<<< zpět na seznam metod

Anion gap

Název metody: Anion gap
Nadřazené metody: ABR a krevní plyny (B)
Statim: Ano
Klíčová slova: Aniontové okno, mezera
Zkratka: AG
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Souhrnná, elektronická, rutinní
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára
Množství: 2 mL - stříkačka, 200 µL - kapilára AK-fix;185 µL - kapilára, 90 µL kapilára
Přístroj: GEM 5000
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 1h
Poznámka k odběru:

Systém GEM Premier 5000 vyžaduje použití řádně heparinizovaného odběrového materiálu. Správným antikoagulačním činidlem pro analýzu vzorků je heparinát lithný (50 I.U./mL balancovaný Li-heparinát), předpokládá se správný objem krve a důkladné promíchání vzorku ihned po odběru. Použití antikoagulačního činidla na bázi citrátu, EDTA, oxalátu nebo fluoridu sodného může nepříznivě ovlivnit výkonnost senzorů.

Příprava vzorku pro měření na analyzátoru GEM 5000 je podrobně popsána v INL/0557 Odběr krve na ABR – preanalytická fáze.

Odběr do kapiláry se provádí z ušního lalůčku, bříška prstu nebo patičky po minimálně 1/2 h zklidnění pacienta, anaerobně, bez vzduchových bublin. Odběrové místo musí být bez ischémie, jizev, otoku, nesmí být zaškrceno oděvem. Hyperemizaci odběrového místa zajistíme prohřátím nebo potřením hyperemizační mastí (Finalgon, kafrová mast). Dezinfekce v místě odběru musí být zaschlá. Místo odběru nesmíme nadměrně mačkat; první kapku krve otřeme. Po naplnění kapiláry krví uzavřeme jeden konec gumovou čepičkou, vložíme kovový drátek, uzavřeme i na druhém konci a nejméně 10x promícháme obsah kapiláry pomocí magnetu (kapiláru držíme mezi palcem a prostředníčkem). Kapiláru vložíme do plastové zkumavky, kterou uzavřeme a polepíme ID štítkem. Zkumavku položíme na krátkodobě v mrazáku nebo delší dobu v lednici zchlazený gel (teplota by měla být kolem 0°C, aby gel zůstál ohebný, hladký, bez krystalků, nesmí být přemrzlý), gelový polštářek přeložíme a zajistíme gumičkou. Vložíme do sáčku a spolu s žádankou do kapsle potrubní pošty. Balení do chladicího gelu platí i pro osobní donášku. Vzorek je nutné dodat (a zpracovat) co nejdříve po odběru, jinak dochází k níže uvedeným změnám (viz pozdní dodání vzorku).

Při odběru arteriální (venózní) krve do stříkačky nebo kapiláry AK-fix je třeba z katétru nejprve odstranit ″zátku″ (minimálně 3x mrtvý objem katétru). Stříkačku naplnit krví (2 mL, minimálně 1 mL), odstranit vzduchové bubliny, nasadit uzávěr a nejméně 20x převrátit v ruce ústím nahoru a dolů. Po označení ID štítkem ihned transportovat do laboratoře. Pro kapiláru AK-fix platí stejná manipulace jako při odběru kapilární krve (drátek, míchání, magnet).

Maximální doba transportu: do 30 minut (na zchlazeném gelu); do 15 minut bez chlazení; okamžitě - při zvýšeném počtu krevních elementů.

 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    14–18 mmol/L  

 

 

Zdroj RM:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 262. ISBN 978-80-247-1221-5 -zároveň zdroj výpočtů

 

Klinický popis:

Anion gap je ukazatelem metabolické komponenty acidobazického stavu. Zvyšuje se u metabolické acidózy způsobené nahromaděním laktátu, ketolátek a dalších organických kyselin, souhrnně označovaných jako neměřené anionty (UA). Odhaluje podíl neměřených aniontů na vzniku metabolické poruchy. 

AG=[Na⁺]+[K⁺]-[Cl⁺]-[HCO₃⁻]

Anion gap korigovaný na plazmatický albumin umožňuje detekovat acidifikující anionty při poklesu albuminu. V tomto případě může být totiž hydrogenuhličitan nezměněn, případně je jeho koncentrace posunuta na stranu poruchy, která v rámci smíšené poruchy ABR převažuje. 

AGkor = AG + 0,25 x (A-B)

A...referenční koncentrace albuminu (obvykle 40 g/L)

B...aktuálně naměřená hodnota albuminu v g/L

 

Pozn.: 

V USA převažuje používání jednoduššího vzorce ve tvaru:

AG=[Na⁺]-[Cl⁺]-[HCO₃⁻] 

Výsledek je o 5 mmol/L nižší než při užití klasického vzorce (s kaliem). 

 

Související metody a výpočty: Neměřené anionty korigované, ABR a krevní plyny (B)
Odkazy:

Wikiskripta

Transport materiálu na vyšetření ABR a amoniaku

MUDr. Lumír Šašek, Ph.D., MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.: Poruchy acidobazické rovnováhy. PO>STUDIUM [online] 20. květen 2021 , poslední aktualizace 22. květen 2021 [cit. doplňte aktuální datum]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=600. ISSN 1803-8999.

 Autor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 05.04.2024