<<< zpět na seznam metod

Glukóza (U)

Název metody: Glukóza (U)
Nadřazené metody: Moč chemicky a morfologicky (U)
Statim: Ano
Jednotka: arb.j.
Žádanka: Rutinní, elektronická, souhrnná
Materiál: Moč
Odběr: Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 8 ml
Princip: Reflexní fotometrie
Přístroj: iChem Velocity
Reagencie: Beckman Coulter
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 1-2 hodiny
Poznámka k odběru:

Po vydatnější večeři může být v 1. ranní moči přítomna glykosurie i u zdravých, vhodnější je 2. ranní moč.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0 arb.j.  

Fyziologicky je glykosurie přítomna při zvýšené glomerulární filtraci, např. v těhotenství (může být i snížený renální práh pro glukózu).

Klinický popis:

Přítomnost glukózy v moči je typická při hyperglykémii > 10 mmol/l a překročení renálního prahu pro glukózu (např. při dekompenzaci diabetu, při rychle podané infúzi glukózy, po jídle - alimentární), při sníženém renálním prahu pro glukózu (u zcela zdravých nebo u tzv. tubulárního syndromu - renální glykosurie).

Stanovení glukózy v moči není doporučeno pro diagnostiku a sledování pacienta s diagnózou DM. Zvýšená exkrece glukózy močí může být důsledkem terapie glifloziny (blokáda kotransportéru SGLT2 brání zpětnému vstřebání glukózy v ledvinách).

Poznámky:
U diabetiků může být renální práh zvýšen až na hodnoty 14 - 16 mmol/l.
Jiné cukry (galaktóza, fruktóza, pentózy) nereagují, při podezření na VVV provádíme orientační Benediktovu zkoušku.

INTERFERENCE:
Falešná pozitivita glukózy: dezinfekční prostředky (chloramin, persteril, peroxid) k proplachu sběrné nádoby, diagnostické proužky uchovávané v otevřených krabičkách.
Falešná negativita glukózy: vitamin C (kys. askorbová) jako redukující činidlo inhibuje reakci na stanovení glukózy, močová infekce, dlouhá doba transportu nebo odběr z močového vaku, bzká doba odečtu (< 1 min) - viz Poznámky k odběru.

Vliv dezinfekčních prostředků i vitaminu C se uplatňuje také při stanovení krve chemicky.

Související metody a výpočty: Glukóza (P), Glukóza (P/S), Glukóza - ABR (B), Ketolátky (U)


Autor: MUDr. Marie Šolcová
Poslední aktualizace: 21.02.2024