Metody


Biochemie Hematologie           Měřené Výpočty         
Materiál: Krev Likvor Moč Ostatní
Kategorie: Enzymy  Sacharidový metabolismus   Lipidový metabolismus   Pigmenty   Dusíkaté látky   Bílkoviny   Minerály  
Léky   Toxikologie   Sérologie   Hormony, vitaminy, AK   Molekulární biologie   Biol. expoziční testy   Funkční testy  
ABR a vodní hosp.   Moč chemicky+sediment   Moč. konkrement  

Krevní obraz   Dif. počet automat.   Dif. počet mikroskop.   Rutinní koagulace   Speciální koagulace   Agregace destiček  
Hematologie ostatní   Kontrola antikoagulační léčby  
   A      B      C      D      E      F      G      H      Ch    I      J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z      Ž     
NázevProvádí seOdběr
Elektroforéza sérových bílkovin (S) Dávkově po 30, 54 vzorcích Sérum s gelem
Hematolikvorová bariéra Pracovní dny Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Intratékální syntéza imunoglobulinů Pracovní dny Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Albumin (Csf) Pracovní dny Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Albumin (ELFO) (S) Dávkově po 30, 54 vzorcích Sérum s gelem
Albumin (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Albumin (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Albumin/kreatinin (ACR) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Albuminurie - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Albuminurie (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Alfa-1-antitrypsin (S/P) Pracovní dny Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Alfa 1-globulin (ELFO) (S) Dávkově po 30, 54 vzorcích Sérum s gelem
Alfa 2-globulin (ELFO) (S) Dávkově po 30, 54 vzorcích Sérum s gelem
Bence-Jones bílkovina (U) Dávkově po 15 vzorcích Vacuette močová 10,5 ml
Beta-2-mikroglobulin (Csf) Pracovní dny Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Beta-2-mikroglobulin (S/P) Pracovní dny Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Beta-globulin (ELFO) (S) Dávkově po 30, 54 vzorcích Sérum s gelem
Beta-trace protein (S/P) Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Beta-trace protein (sekret) Pracovní dny Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Bezsacharidový transferin (CDT) (S) 1x 1-3 týdny podle počtu vzorků Sérum s gelem
Bílkovina semikvantitativně (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
C-reaktivní protein (CRP) (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Celková bílkovina (Csf) Nepřetržitě Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Celková bílkovina (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Celková bílkovina (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Ceruloplazmin (S/P) Pracovní dny Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Cystatin C (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Erytropoetin (S) Dávkově po 16 vzorcích Sérum s gelem
Feritin (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Gama-globulin (ELFO) (S) Dávkově po 30, 54 vzorcích Sérum s gelem
Haptoglobin (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Imunofixace (M-protein) (S) Dávkově po 4 vzorcích Sérum s gelem
Imunoglobulin A - intratékální syntéza Pracovní dny Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Imunoglobulin A (Csf) Pracovní dny Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Imunoglobulin A (S/P) Pracovní dny Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Imunoglobulin G - intratékální syntéza Pracovní dny Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Imunoglobulin G (Csf) Pracovní dny Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Imunoglobulin G (S/P) Pracovní dny Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Imunoglobulin M - intratékální syntéza Pracovní dny Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Imunoglobulin M (Csf) Pracovní dny Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Imunoglobulin M (S/P) Pracovní dny Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Kappa-volné lehké řetězce (S) 2x týdně - út, čt Sérum s gelem
Kappa/Lambda index 2x týdně - út, čt Sérum s gelem
Kvocient albuminu Pracovní dny Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Lambda-volné lehké řetězce (S) 2x týdně - út, čt Sérum s gelem
M-protein kvantitativně Dávkově po 30, 54 vzorcích Sérum s gelem
Myoglobin (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Oligoklonální IgG (Csf) Dávkově po 9 vzorcích Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Prealbumin (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Prokalcitonin (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Protein/kreatinin (PCR) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Proteinurie - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Proteinurie (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Saturace transferinu Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Solubilní transferinový receptor (S/P) Pracovní dny Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
STfR/Feritin Pracovní dny Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Transferin (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Troponin T - vysoce senzitivní (P) Nepřetržitě Heparinová (Li) plazma s gelem
Typ proteinurie (ELFO) (U) Dávkově po 5 vzorcích Vacuette močová 10,5 ml
Volné lehké řetězce (S) 2x týdně - út, čt Sérum s gelem