<<< zpět na seznam metod

pH aktuální (B)

Název metody: pH aktuální (B)
Nadřazené metody: ABR a krevní plyny (B)
Statim: Ano
Zkratka: pH
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní, elektronická, souhrnná
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára
Množství: 2 mL - stříkačka, 200 µL - kapilára AK-fix; 185 µL - kapilára, 90 µL - kapilára
Princip: Potenciometrie
Přístroj: GEM 5000
Reagencie: Medista
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 1h
Poznámka k odběru:

Systém GEM Premier 5000 vyžaduje použití řádně heparinizovaného odběrového materiálu. Správným antikoagulačním činidlem pro analýzu vzorků je heparinát lithný (50 I.U./mL balancovaný Li-heparinát), předpokládá se správný objem krve a důkladné promíchání vzorku ihned po odběru. Použití antikoagulačního činidla na bázi citrátu, EDTA, oxalátu nebo fluoridu sodného může nepříznivě ovlivnit výkonnost senzorů.

Příprava vzorku pro měření na analyzátoru GEM 5000 je podrobně popsána v INL/0557 Odběr krve na ABR – preanalytická fáze.

Odběr do kapiláry se provádí z ušního lalůčku, bříška prstu nebo patičky po minimálně 1/2 h zklidnění pacienta, anaerobně, bez vzduchových bublin. Odběrové místo musí být bez ischémie, jizev, otoku, nesmí být zaškrceno oděvem. Hyperemizaci odběrového místa zajistíme prohřátím nebo potřením hyperemizační mastí (Finalgon, kafrová mast). Dezinfekce v místě odběru musí být zaschlá. Místo odběru nesmíme nadměrně mačkat; první kapku krve otřeme. Po naplnění kapiláry krví uzavřeme jeden konec gumovou čepičkou, vložíme kovový drátek, uzavřeme i na druhém konci a nejméně 10x promícháme obsah kapiláry pomocí magnetu (kapiláru držíme mezi palcem a prostředníčkem). Kapiláru vložíme do plastové zkumavky, kterou uzavřeme a polepíme ID štítkem. Zkumavku položíme na krátkodobě v mrazáku nebo delší dobu v lednici zchlazený sáček modrého gelu (teplota by měla být kolem 0°C, aby gel zůstal ohebný, hladký, bez krystalků, nesmí být přemrzlý), gelový polštářek přeložíme a zajistíme gumičkou. Vložíme do sáčku a spolu s žádankou do kapsle potrubní pošty. Balení do chladicího gelu platí i pro osobní donášku. Vzorek je nutné dodat (a zpracovat) co nejdříve po odběru, jinak dochází k níže uvedeným změnám (viz pozdní dodání vzorku).

Při odběru arteriální (venózní) krve do stříkačky nebo kapiláry AK-fix je třeba z katétru nejprve odstranit ″zátku″ (minimálně 3x mrtvý objem katétru). Stříkačku naplnit krví (2 mL, minimálně 1 mL), odstranit vzduchové bubliny, nasadit uzávěr a nejméně 20x převrátit v ruce ústím nahoru a dolů. Po označení ID štítkem ihned transportovat do laboratoře. Pro kapiláru AK-fix platí stejná manipulace jako při odběru kapilární krve (drátek, míchání, magnet).

Maximální doba transportu: do 30 minut (na zchlazeném gelu); do 15 minut bez chlazení; okamžitě - při zvýšeném počtu krevních elementů.

Pozdní dodání vzorku do laboratoře vede ke snížení pH a pO2, zvýšení pCO2 (ovlivněny budou i výpočty: HCO3-, BE), dále dochází  k poklesu glykémie a zvýšení laktatémie vlivem krevních elementů; mění se i hodnota ionizovaného vápníku (v závislosti na pH; při poklesu pH se hodnota zvyšuje); dochází k vzestupu kalia. Velikost zkreslení je úměrná době od odběru a počtu krevních elementů. U zmrzlého vzorku nelze vydat hodnotu kalia. Vzduchové bubliny zvyšují pH a pO2; snižují pCO2 a hodnotu ionizovaného vápníku. Špatně zadaná teplota ovlivňuje pH, pO2 a pCO2 - vyšší teplota zvyšuje pO2 a pCO2 a snižuje pH; nižší teplota naopak. Neotření první kapky krve, event. hmoždění místa odběru přílišným mačkáním se projeví vzestupem hodnoty kalia a ovlivněním Hb, bilirubinu, glukózy (je možné zkreslení oběma směry). Nedokonalé promíchání zvyšuje Hb, snižuje hodnotu natria, kalia, chloridů; bilirubin může být falešně vyšší i nižší. Neodtažení ″zátky″ FR z katétru sníží pH, Hb, glukózu, laktát, zvýší chloridy; natrium může být ovlivněno oběma směry. Vliv infúze na výsledky závisí na jejím složení. 

Dostupné analyty z kapilár:

185 µL - pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukóza, laktát, bilirubin, hemoglobin, saturace hemoglobinu, oxyhemoglobin, karbonylhemoglobin, methemoglobin

90 µL - pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukóza, laktát

 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    7,10–7,35   Pupečník
  < 1 rok 7,20–7,50   Arteriální, kapilární k.
  > 1 rok 7,36–7,44   Arteriální, kapilární k.
  > 1 rok 7,35–7,43   Venózní, smíšená k.

V M4 nelze hodnotit parametry dle typu krve, hodnoceno vždy jako arteriální krev.

Do M4 se přenáší jen pH, pO2 a pCO2 aktuální – nutno správně zadat tělesnou teplotu pacienta.

Referenční meze v těhotenství:
TrimestrRozmezíJednotka
III.  7,40-7,45  

Pozn: Ve III. trimestru těhotenství dochází k mírné respirační alkalóze (RAL) částečně kompenzované činností ledvin.

Zdroj RM:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 106-110. ISBN 978-80-247-1221-5.

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 159. ISBN 978-1-59425-067-5.

Thomas, L. a kol., Clinical laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results., TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany, 1998 : str. 320. ISBN 3-9805215-4-0.

https://acutecaretesting.org/en/articles/umbilical-cord-blood-gas-analysis

Thomas,L., Clinical Laboratory Diagnostics, 1. vydání, 1998, str. 1111 + konsensus ÚKBH (změny v těhotenství).

UpToDate 2024: Reference intervals in pregnancy + konsenzus ÚKBH.

 

Klinický popis:

Hodnota pH krve má vztah ke koncentraci (aktivitě) vodíkových iontů, protonů (viz rovnice). Pokles pH pod dolní hranici normy (< 7,36) se označuje jako acidémie, vzestup nad horní hranici normy (> 7,44) jako alkalémie. Krajní hodnoty slučitelné se životem  představuje rozmezí 6,8 - 7,7.  Hodnota pH krve se mění v závislosti na tělesné teplotě pacienta - pokles teploty vede k vzestupu pH. Jedná se o tzv. sekundárně proměnnou veličinu acidobazického stavu, která se mění v závislosti na vývoji některé z primárních veličin. Příčiny poklesu a vzestupu pH krve - viz odkaz.

pH= - log [H⁺]

Související metody a výpočty: pCO2 aktuální (B), Base excess extracelulární tekutiny, Bikarbonát [HCO₃⁻] aktuální
Odkazy:

Wikiskripta

MUDr. Lumír Šašek, Ph.D., MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.: Poruchy acidobazické rovnováhy. PO>STUDIUM [online] 20. květen 2021 , poslední aktualizace 22. květen 2021 [cit. doplňte aktuální datum]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=600. ISSN 1803-8999. 

Transport materiálu na vyšetření ABR a amoniaku

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4379505/

 Autor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 02.04.2024