<<< zpět na seznam metod

Base excess extracelulární tekutiny

Název metody: Base excess extracelulární tekutiny
Nadřazené metody: ABR a krevní plyny (B)
Statim: Ano
Zkratka: BE ECT
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Souhrnná, elektronická, souhrnná
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára
Množství: 2 ml - stříkačka, 200 µl - kapilára AK-fix; 185 µl - kapilára, 90 µl - kapilára
Princip: Výpočetní metoda
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 1h
Poznámka k odběru:

Systém GEM Premier 5000 vyžaduje použití řádně heparinizovaného odběrového materiálu. Správným antikoagulačním činidlem pro analýzu vzorků je heparinát lithný (50 I.U./mL balancovaný Li-heparinát), předpokládá se správný objem krve a důkladné promíchání vzorku ihned po odběru. Použití antikoagulačního činidla na bázi citrátu, EDTA, oxalátu nebo fluoridu sodného může nepříznivě ovlivnit výkonnost senzorů.

Příprava vzorku pro měření na analyzátoru GEM 5000 je podrobně popsána v INL/0557 Odběr krve na ABR – preanalytická fáze.

Odběr do kapiláry se provádí z ušního lalůčku, bříška prstu nebo patičky po minimálně 1/2 h zklidnění pacienta, anaerobně, bez vzduchových bublin. Odběrové místo musí být bez ischémie, jizev, otoku, nesmí být zaškrceno oděvem. Hyperemizaci odběrového místa zajistíme prohřátím nebo potřením hyperemizační mastí (Finalgon, kafrová mast). Dezinfekce v místě odběru musí být zaschlá. Místo odběru nesmíme nadměrně mačkat; první kapku krve otřeme. Po naplnění kapiláry krví uzavřeme jeden konec gumovou čepičkou, vložíme kovový drátek, uzavřeme i na druhém konci a nejméně 10x promícháme obsah kapiláry pomocí magnetu (kapiláru držíme mezi palcem a prostředníčkem). Kapiláru vložíme do plastové zkumavky, kterou uzavřeme a polepíme ID štítkem. Zkumavku položíme na krátkodobě v mrazáku nebo delší dobu v lednici zchlazený sáček modrého gelu (teplota by měla být kolem 0°C, aby gel zůstal ohebný, hladký, bez krystalků, nesmí být přemrzlý), gelový polštářek přeložíme a zajistíme gumičkou. Vložíme do sáčku a spolu s žádankou do kapsle potrubní pošty. Balení do chladicího gelu platí i pro osobní donášku. Vzorek je nutné dodat (a zpracovat) co nejdříve po odběru, jinak dochází k níže uvedeným změnám (viz pozdní dodání vzorku).

Při odběru arteriální (venózní) krve do stříkačky nebo kapiláry AK-fix je třeba z katétru nejprve odstranit ″zátku″ (minimálně 3x mrtvý objem katétru). Stříkačku naplnit krví (2 mL, minimálně 1 mL), odstranit vzduchové bubliny, nasadit uzávěr a nejméně 20x převrátit v ruce ústím nahoru a dolů. Po označení ID štítkem ihned transportovat do laboratoře. Pro kapiláru AK-fix platí stejná manipulace jako při odběru kapilární krve (drátek, míchání, magnet).

Maximální doba transportu: do 30 minut (na zchlazeném gelu); do 15 minut bez chlazení; okamžitě - při zvýšeném počtu krevních elementů.

 

Referenční meze:
RozmezíJednotka Poznámka 
(-9,5) - 1,5  mmol/l  pupečník
(-2,5) – 2,5  mmol/l  ostatní
Zdroj RM:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 261. ISBN 978-80-247-1221-5 - zároveň zdroj výpočtu.

https://acutecaretesting.org/en/articles/umbilical-cord-blood-gas-analysis

 

 

 

 

Klinický popis:

Base excess extracelulární tekutiny je ukazatelem sumární metabolické komponenty ABR. Nemění se při akutních respiračních poruchách (na rozdíl od mírných změn v hodnotách BE krve a plazmy). Představuje takové množství kyselých substancí (v mmol/l), které upraví vychýlené pH roztoku na hodnotu 7,4 (při pCO2=5,33 kPa a tělesné teplotě=37°C). Pro alkalémii jsou tedy charakteristické kladné hodnoty BE (>2,5mmol/l), pro acidémii hodnoty <(-2,5) mmol/l. BE ECT patří mezi tzv. sekundárně proměnné veličiny, spolu s aktuálními bikarbonáty a pH. Tyto veličiny společně reagují na změnu některé z veličin primárních (SID, Atot⁻) a jejich nevýhodou je, že neumožňují určit příčinu poruchy ABR.

Výpočet: BE ECT=[HCO₃⁻] - 24,2 + ßecf x (pH - 7,40)

[HCO₃⁻] je koncentrace hydrogenuhličitanů v plazmě (mmol/l); konstanta 24,2 je normální koncentrace [HCO₃⁻] v plazmě (mmol/l); ßecf je faktor odrážející pufrovací kapacitu nebikarbonátových pufrů v ECT (16,2 mmol/l při Hb=60g/l); pH je hodnota pH plazmy při 37°C.

 

Související metody a výpočty: pH aktuální (B), pCO2 aktuální (B), ABR a krevní plyny (B), Bikarbonát [HCO₃⁻] aktuální
Další informace:

Model extracelulární tekutiny (ECT) vznikne smícháním 1 dílu krve a 2 dílů vlastní plazmy.

 

Odkazy:

Wikiskripta

M. Šolcová: Poruchy ABR. PO>STUDIUM [online] 9. únor 2018, poslední aktualizace 9. únor 2018 [cit. 3/2021]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=441. ISSN 1803-8999.

INL/0557/03 Odběr krve na ABR - preanalytická fáze

 Transport materiálu na vyšetření ABR a amoniaku

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4379505/Autor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 25.04.2022