<<< zpět na seznam metod

Methemoglobin (B)

Název metody: Methemoglobin (B)
Nadřazené metody: ABR a krevní plyny (B)
Statim: Ano
Klíčová slova: Hemiglobin
Zkratka: MetHb
Jednotka: 1
Žádanka: Speciální, elektronická, rutinní
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára / Zelená Vacuette (žl. kroužek)
Vacuette: Zelená (žlutý kroužek)
Množství: 2 mL - stříkačka, 200 µL - kapilára AK-fix; 185 µL - kapilára; zelená Vacuette
Princip: Spektrofotometrie
Přístroj: ABL 835
Reagencie: Radiometer
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 4h
Poznámka k odběru:

Systém GEM Premier 5000 vyžaduje použití řádně heparinizovaného odběrového materiálu. Správným antikoagulačním činidlem pro analýzu vzorků je heparinát lithný (50 I.U./mL balancovaný Li-heparinát), předpokládá se správný objem krve a důkladné promíchání vzorku ihned po odběru. Použití antikoagulačního činidla na bázi citrátu, EDTA, oxalátu nebo fluoridu sodného může nepříznivě ovlivnit výkonnost senzorů.

Příprava vzorku pro měření na analyzátoru GEM 5000 je podrobně popsána v INL/0557 Odběr krve na ABR – preanalytická fáze.

Odběr do kapiláry se provádí z ušního lalůčku, bříška prstu nebo patičky po minimálně 1/2 h zklidnění pacienta, anaerobně, bez vzduchových bublin. Odběrové místo musí být bez ischémie, jizev, otoku, nesmí být zaškrceno oděvem. Hyperemizaci odběrového místa zajistíme prohřátím nebo potřením hyperemizační mastí (Finalgon, kafrová mast). Dezinfekce v místě odběru musí být zaschlá. Místo odběru nesmíme nadměrně mačkat; první kapku krve otřeme. Po naplnění kapiláry krví uzavřeme jeden konec gumovou čepičkou, vložíme kovový drátek, uzavřeme i na druhém konci a nejméně 10x promícháme obsah kapiláry pomocí magnetu (kapiláru držíme mezi palcem a prostředníčkem). Kapiláru vložíme do plastové zkumavky, kterou uzavřeme a polepíme ID štítkem. Zkumavku položíme na krátkodobě v mrazáku nebo delší dobu v lednici zchlazený sáček modrého gelu (teplota by měla být kolem 0°C, aby gel zůstal ohebný, hladký, bez krystalků, nesmí být přemrzlý), gelový polštářek přeložíme a zajistíme gumičkou. Vložíme do sáčku a spolu s žádankou do kapsle potrubní pošty. Balení do chladicího gelu platí i pro osobní donášku. Vzorek je nutné dodat (a zpracovat) co nejdříve po odběru, jinak dochází k níže uvedeným změnám (viz pozdní dodání vzorku).

Při odběru arteriální (venózní) krve do stříkačky nebo kapiláry AK-fix je třeba z katétru nejprve odstranit ″zátku″ (minimálně 3x mrtvý objem katétru). Stříkačku naplnit krví (2 mL, minimálně 1 mL), odstranit vzduchové bubliny, nasadit uzávěr a nejméně 20x převrátit v ruce ústím nahoru a dolů. Po označení ID štítkem ihned transportovat do laboratoře. Pro kapiláru AK-fix platí stejná manipulace jako při odběru kapilární krve (drátek, míchání, magnet).

Maximální doba transportu: do 30 minut (na zchlazeném gelu); do 15 minut bez chlazení; okamžitě - při zvýšeném počtu krevních elementů.

Pozdní dodání vzorku do laboratoře vede ke snížení pH a pO2, zvýšení pCO2 (ovlivněny budou i výpočty: HCO3-, BE), dále dochází  k poklesu glykémie a zvýšení laktatémie vlivem krevních elementů; mění se i hodnota ionizovaného vápníku (v závislosti na pH; při poklesu pH se hodnota zvyšuje); dochází k vzestupu kalia. Velikost zkreslení je úměrná době od odběru a počtu krevních elementů. U zmrzlého vzorku nelze vydat hodnotu kalia. Vzduchové bubliny zvyšují pH a pO2; snižují pCO2 a hodnotu ionizovaného vápníku. Špatně zadaná teplota ovlivňuje pH, pO2 a pCO2 - vyšší teplota zvyšuje pO2 a pCO2 a snižuje pH; nižší teplota naopak. Neotření první kapky krve, event. hmoždění místa odběru přílišným mačkáním se projeví vzestupem hodnoty kalia a ovlivněním Hb, bilirubinu, glukózy (je možné zkreslení oběma směry). Nedokonalé promíchání zvyšuje Hb, snižuje hodnotu natria, kalia, chloridů; bilirubin může být falešně vyšší i nižší. Neodtažení ″zátky″ FR z katétru sníží pH, Hb, glukózu, laktát, zvýší chloridy; natrium může být ovlivněno oběma směry. Vliv infúze na výsledky závisí na jejím složení. 

Dostupné analyty z kapilár:

185 µL - pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukóza, laktát, bilirubin, hemoglobin, saturace hemoglobinu, oxyhemoglobin, karbonylhemoglobin, methemoglobin

90 µL - pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukóza, laktát

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤0,020 1  

Pozn.: ≤0,020 relat. dílů = ≤2% ( z celkového Hb)

Hodnota ≤0,020 platí i pro pupečníkovou krev.

 

Zdroj RM:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 122. ISBN 978-80-247-1221-5.

https://acutecaretesting.org/en/articles/umbilical-cord-blood-gas-analysis

 

 

 

 

Klinický popis:

Methemoglobin je forma hemoglobinu obsahující trojmocné železo, neschopná přenosu kyslíku a CO2. K oxidaci dvojmocného železa hemoglobinu na trojmocné a ke zvýšené tvorbě metHb v krvi dojde účinkem dusitanů a dusičnanů v potravě či vodě, při otravě anilinovými barvami nebo nitrobenzenem, případně vlivem některých léků (sulfonamidy, fenacetin, některá lokální anestetika a antibiotika, chemoterapeutikum dapson se širokým využitím, např. v dermatologii). Příčinou může být i vrozený defekt methemoglobinreduktázy nebo nezralost jaterního enzymatického systému (spolu se zvýšeným podílem snadněji oxidovatelného HbF), což je obzvláště nebezpečné u nezralých novorozenců a kojenců. U dospělých vznikají denně asi 3% metHb, zpětná redukce je zajištěna enzymem NADH-dependentní methemoglobinreduktázou a neenzymovýni procesy - působením glutathionu a kyseliny askorbové. Zvýšená koncentrace methemoglobinu v krvi se označuje jako methemoglobinémie, projevuje se (zvláště u nedonošených novorozenců a kojenců) tkáňovou hypoxií, cyanózou a život ohrožující poruchou vitálních funkcí.

Laboratorně lze najít rozdíl mezi hodnotou sO2 a O2Hb (svědčí pro dyshemoglobinémii) - viz příslušné metody. 

Hodnota metHb je vydávána pouze při požadavku na jeho stanovení a pro pacienty v urgentní péči; náhodně zjištěný patologický výsledek je vydán vždy, i bez požadavku na stanovení metHb.

Interference: methylenová modř.

 

 

 

 

Související metody a výpočty: Karbonylhemoglobin (B), Saturace hemoglobinu, Hemoglobin (B), Methemoglobin (B), Oxyhemoglobin, ABR a krevní plyny (B)
Odkazy:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4379505/

 Autor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 23.02.2024