Online chat - Archiv27.02.2018 - Rakovina jícnu a žaludku


Na dotazy odpovídal/a: MUDr. Karel Balihar, Ph.D.


OTÁZKA: Dobrý den,
prosím, jak často se setkáváte (případně jaké jsou statistiky) s tím, že zánět jícnu ( různé stupně ) přejde v karcinom? Jak lze, prosím, popsat a chrakterizovat tzv. Barretův jícen? Jak nebezpečná pro rakovinu jícnu je helikobakterie?
Dochází také k onemocněním horní části jícnu, jak závažná jsou a platí pro ně stejná pravidla prevence jako u dolní části jícnu a žaludku?
Prosím, jak je na tom ČR ve výskytu rakoviny jícnu a žaludku?
Děkuji
Honza Janout - 27.02.2018 14:58:25
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
tyto situace jsou nečasté. V podstatě jakýkoli dlouhodobý zánět může vést k tomu, že ty buňky to neustojí a dojde ke vzniku rakoviny. Nejčastější mechanismus je refluxní nemoc jícnu, kdy drážděním dolní části jícnu žaludeční kyselinou je dlaždicová sliznice jícnu přestaví do sliznice střevního typu (Barretův jícen), ale ta je méně stabilní stran vzniku nádoru. Refluxní nemoc jícnu má cca 8% populace a z těchto osob s refluxem pouze 8% vyvine během života Barretův jícen. V tu chvíli po letech pálení žáhy obvyle tyto obtíže ustanou. Nebezpečné z hlediska rakoviny je ale hlavně dlouhý segment Barretova jícnu, tzn alespoň 3cm cirkulárně a delší. Tam jsou endoskopické kontroly a 1-2 roky vhodné a asi 1-3% ročně z těchto pacientů nádor vyvinou.
Helicobakter a rakovina jícnu má nejasný vztah, z některých studií dokonce jeho přítomnost zlepšuje reflux, ale spíše je nebezpečný pro žaludek než jícen.
Jsou dva typy nádorů jícnu - spinocelulární typ, který vzniká u kuřáků nejčastěji ve středním jícnu a adenokarcinom, který vzniká nejvíce na podkladě Barretova jícnu. Horní jícen je relativně zdravá oblast.
Výskyt rakoviny jícnu: 8 osob/100 000 obyvatel/rok
Výskyt rakoviny žaludku: 15,5 osob/100 000 obyvatel/rok
Výskyt rakoviny tl. střeva: cca 42 osob / 100 000 obyvatel/rok
s pozdravem
Karel BaliharMUDr. Karel Balihar, Ph.D. - 27.02.2018 15:21:51

OTÁZKA: Dobrý den,
jako jeden z rizikových faktorů jste ráno zmínil tvrdý alkohol. Prosím, záleží u tvrdého alkoholu na tom, kolikaprocentní je a na jeho množství? Může být jeden z důvodů jeho škodlivosti, že silnější alkohol narušuje sliznice jícnu a žaludku? Jiný druh alkoholu (červené víno, bílé víno, pivo) lze konzumovat a případně jaké množství lze ještě pokládat za rozumné a přijatelné, aby to nezhoršilo poměry v žaludku a jícnu nebo na jejich přechodu?
Děkuji
Honza Janout - 27.02.2018 14:40:19
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
tvrdý alkohol z dotazníkových studií na mnoha desítkách tisíc osob vyšel jako silný nezávislý faktor zvyšující riziko mnoha druhů rakoviny, nejen žaludku či jícnu. U tzv. "měkkého" alkoholu jako je víno a pivo tato data nejsou tak jednoznačná. Jisté je, že alkohol v žaludku zvyšuje prokrvení sliznice a tvrdý vysokoprocentní může vést až k obrazu zánětu (stejně jako když byste měl ruku déle v nádobě s lihem, tak se kůže podráždí). Dochází ke zvýšení kyselosti žaludečních štav (snaha organismu alkoholu strávit, rozložit) a ochabuje dolní jícnový svěrač s vyšším rizikem refluxu. I když někdo nedá dopustit na panáka po ránu na zdraví a občas někteří dlouhověcí spoluobčané tento postup propagují, z hlediska sliznice žaludku a jícnu myslím, že je to zatěžující a nezdravé zvláště pro osoby, které nemají silné zažívání. Ohledně vína a piva myslím, že u jinak zdravého člověka nevadí příležitostná menší konzumace, ale pravidelnost v konzumaci se neodvážím doporučit.
Karel Balihar
MUDr. Karel Balihar, Ph.D. - 27.02.2018 15:04:44

OTÁZKA: Dobrý den,jak velký má význam věk v souvlislosti s diagnostikou. Tj jsou tyto typy rakoviny vice častější u starší či mladší populace. Děkuji
Vladimir - 27.02.2018 14:34:12
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
průměrný věk pacientů s rakovinou jícnu je 60 let u mužů a 68 let u žen, u rakoviny žaludku se křivka výskytu začíná zvyšovat o něco dříve, a to po 50. roku věku. V naprosté většině tedy riziko tohoto onemocnění nastává od středního věku, i když velmi vzácné výjimky jsou možné, jako byl např. difúzní typ rakoviny žaludku u 25-leté pacientky, v těchto případech však obvykle hraje roli nějaká významná genetická dispozice.
Karel Balihar
MUDr. Karel Balihar, Ph.D. - 27.02.2018 14:52:30

OTÁZKA: Dobrý den,
prosím, mohl byste podrobněji popsat problematiku, kterou jste zmínil ráno v rádiu v pořadu Poradíme vám. Jedná se o způsob, jak zpevnit přechod mezi žaludkem a jícnem. Snad jsem to pochopil správně, že se jedná o kardii a že jde o určité cvičení a také o úpravu životosprávy.
Děkuji
Honza Janout - 27.02.2018 14:21:11
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
ano cvičení hlubokého stabilizačního systému páteře a správného dýchání pomocí technik jogy, pilates aj podobných cvičení, může spravit i menší skluznou kýlu na přechodu jícnu a žaludku a upravit reflux do té míry, že vymizí potřeba brát léky. Krom ale dietních opatření, které pro motivovaného člověka nejsou až zas takový problém, je však třeba řešit i situaci, ze které reflux vznikl. Obvykle u jinak zdravého člověka jde o nějaký chronický stres z nějaké životní situace a to je třeba upravit do spokojenosti, což není až zas tak jednoduché a vyžaduje velkou odvahu ke změně ze strany pacienta, aby to, co jej trápí přijal do svého života alespoň neutrálně či lépe pozitivně. Pokud všechny úrovně změn jsou naplněny (cvičení, psychika, dieta), pak bývá velmi výrazný pozitivní efekt na zdraví a celk. kondici. Popis cvičení či diety přesahuje bohužel možnosti CHATu.
Karel Balihar
MUDr. Karel Balihar, Ph.D. - 27.02.2018 14:44:58

OTÁZKA: Dobrý den, jaká bývá prognóza zdravotního stavu pacienta po operaci resekci jícnu s náhradou žaludku ? Jsou některé činnosti, kterých by se měl pacient vyvarovat a nebo si dát na něco pozor ?
Děkuji za odpověď.
václav - 27.02.2018 14:02:34
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
nejsem chirurg, který tyto operace provádí, ale pacienty po těchto operacích na našem pracovišti také kontrolujeme. Podle dat odborné národní Sekce pro hrudní chirurgii i dat ze světové literatury je přežití po těchto zákrocích nejlepší ve velkých centrech s dobrým zázemím, kde dělají 10 a více takovýchto operací ročně. Pak je pooperační úmrtnost obvykle do 5%. Druhou otázkou je, zda se podaří odstranit nádor celý a nedojde k recidivě - to hlavně určuje prognozu. Tito pacienti obvykle mají dlouhodobě narušenou schopnost (změna anatomie) přijímat a trávit stravu a proto jsou nuceni jíst menší porce často přes den dobře stravitelné nedráždivé stravy. Myslím, že se vyplatí pravidelně docházet na endoskopické a jiné kontroly dle doporučení chirurgů a onkologů, aby se včas odhalily některé komplikace např. vředy v našití žaludku a jícnu apod.
Karel Balihar
MUDr. Karel Balihar, Ph.D. - 27.02.2018 14:33:48

OTÁZKA: Dobrý den, jaké jsou nejčastější rizikové faktory? Lze tomuto onemocnění nějak předcházet? Děkuji a zdravím
Petr Škopek - 27.02.2018 13:35:30
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
rizikové faktory pro rakovinu jícnu jsou:
- mužské pohlaví, tvrdý alkohol, kouření (doutníky), letitý žaludkojícnový reflux, stavy po velkém poleptání jícnu, vzácná achalasie jícnu, možná i častá konzumace nadměrně horkých či studených pokrmů + některé další méně významné.
rizikové faktory pro rakovinu žaludku jsou:
- mužské pohlaví, tvrdý alkohol, kouření, možná i zvýšená konzumace uzenin, dlouhodobý zánět žaludku při infekci Helicobakterem pylori, stavy po operacích žaludku, dlouhodobý imunitní zánět žaludeční sliznice s nedostatkem vitamínu B12, možná i častá konzumace nadměrně horkých či studených pokrmů + některé další méně významné.
Předcházet lze tomuto onemocnění zdravým životním stylem ideálně s životní spokojeností bez větších stresů. Dosáhnout a udržet tento stav, jakkoli je příjemný, je v dnešní době nelehké, ale nikoli nemožné :-)
Karel Balihar

MUDr. Karel Balihar, Ph.D. - 27.02.2018 14:25:04

OTÁZKA: Dobrý den, jak velký význam má genetické vyšetření jako prevence rakoviny. Děkuji za odpověď.
Vasilluc - 27.02.2018 10:35:56
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
bohužel neexistuje žádný celoplošný program takovéto genetické prevence. Pouze rodiny s četným výskytem nádorových onemocnění a prokázanou konkrétní mutací, která zvyšuje riziko tohoto a jiných nádorů, jako je například Lynchův syndrom, podléhají pravidelným endoskopickým kontrolám, jež je do jisté míry chrání před rakovinou. Ale tyto mutace nejsou naštěstí v populaci časté.
Proto význam genetiky zatím pouze spočívá ve vyšetření rodinných příslušníků tzv. nádorových rodin k vyhledání těchto poměrně vzácných mutací.
Karel Balihar
MUDr. Karel Balihar, Ph.D. - 27.02.2018 14:16:15

OTÁZKA: Dobrý den, jaký velký význam má chemochemoterapie při léčbě karcinomu žaludku. Děkuji za odpověď.
Vasilluc - 27.02.2018 10:31:09
ODPOVĚĎ: Dobrý den, detailně bude o tomto tématu večer hovořit kolega dr. Svoboda z onkologické kliniky, ale chemoterapie má potenciál zpomalit až na nějaký čas zastavit rakovinu žaludku, bohužel sama o sobě nemá potenciál rakovinu zcela z těla odstranit a má-li být šance na plné vyléčení, tak je třeba léčbu kombinovat hlavně s chirurgickou a ev i biologickou.
s pozdravem
Karel Balihar
MUDr. Karel Balihar, Ph.D. - 27.02.2018 14:10:26

OTÁZKA: Dobrý den, je difúzní karcinom žaludku dědičný. Děkuji za odpověď.
Vasilluc - 27.02.2018 10:29:31
ODPOVĚĎ: Dobrý den,
tento typ vykazuje rysy polygenní dědičnosti tzn. že se vyskytuje častěji v některých rodinách. Nicméně není to Mendelovská dědičnost, že lze jasně předpovědět, že pokud to měl otec, tak syn to bude mít také. Např. je také více sdružen s krevní skupinou A, jak některé práce poukazují. Myslím, že o tom, zda se genetická dispozice projeví rozhoduje dlouhodobý styl naší životosprávy.
s pozdravem
Karel Balihar
MUDr. Karel Balihar, Ph.D. - 27.02.2018 14:07:51

Kliknutím na téma chatu zobrazíte celý chat.

Datum chatu Téma chatu Na dotazy odpovídal/a
10.03.2020 ONEMOCNĚNÍ LEDVIN MUDr. Jiří Kolář
25.02.2020 Fibrilace síní doc. MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D.
11.02.2020 EPILEPSIE U DOSPĚLÝCH MUDr. Hana Vacovská
28.01.2020 Robotické operace MUDr. Václav Karnos
14.01.2020 NEDOSTATEK VITAMÍNU D A JEHO DŮSLEDKY prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
17.12.2019 ZÁNĚTY STŘEV A DRÁŽDIVÝ TRAČNÍK MUDr. Jan Kotyza
03.12.2019 PREVENCE AIDS prof. MUDr. Petr Pazdiora, Ph.D.
19.11.2019 NOVINKY V LÉČBĚ DIABETU MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
19.11.2019 Novinky v léčbě diabetu MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
05.11.2019 Bipolární porucha MUDr. Jiří Hudeček
22.10.2019 Akutní a chronická otrava oxidem uhelnatým - příznaky a léčba MUDr. Martin Štěpán
08.10.2019 PROBLÉMY SE ZRAKEM, ONEMOCNĚNÍ OČÍ MUDr. Ivana Sováková
24.09.2019 Antikoncepce - možnosti, přínosy, rizika, věk žen a potíže po vysazení MUDr. Jan Humplík
10.09.2019 Artroskopie kloubů MUDr. Ondřej Havel
18.06.2019 Kardiak v létě – na co pozor, jak na dovolenou, jak s pohybem … MUDr. Jan Lhotský
04.06.2019 MELANOM MUDr. Barbora Divišová, Ph.D.
21.05.2019 ŽALUDEČNÍ A DVANÁCTNÍKOVÉ VŘEDY MUDr. Luděk Bouchner
07.05.2019 HPV viry – co všechno způsobují, jaká je prevence doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.
23.04.2019 PORUCHY SRÁŽLIVOSTI KRVE – PŘÍČINY, PROJEVY, LÉČBA MUDr. Zdeňka Hajšmanová
09.04.2019 Prevence a léčba diabetické nohy MUDr. Ivana Flanderová
26.03.2019 Zelený zákal, ztráta zraku MUDr. Ivana Sováková
12.03.2019 Rakovina jater prof. MUDr. Vladislav Třeška DrSc.
26.02.2019 Paradentóza - Parodontis MUDr. Jan Liška
12.02.2019 Degenerativní onemocnění páteře, bolesti zad MUDr. Jaroslava Suchá
29.01.2019 Ekzém, lupénka a jiné kožní choroby prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
15.01.2019 Operace štítné žlázy MUDr. Vladan Hrabě
18.12.2018 Předvánoční stres Mgr. Dana Chmelařová
04.12.2018 Gynekologická onemocnění a operace MUDr. Jiří Presl, Ph.D.
20.11.2018 Ředění krve, proč je to důležité? MUDr. Tomáš Mádr
06.11.2018 Světový den diabetu MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
23.10.2018 Osteoporóza doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
09.10.2018 Léčebná chirurgie pro a po hubnutí MUDr. Jan Geiger
25.09.2018 Choroby srdce ve stáří MUDr. Jan Lhotský
11.09.2018 Patní ostruha MUDr. Michal Ruml
26.06.2018 Kýla doc. MUDr. Jarmil Šafránek, Ph.D.
19.06.2018 Angina Pectoris doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
22.05.2018 Cukrovka u dětí a dospívajících MUDr. Petra Paterová
24.04.2018 Alergie a astma MUDr. Martina Vachová
10.04.2018 Onemocnění žlučníku MUDr. Karel Rupert, Ph.D.
27.03.2018 Infekční onemocnění plic – tuberkulóza, zápal plic MUDr. David Havel
27.03.2018 Infekční onemocnění plic – tuberkulóza, zápal plic MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.
13.03.2018 Nádory mozku a míchy MUDr. Petr Vacek
27.02.2018 Rakovina jícnu a žaludku MUDr. Karel Balihar, Ph.D.
13.02.2018 Rakovina plic MUDr. Veronika Bednářová
30.01.2018 Kosmetické nedostatky kůže – akné, bradavičky, kuří oka, jaterní skvrny, ochlupení MUDr. Barbora Divišová, Ph.D.
16.01.2018 Klimakterium (menopauza) - klimakterické potíže a jejich řešení, důsledky klimakteria MUDr. Lukáš Prajka
02.01.2018 Máme se bát antibiotik? MUDr. Tamara Bergerová
19.12.2017 Kladné emoce, šíření klidu a dobré nálady / energie nejen o svátcích Mgr. Blanka Šestáková, Ph.Dr.
21.11.2017 Řídnutí kostí – osteoporóza doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
07.11.2017 Cukrovka - Diabetes mellitus MUDr. Vojtěch Česák
24.10.2017 Rakovina prostaty a známá kampaň Movember MUDr. Tomáš Vavřík
10.10.2017 Onemocnění velkých kloubů MUDr. Karel KOUDELA, Ph.D.
26.09.2017 Porody, 10. výročí Gynekologicko-porodnické kliniky doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
12.09.2017 Kardiovaskulární choroby prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
20.06.2017 Dětské úrazy MUDr. Pavel Hořák
06.06.2017 Opalování a prevence melanomu MUDr. Barbora Divišová Ph.D.
23.05.2017 Poruchy prokrvení dolních končetin – současné možnosti léčby doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
09.05.2017 Vysoký krevní tlak a rizika s ním spojená MUDr. Markéta Hronová
25.04.2017 Meningokokové infekce a očkování proti nim MUDr. Alena Koubová
11.04.2017 Parkinsonova choroba MUDr. Jan Žák
28.03.2017 Zápal plic, kašel MUDr. David Havel
14.03.2017 Ekzém, lupénka a jiné kožní choroby MUDr. Martin Novák
28.02.2017 Křečové žíly prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
14.02.2017 Karcinom prostaty a nové technologie, které zachytí nádor přesněji MUDr. tomáš Vavřík
31.01.2017 Dna, revmatismus MUDr. David Suchý, Ph.D.
17.01.2017 LDN - Lůžka dlouhodobě nemocných MUDr. Miloš Kopecký
03.01.2017 Migréna MUDr. Rudolf Kotas
20.12.2016 Porod MUDr. Jaroslava Karbanová
06.12.2016 Zdravotní pomůcky pro lidi nemocné i zdravé Jana Martincová
29.11.2016 Úzkost a podzimní deprese PhDr. Blanka Šestáková
22.11.2016 Chronická obstrukční plicní nemoc MUDr. Petr Šafránek
15.11.2016 Cukrovka (Diabetes mellitus) MUDr. Klára Picková
08.11.2016 Zelený zákal, ztáta zraku MUDr. Ivana Sováková
01.11.2016 Paradentóza MUDr. Barbora Valentová
25.10.2016 Karcinom prsu MUDr. Andrea Ňaršanská
18.10.2016 Nejčastější choroby ve stáří MUDr. Kateřina Soukupová
11.10.2016 Výživa Mgr. Jana Körnerová
04.10.2016 Ušní, nosní a krční onemocnění u dětí i dospělých MUDr. Vladan Hrabě
27.09.2016 Alzheimerova choroba doc.MUDr. Jiří Beran, CSc.
20.09.2016 Sociální péče o seniory, terénní a pobytové služby Mgr.Bc. Ivana Šuryová
13.09.2016 Dětská obezita MUDr. Dominika Cvalínová
21.06.2016 Chudokrevnost (Anemie) MUDr.Jitka Šlechtová
14.06.2016 Dárcovství krve MUDr. Jana Ticháčková
07.06.2016 Plastická chirurgie MUDr. Tomáš Kydlíček, Ph.D., MBA.
31.05.2016 Hypertenze prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
17.05.2016 První pomoc MUDr. Jan Zatloukal
10.05.2016 Porod MUDr. Jaroslava Karbanová
03.05.2016 Melanom prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
26.04.2016 Epilepsie u dětí MUDr. Jitka Rokytová
19.04.2016 Žaludeční vředy MUDr. Eva Mayerová
12.04.2016 Rakovina ženských orgánů MUDr. Jiří Presl, Ph.D.
05.04.2016 Alzheimerova nemoc MUDr. Zdeňka Roubalová
29.03.2016 Leukémie MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
22.03.2016 Poruchy zraku MUDr. Marie Jurčuková
15.03.2016 Trombóza MUDr. Tomáš Mádr
08.03.2016 Poruchy řeči Mgr. Ivana Herejková
01.03.2016 Jód a jeho vliv nejen na štítnou žlázu MUDr. Hana Grégrová
23.02.2016 Dětská stomatologie doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
16.02.2016 Psychosomatické poruchy PhDr. Mgr. Blanka Šestáková
09.02.2016 Bolesti zad a páteře MUDr. Jiří Valeš
02.02.2016 Chřipka MUDr. Jaroslav Jirouš
26.01.2016 Léčba hemeroidů a křečových žil MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D.
19.01.2016 Možnosti diagnostiky pomocí moderní techniky prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
12.01.2016 Spánková apnoe, chrápání MUDr. Krista Plicková
05.01.2016 Péče o předčasně narozené děti doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
15.12.2015 Duševní pohoda o Vánocích PhDr. Mgr. Blanka Šestáková
08.12.2015 Celiakie Jaroslava Kreuzbergová, DiS.
01.12.2015 Tuberkulóza MUDr. Václava Dubová
24.11.2015 Lčebná rehabilitace u dětí MUDr. Helena Sobotková
10.11.2015 Diabetes mellitus (cukrovka) prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
03.11.2015 Chřipka a pneumokoková onemocnění MUDr. Jana Váchalová
27.10.2015 Dětská obezita prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
20.10.2015 Revmatická onemocnění MUDr. David Suchý, Ph.D.
13.10.2015 Úzkostné poruchy a fóbie - možnosti léčby bez léků Mgr. Vladimír Stuchl
06.10.2015 Náhlá srdeční smrt MUDr. Vlatimil Vančura, Ph.D.
29.09.2015 Stáří MUDr. Vlasta Štastná
22.09.2015 Rakovina ledvina a jiná ledvinová onemocnění MUDr. Viktor Eret, Ph.D.
15.09.2015 Dětské očkování prof. MUDr.Josef Sýkora, Ph.D.
08.09.2015 Dětské psychické poruchy MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.
30.06.2015 Klíšťová encefalitida MUDr. Jarmila Kydlíčková
23.06.2015 Lékařská genetika MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.
16.06.2015 Infarkt myokardu MUDr. Ivo Bernat
09.06.2015 1.pomoc MUDr. Jakub Kletečka
02.06.2015 Melanom MUDr. Barbora Divišová, Ph.D.
26.05.2015 Bolest a pohyb – vhodné pohybové aktivity z pohledu fyzioterapeuta MUDr. Hana Hladová
19.05.2015 Alergie a astma doc. MUDr. Petr Panzner, CSc,
12.05.2015 endokrinologie MUDr. Michal Krčma
05.05.2015 Chronický únavový syndrom MUDr. Věra Vobořilová
28.04.2015 Gynekologická onemocnění doc. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
21.04.2015 Nedoslýchavost MUDr. Monika Vohlídková
14.04.2015 Deprese a jiné psychické nemoci. MUDr. Jiří Hudeček
07.04.2015 Bezpečnost potravin Bc. Eva Halámková
31.03.2015 Dárcovství krve MUDr. Petra Šlechtová, MBA
24.03.2015 Zdraví spánek, poruchy spánku MUDr. Krista Plicková
17.03.2015 Časté nemoci dutiny ústní doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
10.03.2015 Cévní mozková příhoda MUDr. Jiří Polívka, CSc.
03.03.2015 Chronické defekty MUDr. Petr Šíma
24.02.2015 Rakovina močového měchýře MUDr. Dušan Mrkos
17.02.2015 Chřipku nepodceňujte! MUDr. Alena Koubová
10.02.2015 Artróza MUDr. Karel Koudela, Ph.D.
03.02.2015 Nový stacionář pro seniory Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA
27.01.2015 Nemoci zažívacího ústrojí, vyšetřovací metody trávicího traktu MUDr. Luděk Bouchner
20.01.2015 Choroby ve stáří MUDr. Kateřina Soukupová
13.01.2015 Chci zhubnout! Jaroslava Kreuzbergová, DiS.
16.12.2014 Chronická obstrukční plicní nemoc a problematika kouření MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.
09.12.2014 Otázky kolem HIV a AIDS MUDr. Jana Braunová
02.12.2014 Krční, nosní a ušní choroby u dětí a dospělých doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.
25.11.2014 Možnosti současné plastické chirurgie MUDr. Tomáš Kydlíček, Ph.D., MBA
18.11.2014 Diabetes mellitus MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
11.11.2014 Oční nemoci a vady as. MUDr Šárka Belfínová
04.11.2014 Dárcovství kostní dřeně MUDr. Veronika Bergerová
21.10.2014 Osteoporóza u mužů a žen MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
14.10.2014 Kojení a péče o dítě do 1 roku MUDr. Monika Kepková
07.10.2014 Duševní choroby a duševní zdraví MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D
30.09.2014 Bolesti hlavy a zad, současné civilizační choroby MUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
23.09.2014 Urologická onemocnění MUDr. Dušan Mrkos
16.09.2014 Onkologická onemocnění MUDr. Marie Votavová
09.09.2014 Poruchy chování a učení v dětském věku, péče o děti zdravotně znevýhodněné. Mgr. Alice Kozáková
24.06.2014 Kožní nemoci MUDr. Martin Novák
17.06.2014 Rakovina prsu MUDr. Ilona Zedníková
10.06.2014 Infekční onemocnění a cestovní medicína MUDr. Alena Koubová
03.06.2014 Dětské letní nemoci MUDr. Zdeňka Černá
27.05.2014 Sociální práce ve zdravotnictví Mgr. Eva Weinfurterová
20.05.2014 Porody ve FN Plzeň Bc. Ivana Hánová
13.05.2014 Výživa Jaroslava Kreuzbergová, DiS.
06.05.2014 Dárcovství krve MUDr. Mája Švojgrová
29.04.2014 Vše o Fakultní nemocnici Plzeň Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA