<<< zpět na seznam metod

Anion gap

Název metody: Anion gap
Nadřazené metody: ABR a krevní plyny (B)
Statim: Ano
Klíčová slova: Aniontové okno, mezera
Zkratka: AG
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Souhrnná
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Kapilára/stříkačka Radiometer
Množství: 140 µl (200 µl) - kapilára, 2 ml - stříkačka
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Odběr do kapiláry se provádí z ušního lalůčku nebo bříška prstu po minimálně 1/2 h zklidnění, po hyperemizaci odběrového místa (prohřátím, potřením hyperemizacní mastí - Finalgon, kafrová mast), anaerobně, bez bublin. Po vložení kovových drátků, uzavření a promíchání obsahu kapiláry magnetem se kapilára (uzavřená v plastové zkumavce) ihned zabalí do krátkodobě namraženého nebo zchlazeného modrého chladicího gelu (teplota by měla být kolem 0°C, kdy gel zůstává ohebný, hladký, bez krystalků), nelze používat přemražené gely, materiál nesmí zmrznout. Vzorek je třeba co nejrychleji transportovat do laboratoře; při užití potrubní pošty transportovat  svázané gumičkou (viz odkazy). Stejný způsob transportu platí i pro krev odebranou do stříkačky. Balení do chladicího gelu platí i pro osobní donášku. Vzorek je nutné dodat (a zpracovat) co nejdříve po odběru, jinak dochází k níže uvedeným změnám (viz pozdní dodání vzorku).

Alternativou pro osobní donášku (ne pro transport potrubní poštou) zůstává vložení do kelímku s tajícím ledem (ledovou tříští).

Podrobnější návod - viz Odkazy.

Příprava ledové tříště:
Smíchat kousky ledu nebo ledovou tříšť s vodou (poměr 1:1). Po odběru a po ochlazení krve na pokojovou teplotu (4 - 5 minut) do této směsi vložit zkumavku. Led ve vodě postupně odtává a udržuje konstantní teplotu vzorku těsně nad bodem mrazu. 

 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    14–18 mmol/l  
Zdroj RM:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 262. ISBN 978-80-247-1221-5 -zároveň zdroj výpočtů

 

 

Klinický popis:

Anion gap je ukazatelem metabolické komponenty acidobazického stavu. Zvyšuje se u metabolické acidózy způsobené nahromaděním laktátu, ketolátek a dalších organických kyselin, souhrnně označovaných jako neměřené anionty (UA). Odhaluje podíl neměřených aniontů na vzniku metabolické poruchy. 

AG=[Na⁺]+[K⁺]-[Cl⁺]-[HCO₃⁻]

Anion gap korigovaný na plazmatický albumin umožňuje detekovat acidifikující anionty při poklesu albuminu. V tomto případě může být totiž hydrogenuhličitan nezměněn, případně je jeho koncentrace posunuta na stranu poruchy, která v rámci smíšené poruchy ABR převažuje. 

AGkor = AG + 0,25 x (A-B)

A...referenční koncentrace albuminu (obvykle 40 g/l)

B...aktuálně naměřená hodnota albuminu v g/l

 

Související metody a výpočty: Neměřené anionty korigované, ABR a krevní plyny (B)
Odkazy:

Wikiskripta

M. Šolcová: Poruchy ABR. PO>STUDIUM [online] 9. únor 2018, poslední aktualizace 9. únor 2018 [cit. 3/2021]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=441. ISSN 1803-8999.

Transport materiálu na vyšetření ABR a amoniaku

 Autor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 19.03.2021