<<< zpět na seznam metod

ABR a krevní plyny (B)

Název metody: ABR a krevní plyny (B)
Podřazené metody: paO2/FiO2 index (B), Hemoglobin (ABR) (B), Karbonylhemoglobin (B), pH aktuální (B), pO2 aktuální (B), Saturace hemoglobinu, Methemoglobin (B), Oxyhemoglobin, pCO2 aktuální (B), Anion gap, Base excess extracelulární tekutiny, Bikarbonát [HCO₃⁻] aktuální
Statim: Ano
Klíčová slova: Acidobazická rovnováha, Astrup
Zkratka: ABR
Jednotka: kPa, mmol/L, relat. díly (event. %)
Žádanka: Rutinní, elektronická, souhrnná
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára
Množství: 2 mL - stříkačka, 200 µL - kapilára AK-fix; 185 µL - PLASTOVÁ kapilára, 90 µL - PLASTOVÁ kapilára
Princip: Potenciometrie, ampérometrie, spektrofotometrie
Přístroj: GEM 5000
Reagencie: Medista
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 1 h
Poznámka k odběru:

Systém GEM Premier 5000 vyžaduje použití řádně heparinizovaného odběrového materiálu. Správným antikoagulačním činidlem pro analýzu vzorků je heparinát lithný (50 I.U./mL balancovaný Li-heparinát), předpokládá se správný objem krve a důkladné promíchání vzorku ihned po odběru. Použití antikoagulačního činidla na bázi citrátu, EDTA, oxalátu nebo fluoridu sodného může nepříznivě ovlivnit výkonnost senzorů.

Příprava vzorku pro měření na analyzátoru GEM 5000 je podrobně popsána v INL/0557 Odběr krve na ABR – preanalytická fáze.

Odběr do kapiláry se provádí z ušního lalůčku, bříška prstu nebo patičky po minimálně 1/2 h zklidnění pacienta, anaerobně, bez vzduchových bublin. Odběrové místo musí být bez ischémie, jizev, otoku, nesmí být zaškrceno oděvem. Hyperemizaci odběrového místa zajistíme prohřátím nebo potřením hyperemizační mastí (Finalgon, kafrová mast). Dezinfekce v místě odběru musí být zaschlá. Místo odběru nesmíme nadměrně mačkat; první kapku krve otřeme. Po naplnění kapiláry krví uzavřeme jeden konec gumovou čepičkou, vložíme kovový drátek, uzavřeme i na druhém konci a nejméně 10x promícháme obsah kapiláry pomocí magnetu (kapiláru držíme mezi palcem a prostředníčkem). Kapiláru vložíme do plastové zkumavky, kterou uzavřeme a polepíme ID štítkem. Zkumavku položíme na krátkodobě v mrazáku nebo delší dobu v lednici zchlazený sáček modrého gelu (teplota by měla být kolem 0°C, aby gel zůstál ohebný, hladký, bez krystalků, nesmí být přemrzlý), gelový polštářek přeložíme a zajistíme gumičkou. Vložíme do sáčku a spolu s žádankou do kapsle potrubní pošty. Balení do chladicího gelu platí i pro osobní donášku. Vzorek je nutné dodat (a zpracovat) co nejdříve po odběru, jinak dochází k níže uvedeným změnám (viz pozdní dodání vzorku).

Při odběru arteriální (venózní) krve do stříkačky nebo kapiláry AK-fix je třeba z katétru nejprve odstranit ″zátku″ (minimálně 3x mrtvý objem katétru). Stříkačku naplnit krví (2 mL, minimálně 1 mL), odstranit vzduchové bubliny, nasadit uzávěr a nejméně 20x převrátit v ruce ústím nahoru a dolů. Po označení ID štítkem ihned transportovat do laboratoře. Pro kapiláru AK-fix platí stejná manipulace jako při odběru kapilární krve (drátek, míchání, magnet).

Maximální doba transportu: do 30 minut (na zchlazeném gelu); do 15 minut bez chlazení; okamžitě - při zvýšeném počtu krevních elementů.

Pozdní dodání vzorku do laboratoře vede ke snížení pH a pO2, zvýšení pCO2 (ovlivněny budou i výpočty: HCO3-, BE), dále dochází  k poklesu glykémie a zvýšení laktatémie vlivem krevních elementů; mění se i hodnota ionizovaného vápníku (v závislosti na pH; při poklesu pH se hodnota zvyšuje); dochází k vzestupu kalia. Velikost zkreslení je úměrná době od odběru a počtu krevních elementů. U zmrzlého vzorku nelze vydat hodnotu kalia. Vzduchové bubliny zvyšují pH a pO2; snižují pCO2 a hodnotu ionizovaného vápníku. Špatně zadaná teplota ovlivňuje pH, pO2 a pCO2 - vyšší teplota zvyšuje pO2 a pCO2 a snižuje pH; nižší teplota naopak. Neotření první kapky krve, event. hmoždění místa odběru přílišným mačkáním se projeví vzestupem hodnoty kalia a ovlivněním Hb, bilirubinu, glukózy (je možné zkreslení oběma směry). Nedokonalé promíchání zvyšuje Hb, snižuje hodnotu natria, kalia, chloridů; bilirubin může být falešně vyšší i nižší. Neodtažení ″zátky″ FR z katétru sníží pH, Hb, glukózu, laktát, zvýší chloridy; natrium může být ovlivněno oběma směry. Vliv infúze na výsledky závisí na jejím složení. 

Dostupné analyty z kapilár:

185 µL - pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukóza, laktát, bilirubin, hemoglobin, saturace hemoglobinu, oxyhemoglobin, karbonylhemoglobin, methemoglobin

90 µL - pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukóza, laktát

Pozn.: 

1) v KIS M4 nelze nastavit referenční rozmezí dle typu krve - parametry ABR jsou vždy hodnoceny jako arteriální krev

2) do KIS M4 se přenáší jen pH, pCO2 a pO2 aktuální - nutno správně zadat tělesnou teplotu pacienta

3) správnější a přesnější výsledky sO2 a Hb získáte z oxymetru (min. objem kapiláry 185 uL); vypočtené hodnoty sO2 a Hb využívejte jen v případě opakovaných odběrů u novorozenců a kojenců, kdy preferujete menší množství krve

4) nedoporučuje se hodnotit kalémii v kapilární krvi (zhmoždění místa odběru - falešná pozitivita)

5) výsledky glykémie z plné krve na ABR analyzátoru nejsou přepočteny na plazmu dle doporučení IFCC (jsou systematicky nižší oproti POCT glukometrům Accu-Chek)

6) pro ionizovaný vápník jsou zavedeny dvě metody s různým referenčním rozmezím (pro citrát RRT zavedena samostatná metoda - nutno správně zadat typ krve)

7) stanovení bilirubinu lze použít jen pro novorozence a kojence před zahájením nemléčných příkrmů (interference karotenů)

8) prostředky obsahující benzalkonium-chlorid způsobují interference při stanovení Na, K a Ca.

9) thiopental interferuje při stanovení pCO2 (zvyšuje hodnotu)

10) methylenová modř interferuje u oxymetrie 

Referenční meze:
Klinický popis:

Acidobazická rovnováha (ABR) je soubor měřených a vypočítaných parametrů využívaných pro posouzení stavu vnitřního prostředí. Umožňuje určit typ poruchy (metabolická nebo respirační, jednoduchá nebo smíšená), stadium vývoje poruchy (akutní nebo kompenzovaná) a odhadnout možnosti jejího ovlivnění. Metabolické komponenty acidobazického nálezu jsou dávány do souvislosti s modelem elektroneutrality plazmy (SID - diference silných iontů, Atot - koncentrace slabých netěkavých kyselin), respirační poruchy do souvislosti se změnami parciálního tlaku CO2. Kromě ABR a krevních plynů je tedy vhodné provést základní biochemický screening včetně stanovení minerálů, albuminu a anorganického fosforu. 

Související metody a výpočty: paO2/FiO2 index (B), Glukóza - ABR (B), Hemoglobin (ABR) (B), Karbonylhemoglobin (B), pH aktuální (B), pO2 aktuální (B), Saturace hemoglobinu, Sodík (B), Vápník ionizovaný (B), Laktát (B), Methemoglobin (B), Oxyhemoglobin, pCO2 aktuální (B), Anion gap, Base excess extracelulární tekutiny, Bikarbonát [HCO₃⁻] aktuální
Další informace:

Wikiskripta

MUDr. Lumír Šašek, Ph.D., MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.: Poruchy acidobazické rovnováhy. PO>STUDIUM [online] 20. květen 2021 , poslední aktualizace 22. květen 2021 [cit. doplňte aktuální datum]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=600. ISSN 1803-8999.

 

Odkazy:

Řízená dokumentace FN Plzeň: 

Odběr krve na ABR a krevní plyny 

Ostatní:

Transport materiálu na vyšetření ABR a amoniaku  

Delivered oxygen concentrations using low-flow and high-flow nasal cannulasAutor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 25.04.2024