<<< zpět na seznam metod

Tramadol - průkaz (U)

Název metody: Tramadol - průkaz (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Tramal
Zkratka: TRA
Jednotka: -
Žádanka: Speciální, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Metoda: Imunoassay
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2 h, Rutina 24 h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče. Pouze je vhodné dávat pozor na extrémní naředění vzorku moče způsobené např. vypitím velkého množství vody, aplikací velkoobjemové infúze, záměrným naředěním vzorku moče vodou při odběru, ... 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 100  µg/l  při překročení výsledek pozitivní
Zdroj RM:

Příbalový leták "Diaquick" TRA (Tramadol) firmy Dialab.

Klinický popis:

Tramadol je jedním z nejpoužívanějších syntetických léků ze skupiny slabších opioidů při léčbě (ovlivňování) silných bolestí, při uklidňování pacientů před operacemi apod. Analgetický účinek tramadolu se odvíjí jak přes opioidní receptory, tak přes neopioidní složku analgetického působení. Analgetický účinek při běžných dávkách odpovídá asi jedné desetině účinku morfinu. Deprese dechového centra je minimální, stejně jako ostatní nežádoucí účinky typické pro morfin. Nicméně je určité riziko návyku, až zneužívání po dlouhodobé aplikaci.
Po perorálním podání se velmi dobře (90%) vstřebává a metabolizuje v játrech. Tramadol a jeho metabolity se vylučují z 90% močí,
s eliminačním poločasem cca 6 hodin. U pacientů se závažným selháním ledvin se poločas prodlužuje až na cca 20 hodin a pro zabránění možnosti kumulace se tramadol nedoporučuje podávat. 

Související metody a výpočty: Toxikologický screening T10 (U), Toxikologický screening T6 (U)
Další informace:

Použitá metoda (kazeta s jednostupňovým imunostanovením) umožňuje získat jen orientační kvalitativní údaj pozitivní - negativní (cut off cca 100 µg/l), tj. pouze průkaz aplikace významného množství tramadolu a to, vzhledem k biologickému poločasu, jen asi do 3 dnů po aplikaci.  
Pozn.: Jsou známé i zkřížené reakce, jako je např. falešná pozitivita při průkazu metadonu vyvolaná užitím velkého množství tramadolu.

Odkazy:

Baselt, R.C.: Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 6th Ed. Biomedical Publ. Davis, CA, 129, 2002.

Musshoff, F. and Madea, B.: Fatality due to ingestion of tramadol alone. Forensic Science Int Vol 116, 197-199, 2001.Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 06.01.2021