Metody


Biochemie Hematologie           Měřené Výpočty         
Materiál: Krev Likvor Moč Ostatní
Kategorie: Enzymy  Sacharidový metabolismus   Lipidový metabolismus   Pigmenty   Dusíkaté látky   Bílkoviny   Minerály  
Léky   Toxikologie   Sérologie   Hormony, vitaminy, AK   Molekulární biologie   Biol. expoziční testy   Funkční testy  
ABR a vodní hosp.   Moč chemicky+sediment   Moč. konkrement  

Krevní obraz   Dif. počet automat.   Dif. počet mikroskop.   Rutinní koagulace   Speciální koagulace   Agregace destiček  
Hematologie ostatní   Kontrola antikoagulační léčby  
   A      B      C      D      E      F      G      H      Ch    I      J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z      Ž     
NázevProvádí seOdběr
ABR a krevní plyny (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Agregace destiček impedančně (B) denně 6-18 h Sarstedt S–Monovette® 1,6 mL Hirudin
Agregace destiček opticky (P) po-pá 6-13 h Citrátová plazma 3,2%
Cytologický obraz (Csf) Pracovní dny Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Diferenciální počet leukocytů - mikroskopický (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonat. a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Diferenciální počet leukocytů - automatický (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Elektroforéza sérových bílkovin (S) Dávkově po 30, 54 vzorcích Sérum s gelem
Hematolikvorová bariéra Pracovní dny Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Intratékální syntéza imunoglobulinů Pracovní dny Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Koagulační screening (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
Konkrement močový (St) 1x týdně dle počtu vzorků Polyethylenový sáček
Krevní buňky v tělních tekutinách (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Krevní buňky v tělních tekutinách, bližší rozlišení (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Krevní obraz (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Moč chemicky a morfologicky (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Panel dif. dg. patologického APTT (P) Příjem vzorku nepřetržitě. Citrátová plazma 3,2%
Panel lupus antikoagulans (P) Příjem vzorku nepřetržitě. Citrátová plazma 3,2%
Panel von Willebrandovy choroby (P) Příjem vzorku po-pá 7-15 h. Citrátová plazma 3,2%
Screening hepatitid (P) Pracovní dny K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Screening lipidů (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Toxikologický screening T10 (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Trombotický panel (P) Příjem vzorku nepřetržitě. Citrátová plazma 3,2%
paO2/FiO2 index (B) Nepřetržitě Stříkačka Radiometer
Kontrola antikoagulační léčby - obecně Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Likvor - výpočty (Csf + S) Pracovní dny Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Likvor - základní Nepřetržitě Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Panel dif. dg. patologického PT (P) Příjem vzorku nepřetržitě. Citrátová plazma 3,2%
_Urolitiáza metafylaxe Dávkově cca 1x za 14 dní Plazma/sérum + 24h sběr moči + 2x jednoráz. moč
ADAMTS13 aktivita (P) Příjem vzorku nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
ADAMTS13 inhibitor (P) Příjem vzorku nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
Adenosindeamináza (Pu) 1x týdně Mikrozkumavka
Afatinib (S/P) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Agregace destiček po ADP - impedančně (B) denně 6-18 h Sarstedt S–Monovette® 1,6 mL Hirudin
Agregace destiček po ADP - opticky (P) po-pá 6-13 h Citrátová plazma 3,2%
Agregace destiček po ADP - opticky inklinace (P) po-pá 6-13 h Citrátová plazma 3,2%
Agregace destiček po ASPI - impedančně (B) denně 6-18 h Sarstedt S–Monovette® 1,6 mL Hirudin
Agregace destiček po kolagenu - opticky (P) po-pá 6-13 h Citrátová plazma 3,2%
Agregace destiček po kolagenu - opticky inklinace (P) po-pá 6-13 h Citrátová plazma 3,2%
Agregace destiček po kys. arachid. - opticky (P) po-pá 6-13 h Citrátová plazma 3,2%
Agregace destiček po kys. arachid. - opticky inklinace (P) po-pá 6-13 h Citrátová plazma 3,2%
Agregace destiček po ristocetinu - korekce - opticky (P) po-pá 6-13 h, pouze pro dg. vWCH Citrátová plazma 3,2%
Agregace destiček po ristocetinu - korekce - opticky inklinace (P) po-pá 6-13 h Citrátová plazma 3,2%
Agregace destiček po ristocetinu - opticky (P) po-pá 6-13 h, pouze pro dg. vWCH Citrátová plazma 3,2%
Agregace destiček po ristocetinu - opticky inklinace (P) po-pá 6-13 h Citrátová plazma 3,2%
Agregace destiček po ristocetinu ředěný - opticky (P) po-pá 6-13 h, pouze pro dg. vWCH Citrátová plazma 3,2%
Agregace destiček po ristocetinu ředěný - opticky inklinace (P) po-pá 6-13 h Citrátová plazma 3,2%
Agregace destiček po TRAP - impedančně (B) denně 6-18 h Sarstedt S–Monovette® 1,6 mL Hirudin
Alaninaminotransferáza (ALT) (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Albumin - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Albumin (Csf) Pracovní dny Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Albumin (ELFO) (S) Dávkově po 30, 54 vzorcích Sérum s gelem
Albumin (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Albumin (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Albumin (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Albumin/kreatinin (ACR) (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Alfa-1-antitrypsin (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Alfa-amyláza (AMS) (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Alfa-amyláza (AMS) (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Alfa 1-globulin (ELFO) (S) Dávkově po 30, 54 vzorcích Sérum s gelem
Alfa 2-globulin (ELFO) (S) Dávkově po 30, 54 vzorcích Sérum s gelem
Amf-Metamfetaminy  (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Amfetamin - průkaz (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Amikacin (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Amiodaron (S/P) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Amoniak (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Amyláza (AMS) (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Anion gap Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Anti-HAV IgM (P) Pracovní dny K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Anti-HAV celkové (P) Pracovní dny K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Anti-HBc celkové (P) Pracovní dny K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Anti-HBe (P) Pracovní dny K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Anti-HBs (P) Pracovní dny K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Anti-HCV (P) Pracovní dny K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Anti Xa/apixaban (Eliquis) (P) Po domluvě s hematologem nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Anti Xa/edoxaban (Lixiana) (P) Po domluvě s hematologem nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Anti Xa/rivaroxaban (Xarelto) (P) Po domluvě s hematologem nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Antitrombin (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Apatit (St) 1x týdně dle počtu vzorků Polyethylenový sáček
APC rezistence (P) po-pá 7-15 h Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
ApoB/ApoA-I Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Apolipoprotein A-I (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Apolipoprotein B (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
APTT - korekce (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
APTT - korekce (čas) (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
APTT - poměr (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
APTT (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
APTT aktin - poměr (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
APTT aktin (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Aspartátaminotransferáza (AST) (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Aterogenní index plazmy Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Azidothymidin (U) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Bakterie (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Barbituráty - průkaz (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Base excess extracelulární tekutiny Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Bazofily absolutně (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Bazofily mikroskopicky (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Bazofily relativně (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Bazofily v jiných materiálech relativně (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Bence-Jones bílkovina (U) Dávkově po 15 vzorcích Vacuette močová 10,5 ml
Benzodiazepiny - průkaz (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Benzodiazepiny (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Beta-2-mikroglobulin (Csf) Pracovní dny Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Beta-2-mikroglobulin (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Beta-globulin (ELFO) (S) Dávkově po 30, 54 vzorcích Sérum s gelem
Beta-trace protein (S/P) heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Beta-trace protein (sekret) Pracovní dny Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Bezsacharidový transferin (CDT) (S) Dávkově 1x za 14 dní (obv. středa) Sérum s gelem
Bikarbonát [HCO₃⁻] aktuální Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Bilirubin (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Bilirubin celkový (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Bilirubin konjugovaný (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Bilirubin novorozenecký (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Bílkovina semikvantitativně (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Blasty mikroskopicky (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Brushit (St) 1x týdně dle počtu vzorků Polyethylenový sáček
Buprenorfin - průkaz (U) Nepřetržitě, lze požadovat sólově Vacuette močová 10,5 ml
C-reaktivní protein (CRP) (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Celková bílkovina (Csf) Nepřetržitě Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Celková bílkovina (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Celková bílkovina (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Celkové jaderné buňky (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Ceruloplazmin (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Citrát - odpad (U) Dávkově cca 1x za 14 dní 24h sběr moči - speciální nádoba
Citrát (U) Dávkově cca 1x za 14 dní 24h sběr moči - speciální nádoba
Citrát/kreatinin (U) Dávkově cca 1x za 14 dní 24h sběr moči - speciální nádoba
Clearance bezelektrolytové vody (EWC) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Clearance bezsolutové vody Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Clearance elektrolytová Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Clearance kreatininu Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Clearance močoviny Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Clearance osmolální Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Clearance sodíku Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Cyklosporin A (B) Denně dopoledne K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Cystatin C (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Cystin (St) 1x týdně dle počtu vzorků Polyethylenový sáček
D-dimery (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Digoxin (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Dilutovaný trombinový test/dabigatran (dTT) (Pradaxa) (P) Po domluvě nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Distribuční křivka erytrocytů (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Draslík - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Draslík (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Draslík (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Draslík (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Draslík (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Drť (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
dRVVT konfirmace (P) po-pá 7-15 h Citrátová plazma 3,2%
dRVVT konfirmace korekce (P) po-pá 7-15 h Citrátová plazma 3,2%
dRVVT korekce normalizovaný poměr (P) Příjem nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
dRVVT normalizovaný poměr (P) Příjem nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
dRVVT screening (P) po-pá 7-15 h Citrátová plazma 3,2%
dRVVT screening korekce (P) po-pá 7-15 h Citrátová plazma 3,2%
Elastáza (F) Dávkově po 10 vzorcích Odběrová nádobka na stolici
Emtricitabin (U) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Eozinofily absolutně (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Eozinofily mikroskopicky (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Eozinofily relativně (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Eozinofily v jiných materiálech relativně (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Epitelie dlaždicové (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Epitelie přechodné (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Epitelie renální tubulární (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Erlotinib (S/P) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Erytrocyty (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Erytrocyty (BF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Erytrocyty (Csf) Nepřetržitě Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Erytrocyty (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Erytrocyty v jiných materiálech (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Erytropoetin (S) Dávkově po 16 vzorcích Sérum s gelem
Etanol (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Etylglukuronid (U) Dávkově, po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Euglobulinová fibrinolýza (P) po-pá 7-15 h Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Faktor II (P) po-pá 7-15 h Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Faktor IX (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Faktor V (P) po-pá 7-15 h Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Faktor VII (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Faktor VIII (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Faktor von Willebrand - aktivita (P) po-pá 7-15 h Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Faktor von Willebrand - antigen (P) po-pá 7-15 h Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Faktor X (P) po-pá 7-15 h Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Faktor XI (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Faktor XII (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Faktor XIII (P) po-pá 7-15 h Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Fenobarbital (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Fenol (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Fentanyl - průkaz (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Fenytoin (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Feritin (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Fibrinogen (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Fosfatáza alkalická (ALP) (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Fosfor - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Fosfor anorganický (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Fosfor anorganický (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Fragilita kapilár - Rumpel-Leede test (Pt) Provádí ambulance
Frakční exkrece amylázy Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece draslíku Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece fosforu Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece hořčíku 2x týdně heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece chloridů Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece kyseliny močové Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece močoviny Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece osmolální Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece sodíku Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece vápníku 2x týdně heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece vody Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Gama-globulin (ELFO) (S) Dávkově po 30, 54 vzorcích Sérum s gelem
Gama-glutamyltransferáza (GGT) (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Genotypizace HCV (S/P) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Gentamicin (S/P) Nepřetržitě (před podáním), denně do 22h (po podání, před+po) heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Glukóza - ABR (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer/nesrážlivá krev
Glukóza (Csf) Nepřetržitě Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Glukóza (P) Nepřetržitě Na2EDTA/NaF/citrát plazma (FC Mix)
Glukóza (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Glukóza (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Glukóza (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Glykovaný hemoglobin A1c (B) Pracovní dny do 14h, provádí se pouze na Lochotíně K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Haptoglobin (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
HBeAg (P) Pracovní dny K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
HBsAg (P) Pracovní dny K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
HCG (Choriogonadotropin) (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
HDL cholesterol (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Hematokrit (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Hematokrit v jiných materiálech (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Hemoglobin (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Hemoglobin (ABR) (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Hemoglobin (okultní krvácení) (F) Dávkově po 18 vzorcích Speciální zkumavka - k dispozici na příjmu ÚKBH
Hemoglobin v jiných materiálech (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Hlen (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Hliník (S) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Speciálně mytá nádobka
Homocystein (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Hořčík - odpad 2x týdně Vacuette močová 10,5 ml
Hořčík (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Hořčík (U) 2x týdně Vacuette močová 10,5 ml
Hořčík/kreatinin (U) 2x týdně Vacuette močová 10,5 ml
Chloridy - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Chloridy (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Chloridy (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Chloridy (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Chloridy (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Chloridy korigované Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Chloridy v potu (Sw) Pracovní dny Zvážený filtrační papír - dodává laboratoř nebo plastová kapilára systému Macroduct
Cholesterol (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Cholesterol (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Cholinesteráza (CHS) (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Chrom (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Imunofixace (M-protein) (S) Dávkově po 4 vzorcích Sérum s gelem
Imunoglobulin A - intratékální syntéza Pracovní dny Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Imunoglobulin A (Csf) Pracovní dny Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Imunoglobulin A (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Imunoglobulin G - intratékální syntéza Pracovní dny Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Imunoglobulin G (Csf) Pracovní dny Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Imunoglobulin G (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Imunoglobulin M - intratékální syntéza Pracovní dny Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Imunoglobulin M (Csf) Pracovní dny Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Imunoglobulin M (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Inhibitor faktoru IX (P) Po domluvě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Inhibitor faktoru VIII (P) Po domluvě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Interleukin 6 (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Jaderné stíny (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Jiné (St) 1x týdně dle počtu vzorků Polyethylenový sáček
Kadmium (S/P) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Kadmium (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Kalciofosfátový součin Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Kanabinoidy - průkaz (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Kanabinoidy (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Kappa-volné lehké řetězce (S) 2x týdně - út, čt Sérum s gelem
Kappa/Lambda index 2x týdně - út, čt Sérum s gelem
Karbamazepin (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Karbonylhemoglobin (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka/K3EDTA plazma/Heparinová plazma bez gelu
Ketolátky (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Kofein (S) Všední dny do 14 hod. Sérum s gelem
Kokain - průkaz (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Koncentrační pokus (U) Pracovní dny Vacuette močová 10,5 ml
Koproporfyrin III (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Kotinin (U) Pracovní dny Vacuette močová 10,5 ml
Kreatinin-odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Kreatinin (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Kreatinin (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Kreatinin (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Kreatinkináza (CK) (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Krev (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Krvácivost Simplate (Pt) Provádí ambulance
Krystaly - průkaz (Pu) Pracovní dny Vacuette močová 10,5 ml
Krystaly kyseliny močové (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Krystaly oxalátu (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Krystaly tripelfosfátu (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Krystaly urátu (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Kvasinky (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Kvocient albuminu Pracovní dny Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Kyselina δ-aminolevulová (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Kyselina 5-hydroxyindoloctová (HIOK) - odpad Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Kyselina hippurová (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Kyselina listová (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Kyselina mandlová (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Kyselina močová - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Kyselina močová (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Kyselina močová (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Kyselina močová/kreatinin (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Kyselina mykofenolová (P) Po-Pá dopoledne K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Kyselina mykofenolová AUC Po-Pá dopoledne K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Kyselina trichloroctová (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Laktát (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Laktát (Csf) Nepřetržitě Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Laktát (P) Nepřetržitě K3EDTA/NaF plazma/K3EDTA/NaF plazma 2ml
Laktát (Pu,…) Pracovní dny Vacuette močová 10,5 ml
Laktátdehydrogenáza (LD) (Pu,…) Pracovní dny Vacuette močová 10,5 ml
Laktátdehydrogenáza (LD) (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Lambda-volné lehké řetězce (S) 2x týdně - út, čt Sérum s gelem
Lamivudin (U) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Lamotrigin (S/P) nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
LDL cholesterol (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Leukocyty (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Leukocyty (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Leukocyty chemicky (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Leukocyty v jiných materiálech (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Levetiracetam (S/P) nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Lipáza (LPS) (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Lipoprotein (a) (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Litium (S) 1x týdně Sérum s gelem
LMWH-antiXa (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Lymfocyty absolutně (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Lymfocyty aktivní mikroskopicky (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Lymfocyty mikroskopicky (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Lymfocyty relativně (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Lymfocyty v jiných materiálech relativně (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
M-protein kvantitativně Dávkově po 30, 54 vzorcích Sérum s gelem
Makroamyláza (MakroAMS) - průkaz (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
MDMA (extáze) - průkaz (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Měď (S/P) 1x týdně heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Měď (U) 1x týdně Vacuette močová 10,5 ml
Metadon - průkaz (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Metamfetamin - průkaz (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Methemoglobin (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka/K3EDTA plazma/Heparinová plazma bez gelu
Metotrexát (P/S) Po domluvě nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Močovina-odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Močovina (Pu,…) Pracovní dny Vacuette močová 10,5 ml
Močovina (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Močovina (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Monocyty absolutně (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Monocyty mikroskopicky (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Monocyty relativně (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Monocyty v jiných materiálech relativně (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Mononukleáry (Csf) Nepřetržitě Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Mononukleáry absolutně (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Mononukleáry relativně (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Myoglobin (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
N-terminální prohormon BNP (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Neměřené anionty korigované Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Neutrofilní metamyelocyty mikroskopicky (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Neutrofilní myelocyty mikroskopicky (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Neutrofilní segmenty mikroskopicky (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Neutrofilní tyče mikroskopicky (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Neutrofily absolutně (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Neutrofily relativně (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Neutrofily v jiných materiálech relativně (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Nitrity (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Non-HDL cholesterol Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Normoblasty absolutně (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Normoblasty mikroskopicky (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Normoblasty relativně (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Odhad glomerulární filtrace Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Oligoklonální IgG (Csf) Dávkově po 9 vzorcích Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Olovo (B) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Olovo (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Olovo v nehtech (Nl) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Polyethylenový sáček
Olovo ve vlasech (Hr) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Polyethylenový sáček
Olovo ve vousech (Hr) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Polyethylenový sáček
Opiáty - průkaz (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Opiáty (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Orální glukózový toleranční test (oGTT) (P) Pracovní dny Na2EDTA/NaF/citrát plazma (FC Mix)
Osmolalita - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Osmolalita - výpočet Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Osmolalita (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Osmolalita (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Osmolalita efektivní - výpočet Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Osmotická rezistence erytrocytů - maximální (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Osmotická rezistence erytrocytů - minimální (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Ostatní buňky (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Oxalát - odpad (U) Dávkově cca 1x za 14 dní 24h sběr moči - speciální nádoba
Oxalát (U) Dávkově cca 1x za 14 dní 24h sběr moči - speciální nádoba
Oxalát/kreatinin (U) Dávkově cca 1x za 14 dní 24h sběr moči - speciální nádoba
Oxyhemoglobin Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Paracetamol (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
pCO2 aktuální (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
PCR hepatitis B (DNA) (S/P) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
PCR hepatitis C (RNA) (S/P) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Pepsin ve slinách Pouze po domluvě s plicní klinikou Zkumavka s kys. citronovou
PFA-200 (B) po-pá 6-13 h, indikuje hematolog Monovette PFA – 3,8% citrát - modrá
pH (pH metr) (U) - samostatně Pracovní dny - dopoledne Vacuette močová 10,5 ml
pH (Pu,…) Nepřetržitě Injekční stříkačka
pH (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
pH aktuální (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
PINK test (B) po domluvě po-pá 7-12h K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Placentární růstový faktor (P/S) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Plazmatické buňky mikroskopicky (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
pO2 aktuální (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Počet elementů (Csf) Nepřetržitě Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Polynukleáry (Csf) Nepřetržitě Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Polynukleáry relativně (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Polynukleáry relativně (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Porfyriny celkové (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Prealbumin (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Prokalcitonin (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Prolymfocyty mikroskopicky (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Promyelocyty mikroskopicky (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Protein - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Protein (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Protein C - antigen (P) Po domluvě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Protein C aktivita (P) po-pá 7-15 h Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Protein S aktivita (P) po-pá 7-15 h Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Protein S antigen volný (P) Po domluvě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Protein/kreatinin (PCR) (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Protrombin.test - poměr (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
Protrombinový test - INR (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Protrombinový test (PT) - korekce (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Protrombinový test (PT) - korekce (čas) (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Protrombinový test (PT) (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Původ hematurie (U) Pracovní dny Vacuette močová 10,5 ml
Redukující látky - Benediktova zkouška (U) Pracovní dny Vacuette močová 10,5 ml
Reptiláza normál (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
Reptilázový test (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Resorpční křivka železa (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Retikulocyty absolutně (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Retikulocyty mikroskopicky (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Retikulocyty relativně (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Rozlišení transsudát/exsudát (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Rtuť (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Salicyláty (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Saturace hemoglobinu Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Saturace transferinu Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Screening inhibitoru (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Screening specifického inhibitoru (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
SCT konfirmace (P) Příjem nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
SCT konfirmace korekce (P) Příjem nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
SCT korekce normalizovaný poměr (P) Příjem nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
SCT normalizovaný poměr (P) Příjem nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
SCT screening (P) Příjem nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
SCT screening korekce (P) Příjem nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
Selen - odpad Vacuette močová 10,5 ml
Selen (S/P) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Selen (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Selen v plné krvi (B) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Sférocyty (B) 6-20 h; mimo uvedenou dobu jen na tel. vyžádání lékařem (neplatí pro neonatologii a inf. kliniku) K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
sFLT-1/PLGF Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Shluky trombocytů (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Schistocyty mikroskopicky (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Sirolimus (B) Po-Pá dopoledne K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Sodík - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Sodík (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Sodík (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Sodík (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Sodík (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Solubilní fms- like tyrozinkináza 1 (P/S) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Solubilní transferinový receptor (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Specifická hmotnost (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Spektrofotometrie (Csf) Nepřetržitě Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Stavudin (U) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
STfR/Feritin Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
STic Expert HIT - vyšetření heparinem indukované trombocytopenie (P) Po domluvě nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Struvit (St) 1x týdně dle počtu vzorků Polyethylenový sáček
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Střední množství hemoglobinu v erytrocytu (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Střední objem erytrocytů (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Střední objem retikulocytů (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Střední objem trombocytů (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Syndrom (Csf) Pracovní dny Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Takrolimus (B) Denně dopoledne K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Teofylin (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Tramadol - průkaz (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Transferin (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Triacylglyceroly (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Triacylglyceroly (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Tricyklická antidepresiva - průkaz (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Trichlorethanol (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Trombinový test - poměr (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%
Trombinový test (P) Nepřetržitě Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Trombocyty (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Trombocyty v jiných materiálech (UNF) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Trombocyty v ThromboExact (B) Nepřetržitě Monovette ThromboExact
Trombocyty v trombokoncentrátu (TRK) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Troponin T - vysoce senzitivní (P) Nepřetržitě Heparinová (Li) plazma s gelem
Typ proteinurie (ELFO) (U) Dávkově po 5 vzorcích Vacuette močová 10,5 ml
Urát amonný (St) 1x týdně dle počtu vzorků Polyethylenový sáček
Uricit (St) 1x týdně dle počtu vzorků Polyethylenový sáček
Urobilinogen (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Uroporfyrin (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Válce granulované (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Válce hyalinní (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Válce voskové (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Valproát (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vankomycin (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vápník - odpad 2x týdně Vacuette močová 10,5 ml
Vápník (Pu,…) Pracovní dny Vacuette močová 10,5 ml
Vápník (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vápník (U) 2x týdně Vacuette močová 10,5 ml
Vápník ionizovaný (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Vápník/kreatinin (U) 2x týdně Vacuette močová 10,5 ml
Vitamin A (S/P) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vitamin B12 (S/P) Pracovní dny heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vitamin E (S/P) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Volné lehké řetězce (S) 2x týdně - út, čt Sérum s gelem
Vzhled likvoru (Csf) Nepřetržitě Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Weddellit (St) 1x týdně dle počtu vzorků Polyethylenový sáček
Whewellit (St) 1x týdně dle počtu vzorků Polyethylenový sáček
Zinek (S/P) 1x týdně heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Zinek (U) 1x týdně Vacuette močová 10,5 ml
Zolpidem - průkaz (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Železo (S/P) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Žlučové kyseliny (P/S) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem