<<< zpět na seznam metod

β-hydroxybutyrát (B)

Název metody: β-hydroxybutyrát (B)
Nadřazené metody: ABR a krevní plyny (B)
Podřazené metody: Glukóza (P), Glukóza (P/S), Glukóza - ABR (B), Ketolátky (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: 3-hydroxybutyrát, BHB, kyselina β-hydroxymáselná, kyselina 3-hydroxymáselná, ketolátky
Zkratka: BHB, KetA
Jednotka: mmol/L
Žádanka: El. žádanka ABR; zadat typ krve, teplotu a FiO2
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: kapilára/stříkačka/zelená Vacuette
Množství: 200 µL - kapilára AK-fix; 185 µL - kapilára, 90 µL - kapilára; 2 mL - stříkačka; zel. Vacuette 2 ml
Princip: Ampérometrie
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2 h
Poznámka k odběru:

Na stanovení je možné použít heparinizovanou kapiláru (pokud je zároveň požadováno stanovení ABR a krevních plynů, je nutno nabrat dvě kapiláry) nebo heparinizovanou stříkačku (2 ml) nebo heparinovou Li plazma s gelem.

Pokud je zároveň požadováno stanovení ABR a krevních plynů, je třeba zajistit transport na v lednici zchlazeném gelu (podrobnosti zde); jinak není třeba vzorek chladit. Pro analýzu BHB je možné zaslat zbytkovou krev (stříkačku) po stanovení ABR a krevních plynů na POCT GEM Premier 5000.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     <  0,25  mmol/L  
Zdroj RM:

Kraus FB, Kocijancic M, Kluttig A, Ludwig-Kraus B. Test validation, method comparison and reference range for the measurement of β-hydroxybutyrate in peripheral blood samples. Biochem Medica. 2020;30(1).

Klinický popis:

Ketolátky vznikají při odbourávání mastných kyselin, pokud jako zdroj energie pro buňky nemůže být využita glukóza (DM, hladovění, atd.). V krvi jsou zastoupeny kyselinami β-hydroxymáselnou (BHB), acetooctovou (AcAc) a acetonem v poměru cca 70:20:2. Při diabetické ketoacidóze, hypoxii, sepsi, atd. dochází k vystupňované redukci kyseliny acetooctové na β-hydroxymáselnou, která pak nad AcAc převažuje v poměru 12:1, u alkoholické ketoacidózy až 19:1. Při semikvantitativním stanovení ketolátek v moči diagnostickými papírky se prokazuje především minoritně zastoupená kyselina acetooctová; průkaz ketolátek v moči může být zpožděn oligurií či anurií dehydratovaného pacienta (asi ½ pacientů s diabetickou ketoacidózou nemá při přijetí vzorek moče), během léčby diabetické ketoacidózy se převažující BHB metabolizuje na AcAc, který pak dlouho (9 hodin) po zaléčení přetrvává v moči a pro převahu BHB jsou výsledky ketolátek v moči falešně nízké nebo negativní (zejména u alkoholické ketoacidózy). Kvantitativní stanovení BHB v krvi je proto citlivější, specifičtější a lépe koreluje s klinickým stavem a prognózou pacienta.

Stanovení BHB v krvi se uplatní zejména při diferenciální diagnostice metabolické acidózy se zvýšenou aniontovou mezerou (anion gap).  se tak stává majoritní ketolátkou v krvi. Poměr kyseliny acetooctové a β-hydroxymáselné v krvi pak může být až 1:12. Největší přínos stanovení lze očekávat u těchto tří stavů (v závorce uvádíme orientační rozhodovací meze):

  • Diabetická ketoacidóza (DKA)
    • Prevence vzniku DKA během interkurentních onemocnění
    • Diagnostika (> 3 mmol/L)
    • Zaléčení (< 1 mmol/L)
  • Alkoholická ketoacidóza (>2,5 mmol/L pro diagnostiku)
  • Epilepsie – kontrola efektu ketogenní diety (> 4 mmol/L)

Z dalších možných indikací vybíráme: (1) nedostatečný příjem mateřského mléka u novorozenců (predikce nadměrné ztráty hmotnosti: > 1,6 mmmol/L; predikce hypernatremické dehydratace: > 1,9 mmol/L); (2) ketogenní dieta pro redukci hmotnosti (kontrola compliance: > 0,5 mmol/L), glykogenózy a příbuzné vrozené metabolické poruchy, otrava (předávkování) metforminem nebo salicyláty. K vystupňované tvorbě β-hydroxybutyrátu může dojít také při chronickém stresu, dehydrataci, hladovění, šoku, atd.

Související metody a výpočty: Glukóza (P), Glukóza (P/S), Glukóza - ABR (B), Ketolátky (U), ABR a krevní plyny (B)
Další informace:


Autor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 26.04.2022