<<< zpět na seznam metod

Odhad glomerulární filtrace

Název metody: Odhad glomerulární filtrace
Statim: Ano
Klíčová slova: eGFR
Zkratka: eGFR, eGFR-Cy, eGFR-Kr, eGFR-Cy+Kr
Jednotka: ml/s
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Množství:
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim do 2 hodin; rutina do 24 hodin
Poznámka k odběru:

Odhad pomocí sérového kreatininu a cystatinu C. Nevyžaduje vzorek moče (natož její sběr).

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  18–50 let 1,00–2,30 ml/s  
  50–60 let 1,00–2,10    
  60–80 let 1,00–1,90    
  >80 let 1,00–1,70    

Klinicky se používá rozhodovací hodnota 1 ml/s jako obecná hranice pro chronickou renální insuficienci.

Zdroj RM:

Zdroj výpočtu:

viz odkaz

Klinický popis:

Odhad glomerulární filtrace je nejlepším klinicky dostupným ukazatelem funkce ledvin. Na základě glomerulární filtrace (spolu s albuminurií) zařazujeme pacienta do stádia chronického onemocnění ledvin, do rizikových skupin (např. riziko kardiovaskulárních komplikací) nebo redukujeme dávku nefrotoxického léku nebo léku vylučovaného ledvinami (gentamicin ...). Přímé měření obvykle klinicky není dostupné, proto se nejčastěji používají metody nepřímé - odhady (estimated glomerular filtration rate, eGFR). K těm patří:

  • metody založené na sérovém kreatininu (např. výpočet CKD-EPI). Screeningový způsob odhadu glomerulární filtrace, vzorec pro odhad obvykle (kromě sérového kreatininu) obsahuje další faktory, které ovlivňují množství svalové hmoty (pohlaví, věk, rasa). Tento odhad nelze použít u těhotných, pro děti je jiný vzorec (např. Schwarzova formule) a selhává v akutních stavech a u pacientů, u kterých svalová hmota neodpovídá věku, pohlaví a rase (např. imobilizovaní pacienti).
  • metody založené na sérovém cystatinu C. Obvykle používané jako konfirmační, u pacientů s eGFR < 1 ml/s. Není (téměř) ovlivněn svalovou hmotou jako odhady založené na kreatininu. Lze použít i u dětí a v těhotenství. Kortikoterapie nebo hypertyreóza zvyšují produkci cystatinu C a za těchto okolností nelze odhad použít.
  • clearance kreatininu - pro realizaci je nutný sběr moče za 24 hodin, který je zatížen velkou chybovostí. Je-li možné použít metodu beze sběru moče (viz 2 metody uvedené výše), preferujeme ji.

Naše laboratoř vydává výsledky eGFR vypočítané rovnicí CKD-EPI pro kreatinin, popř. i cystatin C. Pro dětské pacienty vydáváme odhad dle Schwarzovy rovnice (pokud je uvedena výška dítěte). Příslušné vzorce jsou uvedeny v doporučení.

Související metody a výpočty: Kreatinin (S/P), Albumin/kreatinin (ACR), Močovina (S/P), Clearance kreatininu, Cystatin C (S/P)
Další informace:

Cronická renální insuficience se dle KDIGO 2012 dělí na 5 stádií:

Stádium

Popis

GFR ml/s/stand. povrch těla

1

Poškození ledvin s normální nebo zvýšenou GFR

1,5

2

mírný pokles GFR

1,0-1,49

3a

střední pokles GFR

 

0,75-0,99

3b

0,5-0,74

4

těžký pokles GFR

0,25-0,49

5

selhání ledvin

<0,25 (nebo dialýza)

Odkazy:

Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (2014) - obsahuje i vzroce pro výpočet odhadů glomerulární filtrace (CKD-EPI, Schwarz), které používáme.

Záznam webináře o odhadu glomerulární filtrace (2016).