<<< zpět na seznam metod

Zolpidem - průkaz (U)

Název metody: Zolpidem - průkaz (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Stilnox, Hypnogen, Zolpinox, Sanval, Adorma, Zolsana
Zkratka: ZOL
Jednotka: -
Žádanka: speciální, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Metoda: Imunoassay
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 2 h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče. Pouze je vhodné dávat pozor na extrémní naředění vzorku moče způsobené např. vypitím velkého množství vody, aplikací velkoobjemové infúze, záměrným naředěním vzorku moče vodou při odběru, ... 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 50  µg/l  při překročení pozitivní výsledek
Zdroj RM:

Příbalový leták Diaquick ZOL Cassette firmy Dialab.

Klinický popis:

Zolpidem je léčivo používané pro krátkodobou léčbu nespavosti. Patří mezi krátkodobě působící nebenzodiazepinová hypnotika. Účinkuje rychle (obvykle kolem 15 minut) a má krátký biologický poločas (2-3 hodiny). Zolpidem není dostatečně účinný při udržování spánku, je ale efektivní v iniciaci spánku.
Někdy je zolpidem zneužíván i jako droga mající značně proměnlivé psychoaktivní účinky (smyslové iluze, halucinace, zmatenost, euforie a vzácně i delirium).

Zolpidem je obsažen v celé řadě léků, většinou s 5 nebo 10 mg účinné látky (tartrát zolpidemu) v jedné tabletě. Např.: Adorma, Apo-zolpidem, Hypnogen, Sanval, Stilnox, Zolpinox, Zolsana aj.

Související metody a výpočty: Toxikologický screening T10 (U), Toxikologický screening T6 (U)
Další informace:

Použitá metoda (kazeta s jednostupňovým imunostanovením) umožňuje získat jen orientační kvalitativní údaj pozitivní - negativní (cut off cca 50 µg/l), tj. pouze průkaz aplikace významného množství zolpidemu a to, vzhledem k biologickému poločasu, jen asi do 3 dnů po aplikaci.  
Pozn.: Hypnotické účinky zolpidemu jsou podobné jako u benzodiazepinových léčiv, to vede někdy k požadavku na průkaz benzodiazepinů v moči. Struktura Zolpidemu je ale odlišná (patří mezi imidazopyridiny), což samozřejmě způsobuje negativní nález benzodiazepinů. 

Odkazy:

Depoortere, H., et al.: Zolpidem a novel nonbenzodiazepine hypnotic. I. Neuropharmacological and behavioral effects. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1986, 237, no. 2, p. 649-658.

STILNOX (zolpidem tartrate) PRODUCT INFORMATION (http://www.sanofi-aventis.com.au/products/aus_cmi_stilnox.pdf)
Sanofi-Synthelabo Australia Pty Limited. April 15, 2004.Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 06.01.2021