Online chat - Archiv09.09.2014 - Poruchy chování a učení v dětském věku, péče o děti zdravotně znevýhodněné.


Na dotazy odpovídal/a: Mgr. Alice Kozáková


OTÁZKA: Dobrý den, syn 6 let má opožděný vývoj řeči a dysartrii, má odklad školní docházky, záchvaty vzteku. Chtěla bych se zeptat, jestli máte zkušenosti s metodou zvanou EEG BIOFEEDBACK? Děkuji
Pavla Švecová - 09.09.2014 14:06:41
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
ano, mám zprostředkovaně. Tato metoda umožňuje ovládat mozkové vlny. Jedná se o sebeučení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Trénink za pomocí EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Pokud je prováděn odborníkem, nepředstavuje riziko, protože nemá vedlejší účinky. Není návykový a jeho efekt je dlouhodobý. EEG-biofeeback může pomoci právě i při komunikačních potížích.
Děkuji za dotaz, s pozdravem
Mgr. A. Kozáková
Mgr. Alice Kozáková - 09.09.2014 14:58:50

OTÁZKA: Četla jsem, že vaše škola má respirační třídy. Můj vnuk trpí chronickým kašlem od malička a ráda bych věděla, co potřebujeme za potvrzení, aby byl náš malý přijat do vaší školy (nyní chodí do 2.třídy)
michaela z. - 09.09.2014 13:35:29
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
naše škola se rozšířila v péči o děti nejenom respiračně nemocné; respirační třídy změnily název na ZDRAVOTNÍ. Prosím, podívejte se na naše webové stránky: www.skola-pri-fn-plzen.cz; zde najdete mnoho informací pro Vás důležitých.
K přijetí do zdravotní třídy naší školy je zapotřebí DOPORUČENÍ OD LÉKAŘE. Vašeho vnuka MOHU PŘIJMOUT IHNED, resp. je nutné, aby se rodič objednal na telefonním čísle 377 1O3 138.
Děkuji za dotaz, s pozdravem
Mgr. A. Kozáková
Mgr. Alice Kozáková - 09.09.2014 14:48:09

OTÁZKA: Dobrý den, syn má diagnostikované ADHD a poruchu učení. S jistými úlevami - kratší diktáty, zvládá učení velmi dobře. Můj dotaz se týká schopnosti udržet pořádek, uklízení, pocit uspořádání věcí kolem sebe. Syn toto zjevně nemá a je mu to jedno. Souvisí to s výše uvedenými dg.? A lze to nějakou metodou zlepšit?
Děkuji
Kovaříková
kovarikovava - 09.09.2014 13:18:07
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
ADHD nebo nyní častěji užívaný termín porucha pozornosti a aktivity zahrnuje poruchu pozornosti, hyperaktivitu a impulzivitu. Problematika je složitá a velice individuální. Mohu Vám doporučit různé knihy: "ADHD -100 tipů pro rodiče a učitele", "Myšlenkové mapy dětí", "Pravidla mozku dítěte", "SOS pomoc pro rodiče", "Malé děti potřebují rituály", "Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly", "Kouzlo 1-2-3".
Děkuji za dotaz, s pozdravem
Mgr. A. Kozáková
Mgr. Alice Kozáková - 09.09.2014 14:40:12

OTÁZKA: Zdá se mi, že pětiletý vnouček má nějakou psychickou poruchu. Dcera ale za žádnou cenu nechce jít na vyšetření, že by se to s ním táhlo a měli by ho za blázna. Co byste jí poradila? Děkuji
Antonín Hejna - 09.09.2014 12:36:24
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
velice Vám děkuji za tento dotaz. Moje odpověď, doufám, poslouží nejenom Vašemu vnoučkovi, ale i všem, kteří budou odpověď číst a třeba i potřebovat pro své dítě. Pro ZDÁRNÝ vývoj DÍTĚTE (A CELÉ RODINY) je velice významná VČASNÁ diagnostika. Všichni, kteří pracují s osobními údaji, jsou vázáni mlčenlivostí. Doporučuji navštívit dětského psychiatra, abyste dopřáli dítěti šťastné dětství doma i ve škole. A nejenom dítěti, ale i sobě samotným...
S pozdravem
Mgr. A. Kozáková
Mgr. Alice Kozáková - 09.09.2014 14:24:26

OTÁZKA: Co všechno představuje ZŠ a MŠ při FN Plzeň?
Martina Šmídová - 09.09.2014 12:33:52
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
naše škola je svojí koncepcí jedinou v České republice. Všechny školy při nemocnicích mají v péči pouze hospitalizované děti. Naše škola je rozsáhlým komplexem nejenom péče o děti hospitalizované na všech klinikách ve zdejší fakultní nemocnici, ale poskytujeme i následnou péči dětským pacientům V AUTISTICKÝCH, ETOPEDICKÝCH, PSYCHIATRICKÝCH a ZDRAVOTNÍCH třídách. Do naší školy chodí i mnoho dětí na základě doporučení různých lékařů, pedagogicko psychologických poraden, speciálně pedagogických center. Výhodou je nižší počet dětí ve třídě, laskaví a důslední pedagogové, intenzivní spolupráce s odborníky, rodinné prostředí jednotlivých úseků, kvalitní úroveň výchovy a vzdělávání-většina žáků se dostává bez problémů na gymnázia a další školy; dbáme o zdraví dětí i tím, že se účastníme např. projektu "Ovoce do škol", po celý den jsou zapnuté čističky vzduchu atd.
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ: DO NAŠÍ ŠKOLY PŘIJÍMÁME DĚTI KDYKOLIV BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU, ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE PRO DÍTĚ; zbývá pár volných míst; více na www.skola-pri-fn-plzen.cz
Děkuji za dotaz, s pozdravem
Mgr. A. Kozáková
Mgr. Alice Kozáková - 09.09.2014 13:55:54

OTÁZKA: Dobrý den, co je a co už není hyperaktivita? Mám dojem, že se za hyperaktivitu často schovává i normální zlobení...
Eva Bednářová - 09.09.2014 12:31:24
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
hyperaktivita a normální zlobení by mělo být samozřejmě rozlišeno. Z textu nelze poznat, zda jste maminka či pedagog. Každopádně je důležitá VČASNÁ diagnostika v pedagogicko psychologické poradně nebo u dětského psychiatra. Může se stát, že rodiče vyšetření odmítají, ale tím ubližují dítěti i celému okolí...Výchova je DENNODENNÍ péče, pozitivní i negativní ovlivňování dospělými, médii atd. PRO DĚTI JE PODSTATNÉ VĚNOVAT JIM SVŮJ ČAS, ÚSMĚV, LASKAVOST A DŮSLEDNOST - COBY RODIČ BÝT PRO NĚ KOTVOU; COBY PEDAGOG BÝT LASKAVOU AUTORITOU.
Děkuji za dotaz, s pozdravem
Mgr. A. Kozáková
Mgr. Alice Kozáková - 09.09.2014 13:36:49

OTÁZKA: Dobrý den, jak se v raném věku pozná dysgrafie a dyslexie? Prý existuje i dyskalkulie. Dá se říct, že čím dřív, tím lépe sedá tato porucha u dítěte napravit a nebo alespoň najít způsob, jak následky minimalizovat? Děkuji.
Pavel Malý - 09.09.2014 12:29:15
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
ano, dyskalkulie existuje, patří mezi specifické poruchy učení (stejně jako dysgrafie, dyslexie, dysortografie). Dyskalkulie je vývojová vada v užívání symbolů čísel. Jsou případy, kdy dítě, které sice dovede vypočítat z hlavy i poměrně složité příklady, je zcela v rozpacích nebo úplně selže, má-li vypočítat příklad napsaný. Nejčastěji se tu vyskytuje směrová zrcadlová záměna ve čtení a psaní číslic. Žák píše číslice zrcadlově, ba někdy ještě nadto hlavou dolů. Stejné zmatky má ve čtení číslic, např. číslici 72 čte jednou správně a hned nato jako 27 apod. V případě, že máte podezření na některé tyto poruchy, doporučuji spolupracovat s třídní paní učitelkou, společně připravíte podklady a objednáte se do pedagogicko psychologické poradny. Samozřejmě čím dříve, tím lépe.
Děkuji za dotaz, s pozdravem
Mgr. A. Kozáková
Mgr. Alice Kozáková - 09.09.2014 13:18:57

OTÁZKA: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jaké jsou prvotní projevy autismu a v kolika letech se začnou projevovat.
Děkuji, Marie.
Marie - 09.09.2014 12:05:24
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
abychom mohli hovořit o autismu, MUSÍ SE JEDNAT O TZV. TRIÁDU problémových oblastí společné pro poruchy autistického spektra: 1. porucha SOCIÁLNÍ INTERAKCE A SOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ; 2. porucha KOMUNIKACE; 3. porucha PŘEDSTAV. Vznikají první výzkumy, které se snaží vyhledávat rizikové jedince již před prvním rokem věku na základě studia pohybů, schopnosti pružně reagovat na zrakové podněty či sdílet pozornost. Chování do dvou let věku nemá mnohdy natolik specifický charakter, aby mohla být uplatněna diagnostická kritéria oficiálních klasifikačních systémů. Jako první příčinu znepokojení udávají rodiče nejčastěji problémy v řeči či širší komunikaci. Ulpívavé tendence se projevují zrakovou či manipulační fixací na jeden předmět a neochotou zaměřit pozornost na jiné předměty. Problematika je velice složitá, doporučuji objednat se k dětskému psychiatrovi a do speciálně pedagogického centra. Existuje spousta odborné literatury; konkrétní literatura je po vyšetření dítěte navržena daným odborníkem.
Děkuji za dotaz, s pozdravem
Mgr. A. Kozáková
Mgr. Alice Kozáková - 09.09.2014 13:04:24

OTÁZKA: Dobrý den,
můj vnouček začal chodit do první třídy a již ve školce měl problém se psaním. Pokud opisuje slovo, píše z druhé strany a obrací i písmenka. Podle čeho se určí, že má poruchu , má jít k odborníkům a jestli má nárok na úlevy ve škole?
Děkuji
maruška - 09.09.2014 12:01:27
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
uběhlo pár dní od počátku školního roku, zatím jako prvňáček Váš vnuk nemusí umět opisovat slova, ve školce nemusel umět psát. Určitě je vhodné spolupracovat s třídní paní učitelkou a po určité době (během 1. pololetí) se vzájemně domluvte (rodiče s paní učitelkou) a můžete chlapečka objednat do pedagogicko psychologické poradny na vyšetření (podklady dává i škola). Mohlo by se jednat o tzv. DYSGRAFII. Případné úlevy ve škole (výuka podle individuálního vzdělávacího plánu) se mohou realizovat na základě doporučení právě poradenského zařízení.
Děkuji za dotaz, s pozdravem
Mgr. A. Kozáková
Mgr. Alice Kozáková - 09.09.2014 12:43:20

OTÁZKA: Dobrý den,
můj známý má syna s ADHD a občas s ním má velké problémy, 12letý kluk má velké záchvaty vzteku. Můžete mi laicky popsat o jako ujde poruchu a zda se dá léčit? Či překonat?
Děkuji za odpověď, Jana Zralá.
Jana - 09.09.2014 11:38:14
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
pojem ADHD se spíš používá v Americe. V Evropě používáme termín PORUCHY POZORNOSTI A AKTIVITY. Záchvaty vzteku bývají součástí této diagnózy. Doporučuji, aby známý, resp. CELÁ RODINA: 1. řídil/li se doporučeními z poradenského zařízení (předpokládám, že chlapec zde byl diagnostikován); 2. zkusil/li si pořídit knihu "ADHD - 100 tipů pro rodiče a učitele" - vydala Edika, Brno 2013; 3. v případě, že je synovo chování neúnosné, velice doporučuji objednat se u dětského psychiatra. Medikace se používá.
Děkuji za známého :-) i za dotaz, s pozdravem
Mgr. A. Kozáková
Mgr. Alice Kozáková - 09.09.2014 12:30:11

OTÁZKA: Dobrý den,
mám 3letého syna a dvouměsíční dceru. Jiřík byl dosud normálně se vyvíjející dítě, ale co máme malou, začal být hlučný, do všeho mlátí a občas mám obavu, aby malé neublížil. Poradíte mi, jak na něj?
Děkuji za odpověď, Lucie Zedníková
Lucie - 09.09.2014 11:27:06
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
porucha sourozenecké rivality je reakcí na relativní ztrátu péče rodičů při narození nového sourozence. Dítě se musí naučit "dělit". Může jít o určitou žárlivost. Regresivní reakce se projeví navrácením se do mladšího vývojového období, někdy nápodobou kojeneckého chování, jindy neposlušností, výbuchy vzteku, vynucováním si pozornosti, anebo úzkostí, stažením se. Jde vlastně o formy chování, kterými děti získávají pozornost rodičů, i když negativní. Velice doporučuji věnovat dostatek pozornosti staršímu dítěti, ale nenechat se sebou manipulovat; děti i v tomto věku jsou velice vynalézavé :-)
Děkuji za dotaz, s pozdravem
Mgr. A. Kozáková
Mgr. Alice Kozáková - 09.09.2014 12:16:33

OTÁZKA: Dobrý den,
můj syn od narození bere hračky do obou rukou, neupřednostňuje ani pravou, ani levou. Tužku i lžíci (jsou mu 4 roky) bere do obou rukou . Je to normální? Myslela jsem si, že člověk je buď pravák nebo levák.
Děkuji za odpověď, Kateřina Valentová
Kateřina - 09.09.2014 11:25:36
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
podle převahy užívaného orgánu (nejedná se pouze o ruce) rozlišujeme praváctví, leváctví a ambidextrii, tj. nevyhraněnou lateralitu, při které jedinec používá obou rukou na stejné úrovni. Rozlišujeme fenotyp, tj. projev laterality navenek, a genotyp, tj. vrozený typ laterality. U některých dětí není dominance v předškolním věku ještě dostatečně zřejmá; jedná se o tzv. nevyhraněnou lateralitu. Kromě laterality ruky se zjišťuje i lateralita smyslových orgánů; tj, oka a ucha. Souhlasná lateralita znamená přednostní užívání stejné ruky a smyslových orgánů. Není-li tomu tak, jde o zkříženou lateralitu. Je možné se objednat v pedagogicko psychologické poradně podle místa bydliště (stačí zadat např.www.PPP Plzeň). Nyní bych ale vyčkala do nástupu dítěte do základní školy.
Děkuji za dotaz, s pozdravem
Mgr. A. Kozáková
Mgr. Alice Kozáková - 09.09.2014 12:03:50

OTÁZKA: Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda vidíte spojitost poruch autistického spektra a ADHD, které se v poslední době vyskytují poměrně často (v USA mají doslova epidemii autismu, kdy poslední čísla mluví o jednom dítěti z méně než 100) s očkováním. Jelikož se u nás za poslední cca desetiletí očkovací kalendář ať už povinných, tak i nepovinných očkování velmi rozšířil, stoupl tak i počet těchto poruch (to se týká i ekzémů, alergií, astmatu atd.). Právě v USA mají nejvíce povinných vakcín na světě vůbec. Mnoho lékařů z oborů neurologie či imunologie (ti, kteří se s těmito dětmi nejčastěji setkávají) si tuto souvislost velice dobře uvědomují, avšak nahlas se o tom bojí mluvit, jelikož bohužel převládají zájmy farmaceutických korporací nad zájmem lidského zdraví.
Děkuji, Alice Pelikánová
Aurinie - 09.09.2014 10:13:34
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
toto je častý dotaz. Poruchy pozornosti a aktivity má 6-8% školních dětí, z toho 2,5 krát častěji se poruchy vyskytují u chlapců; roli hraje genetika (75%) a vnější vlivy (25%) jako např. průběh porodu, očkování apod. Očkování tedy MŮŽE hrát určitou roli. Co se týče očkování jako příčiny autismu, nebylo výzkumy prokázáno. Významnou roli hraje i kvalitnější diagnostika, tudíž počet diagnostikovaných dětí narůstá.
Děkuji za dotaz, s pozdravem
Mgr. A. Kozáková
Mgr. Alice Kozáková - 09.09.2014 11:34:34

OTÁZKA: Dobrý den,
mému synovi bylo diagnostikováno ADHD. Poruchy pozornosti a chování jsme u něj začali pozorovat krátce po očkování v 5 letech. Jsme přesvědčeni, že synovy problémy souvisí právě s očkováním. V poslední době se velmi často hovoří právě o spojitosti poruch autistického spektra i ADHD s očkováním. Jaký je Váš názor?
Děkuji za odpověď, Rozálie Dohnalová
Rozárka - 09.09.2014 10:15:04
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
poruchy pozornosti a aktivity má dle posledních průzkumů 6-8% školních dětí, z toho 2,5 krát častěji se vyskytují u chlapců; ze 75% má vliv genetika, z 25% vnější vlivy (průběh porodu, očkování apod.). Tedy kromě uvedených faktorů i očkování MŮŽE mít vliv na poruchy pozornosti a chování.
Děkuji za dotaz.
Mgr. Alice Kozáková
Mgr. Alice Kozáková - 09.09.2014 10:56:21

Kliknutím na téma chatu zobrazíte celý chat.

Datum chatu Téma chatu Na dotazy odpovídal/a
20.11.2023 Zkouška Jana Würflová
21.11.2023 Dekubity Bc. Vanda Tomášková
17.10.2023 Víte, co jíte? Bc. Romana Fatková, DiS.
18.10.2022 Víte co jíte? Bc. Romana Fatková, DiS.
04.01.2022 Očkování proti Covid – 19 (poznatky a postřehy po ročním očkování….) MUDr. Alena Koubová
21.12.2021 Péče o matku a dítě v šestinedělí MUDr. Jaroslava Karbanová, Ph.D.
07.12.2021 Dekubity Mgr. Nina Müllerová
01.11.2021 Revmatická onemocnění MUDr. Jan Zeman
09.11.2021 Rakovina prostaty a varlat MUDr. Ivan Trávníček, Ph.D.
26.10.2021 Anestezie a resuscitace prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
12.10.2021 Duševní zdraví Mgr. Lucie Eisenvortová
12.10.2021 Duševní zdraví Mgr. Lucie Eisenvortová
14.09.2021 Antikoncepce - pomocník nebo strašák? MUDr. Jan Humplík
22.06.2021 Kožní nádory doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D.
08.06.2021 Darování krve - nejvzácnější tekutiny MUDr. Jana Ticháčková
25.05.2021 Hypertenze prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
11.05.2021 Únavový syndrom Mgr. Pavel Brenkus
27.04.2021 Jarní alergie MUDr. Martina Vachová, Ph.D.
13.04.2021 Parkinsonova choroba MUDr. Vojtěch Mach
30.03.2021 Covid a jeho dopady na naší psychiku Mgr. Dana Chmelařová, Ph.D.
16.03.2021 Bolesti zad - civilizační choroba MUDr. Andrea Kunschová
02.03.2021 Cévní mozková příhoda - mrtvice doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D.
16.02.2021 Rakovina krve doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
02.02.2021 Očkování proti Covid - 19 MUDr. Jana Váchalová
19.01.2021 Infarkt doc. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.
19.01.2021 Infarkt doc. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.
05.01.2021 Oční nemoci a vady MUDr. Ivana Sováková
15.12.2020 Jak se vyhnout stresu o Vánocích Mgr. Pavel Brenkus
01.12.2020 DĚTSKÁ OBEZITA MUDr. Petra Paterová
03.11.2020 RAKOVINA PROSTATY A VARLAT MUDr. Hana Sedláčková
20.10.2020 OSTEOPORÓZA doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
06.10.2020 STAŘECKÁ DEMENCE MUDr. Zdeňka Roubalová
10.03.2020 ONEMOCNĚNÍ LEDVIN MUDr. Jiří Kolář
25.02.2020 Fibrilace síní doc. MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D.
11.02.2020 EPILEPSIE U DOSPĚLÝCH MUDr. Hana Vacovská
28.01.2020 Robotické operace MUDr. Václav Karnos
14.01.2020 NEDOSTATEK VITAMÍNU D A JEHO DŮSLEDKY prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
17.12.2019 ZÁNĚTY STŘEV A DRÁŽDIVÝ TRAČNÍK MUDr. Jan Kotyza
03.12.2019 PREVENCE AIDS prof. MUDr. Petr Pazdiora, Ph.D.
19.11.2019 NOVINKY V LÉČBĚ DIABETU MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
19.11.2019 Novinky v léčbě diabetu MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
05.11.2019 Bipolární porucha MUDr. Jiří Hudeček
22.10.2019 Akutní a chronická otrava oxidem uhelnatým - příznaky a léčba MUDr. Martin Štěpán
08.10.2019 PROBLÉMY SE ZRAKEM, ONEMOCNĚNÍ OČÍ MUDr. Ivana Sováková
24.09.2019 Antikoncepce - možnosti, přínosy, rizika, věk žen a potíže po vysazení MUDr. Jan Humplík
10.09.2019 Artroskopie kloubů MUDr. Ondřej Havel
18.06.2019 Kardiak v létě – na co pozor, jak na dovolenou, jak s pohybem … MUDr. Jan Lhotský
04.06.2019 MELANOM MUDr. Barbora Divišová, Ph.D.
21.05.2019 ŽALUDEČNÍ A DVANÁCTNÍKOVÉ VŘEDY MUDr. Luděk Bouchner
07.05.2019 HPV viry – co všechno způsobují, jaká je prevence doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.
23.04.2019 PORUCHY SRÁŽLIVOSTI KRVE – PŘÍČINY, PROJEVY, LÉČBA MUDr. Zdeňka Hajšmanová
09.04.2019 Prevence a léčba diabetické nohy MUDr. Ivana Flanderová
26.03.2019 Zelený zákal, ztráta zraku MUDr. Ivana Sováková
12.03.2019 Rakovina jater prof. MUDr. Vladislav Třeška DrSc.
26.02.2019 Paradentóza - Parodontis MUDr. Jan Liška
12.02.2019 Degenerativní onemocnění páteře, bolesti zad MUDr. Jaroslava Suchá
29.01.2019 Ekzém, lupénka a jiné kožní choroby prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
15.01.2019 Operace štítné žlázy MUDr. Vladan Hrabě
18.12.2018 Předvánoční stres Mgr. Dana Chmelařová
04.12.2018 Gynekologická onemocnění a operace MUDr. Jiří Presl, Ph.D.
20.11.2018 Ředění krve, proč je to důležité? MUDr. Tomáš Mádr
06.11.2018 Světový den diabetu MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
23.10.2018 Osteoporóza doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
09.10.2018 Léčebná chirurgie pro a po hubnutí MUDr. Jan Geiger
25.09.2018 Choroby srdce ve stáří MUDr. Jan Lhotský
11.09.2018 Patní ostruha MUDr. Michal Ruml
26.06.2018 Kýla doc. MUDr. Jarmil Šafránek, Ph.D.
19.06.2018 Angina Pectoris doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
22.05.2018 Cukrovka u dětí a dospívajících MUDr. Petra Paterová
24.04.2018 Alergie a astma MUDr. Martina Vachová
10.04.2018 Onemocnění žlučníku MUDr. Karel Rupert, Ph.D.
27.03.2018 Infekční onemocnění plic – tuberkulóza, zápal plic MUDr. David Havel
27.03.2018 Infekční onemocnění plic – tuberkulóza, zápal plic MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.
13.03.2018 Nádory mozku a míchy MUDr. Petr Vacek
27.02.2018 Rakovina jícnu a žaludku MUDr. Karel Balihar, Ph.D.
13.02.2018 Rakovina plic MUDr. Veronika Bednářová
30.01.2018 Kosmetické nedostatky kůže – akné, bradavičky, kuří oka, jaterní skvrny, ochlupení MUDr. Barbora Divišová, Ph.D.
16.01.2018 Klimakterium (menopauza) - klimakterické potíže a jejich řešení, důsledky klimakteria MUDr. Lukáš Prajka
02.01.2018 Máme se bát antibiotik? MUDr. Tamara Bergerová
19.12.2017 Kladné emoce, šíření klidu a dobré nálady / energie nejen o svátcích Mgr. Blanka Šestáková, Ph.Dr.
21.11.2017 Řídnutí kostí – osteoporóza doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
07.11.2017 Cukrovka - Diabetes mellitus MUDr. Vojtěch Česák
24.10.2017 Rakovina prostaty a známá kampaň Movember MUDr. Tomáš Vavřík
10.10.2017 Onemocnění velkých kloubů MUDr. Karel KOUDELA, Ph.D.
26.09.2017 Porody, 10. výročí Gynekologicko-porodnické kliniky doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
12.09.2017 Kardiovaskulární choroby prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
20.06.2017 Dětské úrazy MUDr. Pavel Hořák
06.06.2017 Opalování a prevence melanomu MUDr. Barbora Divišová Ph.D.
23.05.2017 Poruchy prokrvení dolních končetin – současné možnosti léčby doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
09.05.2017 Vysoký krevní tlak a rizika s ním spojená MUDr. Markéta Hronová
25.04.2017 Meningokokové infekce a očkování proti nim MUDr. Alena Koubová
11.04.2017 Parkinsonova choroba MUDr. Jan Žák
28.03.2017 Zápal plic, kašel MUDr. David Havel
14.03.2017 Ekzém, lupénka a jiné kožní choroby MUDr. Martin Novák
28.02.2017 Křečové žíly prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
14.02.2017 Karcinom prostaty a nové technologie, které zachytí nádor přesněji MUDr. tomáš Vavřík
31.01.2017 Dna, revmatismus MUDr. David Suchý, Ph.D.
17.01.2017 LDN - Lůžka dlouhodobě nemocných MUDr. Miloš Kopecký
03.01.2017 Migréna MUDr. Rudolf Kotas
20.12.2016 Porod MUDr. Jaroslava Karbanová
06.12.2016 Zdravotní pomůcky pro lidi nemocné i zdravé Jana Martincová
29.11.2016 Úzkost a podzimní deprese PhDr. Blanka Šestáková
22.11.2016 Chronická obstrukční plicní nemoc MUDr. Petr Šafránek
15.11.2016 Cukrovka (Diabetes mellitus) MUDr. Klára Picková
08.11.2016 Zelený zákal, ztáta zraku MUDr. Ivana Sováková
01.11.2016 Paradentóza MUDr. Barbora Valentová
25.10.2016 Karcinom prsu MUDr. Andrea Ňaršanská
18.10.2016 Nejčastější choroby ve stáří MUDr. Kateřina Soukupová
11.10.2016 Výživa Mgr. Jana Körnerová
04.10.2016 Ušní, nosní a krční onemocnění u dětí i dospělých MUDr. Vladan Hrabě
27.09.2016 Alzheimerova choroba doc.MUDr. Jiří Beran, CSc.
20.09.2016 Sociální péče o seniory, terénní a pobytové služby Mgr.Bc. Ivana Šuryová
13.09.2016 Dětská obezita MUDr. Dominika Cvalínová
21.06.2016 Chudokrevnost (Anemie) MUDr.Jitka Šlechtová
14.06.2016 Dárcovství krve MUDr. Jana Ticháčková
07.06.2016 Plastická chirurgie MUDr. Tomáš Kydlíček, Ph.D., MBA.
31.05.2016 Hypertenze prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
17.05.2016 První pomoc MUDr. Jan Zatloukal
10.05.2016 Porod MUDr. Jaroslava Karbanová
03.05.2016 Melanom prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
26.04.2016 Epilepsie u dětí MUDr. Jitka Rokytová
19.04.2016 Žaludeční vředy MUDr. Eva Mayerová
12.04.2016 Rakovina ženských orgánů MUDr. Jiří Presl, Ph.D.
05.04.2016 Alzheimerova nemoc MUDr. Zdeňka Roubalová
29.03.2016 Leukémie MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
22.03.2016 Poruchy zraku MUDr. Marie Jurčuková
15.03.2016 Trombóza MUDr. Tomáš Mádr
08.03.2016 Poruchy řeči Mgr. Ivana Herejková
01.03.2016 Jód a jeho vliv nejen na štítnou žlázu MUDr. Hana Grégrová
23.02.2016 Dětská stomatologie doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
16.02.2016 Psychosomatické poruchy PhDr. Mgr. Blanka Šestáková
09.02.2016 Bolesti zad a páteře MUDr. Jiří Valeš
02.02.2016 Chřipka MUDr. Jaroslav Jirouš
26.01.2016 Léčba hemeroidů a křečových žil MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D.
19.01.2016 Možnosti diagnostiky pomocí moderní techniky prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
12.01.2016 Spánková apnoe, chrápání MUDr. Krista Plicková
05.01.2016 Péče o předčasně narozené děti doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
15.12.2015 Duševní pohoda o Vánocích PhDr. Mgr. Blanka Šestáková
08.12.2015 Celiakie Jaroslava Kreuzbergová, DiS.
01.12.2015 Tuberkulóza MUDr. Václava Dubová
24.11.2015 Lčebná rehabilitace u dětí MUDr. Helena Sobotková
10.11.2015 Diabetes mellitus (cukrovka) prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
03.11.2015 Chřipka a pneumokoková onemocnění MUDr. Jana Váchalová
27.10.2015 Dětská obezita prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
20.10.2015 Revmatická onemocnění MUDr. David Suchý, Ph.D.
13.10.2015 Úzkostné poruchy a fóbie - možnosti léčby bez léků Mgr. Vladimír Stuchl
06.10.2015 Náhlá srdeční smrt MUDr. Vlatimil Vančura, Ph.D.
29.09.2015 Stáří MUDr. Vlasta Štastná
22.09.2015 Rakovina ledvina a jiná ledvinová onemocnění MUDr. Viktor Eret, Ph.D.
15.09.2015 Dětské očkování prof. MUDr.Josef Sýkora, Ph.D.
08.09.2015 Dětské psychické poruchy MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.
30.06.2015 Klíšťová encefalitida MUDr. Jarmila Kydlíčková
23.06.2015 Lékařská genetika MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.
16.06.2015 Infarkt myokardu MUDr. Ivo Bernat
09.06.2015 1.pomoc MUDr. Jakub Kletečka
02.06.2015 Melanom MUDr. Barbora Divišová, Ph.D.
26.05.2015 Bolest a pohyb – vhodné pohybové aktivity z pohledu fyzioterapeuta MUDr. Hana Hladová
19.05.2015 Alergie a astma doc. MUDr. Petr Panzner, CSc,
12.05.2015 endokrinologie MUDr. Michal Krčma
05.05.2015 Chronický únavový syndrom MUDr. Věra Vobořilová
28.04.2015 Gynekologická onemocnění doc. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
21.04.2015 Nedoslýchavost MUDr. Monika Vohlídková
14.04.2015 Deprese a jiné psychické nemoci. MUDr. Jiří Hudeček
07.04.2015 Bezpečnost potravin Bc. Eva Halámková
31.03.2015 Dárcovství krve MUDr. Petra Šlechtová, MBA
24.03.2015 Zdraví spánek, poruchy spánku MUDr. Krista Plicková
17.03.2015 Časté nemoci dutiny ústní doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
10.03.2015 Cévní mozková příhoda MUDr. Jiří Polívka, CSc.
03.03.2015 Chronické defekty MUDr. Petr Šíma
24.02.2015 Rakovina močového měchýře MUDr. Dušan Mrkos
17.02.2015 Chřipku nepodceňujte! MUDr. Alena Koubová
10.02.2015 Artróza MUDr. Karel Koudela, Ph.D.
03.02.2015 Nový stacionář pro seniory Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA
27.01.2015 Nemoci zažívacího ústrojí, vyšetřovací metody trávicího traktu MUDr. Luděk Bouchner
20.01.2015 Choroby ve stáří MUDr. Kateřina Soukupová
13.01.2015 Chci zhubnout! Jaroslava Kreuzbergová, DiS.
16.12.2014 Chronická obstrukční plicní nemoc a problematika kouření MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.
09.12.2014 Otázky kolem HIV a AIDS MUDr. Jana Braunová
02.12.2014 Krční, nosní a ušní choroby u dětí a dospělých doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.
25.11.2014 Možnosti současné plastické chirurgie MUDr. Tomáš Kydlíček, Ph.D., MBA
18.11.2014 Diabetes mellitus MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
11.11.2014 Oční nemoci a vady as. MUDr Šárka Belfínová
04.11.2014 Dárcovství kostní dřeně MUDr. Veronika Bergerová
21.10.2014 Osteoporóza u mužů a žen MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
14.10.2014 Kojení a péče o dítě do 1 roku MUDr. Monika Kepková
07.10.2014 Duševní choroby a duševní zdraví MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D
30.09.2014 Bolesti hlavy a zad, současné civilizační choroby MUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
23.09.2014 Urologická onemocnění MUDr. Dušan Mrkos
16.09.2014 Onkologická onemocnění MUDr. Marie Votavová
09.09.2014 Poruchy chování a učení v dětském věku, péče o děti zdravotně znevýhodněné. Mgr. Alice Kozáková
24.06.2014 Kožní nemoci MUDr. Martin Novák
17.06.2014 Rakovina prsu MUDr. Ilona Zedníková
10.06.2014 Infekční onemocnění a cestovní medicína MUDr. Alena Koubová
03.06.2014 Dětské letní nemoci MUDr. Zdeňka Černá
27.05.2014 Sociální práce ve zdravotnictví Mgr. Eva Weinfurterová
20.05.2014 Porody ve FN Plzeň Bc. Ivana Hánová
13.05.2014 Výživa Jaroslava Kreuzbergová, DiS.
06.05.2014 Dárcovství krve MUDr. Mája Švojgrová
29.04.2014 Vše o Fakultní nemocnici Plzeň Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA