<<< zpět na seznam metod

Vápník (S/P)

Název metody: Vápník (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Calcium, Ca, celkový vápník, celkové kalcium
Zkratka: Ca
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vacuette: Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Jakákoli kontaminace vzorku chelátem (např. roztokem EDTA, citrátu, fluoridu či oxalátu) vede ke sníženým hodnotám vápníku ve stanovovaném materiálu.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–31 dnů 1,90–2,90 mmol/l  
  1 měsíc–1 rok 2,00–2,80    
  1–18 let 2,20–2,70    
  > 18 let 2,10–2,60    
Zdroj RM:

Soldin, S.J. , Brugnara, C., Wong, E.C., Pediatric Reference Intervals., AACC Press, Sixth Edition, 2007. ISBN 978-1-59425-067-5 , 271 stran, str. 49 -50.

Nordic Reference Interval Project 2000 (NORIP), Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2004: 64, No. 4 , 177 stran (265 - 442) - nad 18 let.

 

Klinický popis:

Vápník je důležitý biogenní prvek, jehož naprostá většina v našem organismu (99 %) je obsažena v kostní tkáni jako součást hydroxyapatitu (odpovídá za pevnost kostí). Prakticky všechen zbylý vápník je v mimobuněčné (extracelulární) tekutině, kde plní řadu funkcí (je nezbytný pro správnou funkci svalů, nervů, srdce, pro srážení krve, laktaci a další procesy). Uvnitř buněk je vápníku naprosté minimum.

V plazmě nebo séru stanovujeme celkový vápník, který je součtem vápníku ionizovaného (cca 1/2 celkového Ca) a vápníku navázaného na bílkoviny (především albumin) a na komplexní sloučeniny. Pouze ionizovaný vápník má fyziologické účinky (příznaky hypokalcémie či hyperkalcémie se tedy objeví jen při nedostatku či nadbytku této frakce).

Kalcémie je závislá na věku, u dětí bývá vyšší než u dospělých. Celkový vápník klesá v těhotenství, může být nižší i v období laktace.

Hypokalcémie se manifestuje nejčastěji příznaky neuromuskulárními (křeče, parestezie, tetanie apod.), dále neuropsychiatrickými (zmatenost, závratě, migrény), gastrointestinálními (bolesti břicha, střídání zácpy a průjmu) a kardiovaskulárními (paroxysmy tachykardie, na EKG prodloužením intervalu QT).

Kritické hodnoty jsou pod 1,5 mmol/l.

Příčiny hypokalcémie:

  • nedostatek aktivního vitaminu D (kalcitriolu);
  • nedostatek vápníku v potravě a/nebo porucha jeho absorpce v zažívacím traktu;
  • chronické selhání ledvin;
  • hypoparatyreóza (nedostatek parathormonu) či pseudohypoparatyreóza (rezistence tkání na parathormon);
  • hypoalbuminémie (zde bývá často normální hladina ionizovaného vápníku, a proto pacient nemá typické příznaky);
  • ostatní: alkalémie, hypomagnezémie, akutní pankreatitida, otrava ethylenglykolem, podávání léků tlumících aktivitu osteoklastů (např. kalcitonin, bisfosfonáty, fosfáty) a/nebo aktivujících aktivitu osteoblastů (např. fluoridy ve větší dávce), syndrom hladové kosti, neonatální hypokalcémie (např. v důsledku hormonálních dysbalancí u matky), st. po podání většího počtu krevních transfuzí.

Hyperkalcémie se manifestuje neuropsychiatrickými příznaky, svalovou slabostí, polyurií (a polydipsií), různými (nespecifickými) gastrointestinálními obtížemi a kardiovaskulárními příznaky, které jsou klinicky nejzávažnější. Patří k nim zvýšení krevního tlaku, zvýšení kontraktility myokardu a zkrácení systoly (na EKG se zkracuje interval QT, bývá bradykardie). Trvá-li hyperkalcémie delší dobu, je zvýšené riziko vzniku močových konkrementů, metastatických kalcifikací, pankreatitidy a žaludečního vředu.

Kritické hodnoty jsou nad 3,5 mmol/l, hrozí při nich tzv. hyperkalcemická krize s poruchou vědomí a rizikem srdeční zástavy.

Příčiny hyperkalcémie:

  • hyperparatyreóza;
  • nádorové onemocnění;
  • osteoporóza z inaktivity (při imobilizaci pacienta);
  • ostatní: nadužívání vitaminu D, léčba thiazidy, hypofunkce nadledvin, milk-alkali syndrom, sarkoidóza, Pagetova choroba, léčba lithiem, intoxikace hliníkem.

Pseudohyperkalcémie je stav, kdy je zvýšená koncentrace celkového vápníku způsobena vysokou koncentrací vazebné bílkoviny (často monoklonálním imunoglobulinem). Hladina ionizovaného vápníku je však normální a nemocný nemá příznaky hyperkalcémie.

 

Související metody a výpočty: Fosfor anorganický (S/P), Fosfor anorganický (U), Fosfor - odpad, Frakční exkrece fosforu, Frakční exkrece vápníku, Hořčík (S/P), Kalciofosfátový součin, pH aktuální (B), Vápník (U), Vápník ionizovaný (B), Vápník ionizovaný - výpočet, Vápník/kreatinin (U), Vápník - odpad, Albumin (S/P)
Odkazy:

https://www.labtestsonline.cz/vapnik.html

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kalciofosf%C3%A1tov%C3%BD_metabolismus

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kalcium