<<< zpět na seznam metod

Kreatinin (S/P)

Název metody: Kreatinin (S/P)
Statim: Ano
Jednotka: µmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vacuette: Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Při plánovaném vyšetření je vhodné vyloučit před odběrem větší fyzickou zátěž.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–2 měsíce 21–75 µmol/l  
  2 měsíce–1 rok 15–37    
  1–3 roky 21–36    
  3–5 let 27–42    
  5–7 let 28–52    
  7–9 let 35–53    
  9–11 let 34–65    
  11–13 let 46–70    
  13–15 let 50–77    
Ženy > 15 let 44–80    
Muži > 15 let 62–106    
Klinický popis:

Kreatinin vzniká z kreatinu a kreatinfosfátu ve svalech. Svalová hmota je tedy nedůležitějším faktorem, který ovlivňuje jeho produkci. Kreatinin je nízkomolekulární látka volně filtrovaná (vylučovaná) ledvinnými glomeruly, proto její sérová hodnota je používána k odhadu glomerulární filtrace (viz tam). Není doporučováno interpretovat vlastní hodnoty sérového kreatininu jako ukazatele glomerulární filtrace. Naopak je vhodné použít odhady založené na sérovém kreatininu (vyjádřené rovnou v ml/s - např. vzorec CKD-EPI, viz Odhad glomerulární filtrace).

Výše uvedené referenční meze jsou tedy jen orientační, klinicky sledujeme hlavně odvozené odhady glomerulární filtrace, event. si všímáme dynamiky kreatininu (změny v čase).

Měření metodou založenou na tradiční Jaffého reakci bylo nahrazeno enzymatickým stanovením, u kterého výsledky lépe odpovídají skutečné koncentraci kreatininu; metoda je méně ovlivněna nespecifickými interferencemi. Zavedení enzymatické metody má vliv na interpretaci odhadů glomerulární filtrace (eGFR) založených na plazmatickém/sérovém kreatininu (původní vs. nová metoda):

  • V hodnotách eGFR <= 1 ml/s jsou výsledky obou metod zcela srovnatelné (a nová má menší náhodnou variabilitu).
  • V hodnotách eGFR 1 až 1,5 ml/s lze počítat s lehce sníženými hodnotami odhadu eGFR novou metodou (cca o 0,1 ml/s).
  • V hodnotách eGFR > 1,5 ml/s je nový odhad GFR snížen již o cca 0,2 až 0,5 ml/s.

Snížení odhadů GFR ve vyšších hodnotách je způsobeno pravdivějším měřením sérového kreatininu v nízkých hodnotách (zejména < 60 µmol/L), kde původní metoda vydávala falešně nízké hodnoty. Protože nízké hodnoty plazmatického/sérového kreatininu fyziologicky nacházíme hlavně u dětí a částečně i u žen, budou ovlivněny zejména odhady GFR u těchto skupin. Nízké hodnoty sérového kreatininu u pacientů s patologicky sníženou svalovou hmotou nelze pro odhad GFR použít (platí pro starou i novou metodu).

Změna metody nemá klinicky významný vliv na výsledky kreatininu v moči.

Přestože je nová metoda analyticky významně lepší, trpí následujícími lékovými interferencemi, které vedou k falešnému snížení výsledků:

  • při přímé kontaminaci vzorku infúzí s podávaným lékem: katecholaminy (dopamin, dobutamin, méně adrenalin a noradrenalin), metamizol (vždy nabírat před podáním léku)
  • v terapeutických koncentracích: rifampicin, levodopa, metyldopa,  dicynone, N-acetylcystein (dávky při otravě paracetamolem)

Falešné zvýšení výsledků je spíše vzácné, popsané bylo u otrav etylénglykolem (interferují metabolity etylénglykolu), u podávání N-etyglycinu a DL-prolinu.

Související metody a výpočty: Močovina (S/P), Odhad glomerulární filtrace, Cystatin C (S/P)