<<< zpět na seznam metod

Moč chemicky a morfologicky (U)

Název metody: Moč chemicky a morfologicky (U)
Podřazené metody: Barva (U), Zákal (U), Kys. askorbová (U), Drť (U), Epitelie renální tubulární (U), Epitelie dlaždicové (U), Epitelie přechodné (U), Erytrocyty (U), Glukóza (U), Hlen (U), Ketolátky (U), Specifická hmotnost (U), Urobilinogen (U), Válce granulované (U), Válce hyalinní (U), Válce voskové (U), Krev (U), Krystaly kyseliny močové (U), Krystaly oxalátu (U), Krystaly tripelfosfátu (U), Krystaly urátu (U), Kvasinky (U), Leukocyty (U), Leukocyty chemicky (U), Nitrity (U), pH (U), Bakterie (U), Bilirubin (U), Bílkovina semikvantitativně (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Moč chemicky + sediment
Zkratka: Moč CH+S, M+S, CH+M
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní, elektronická, souhrnná
Materiál: Moč
Odběr: Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 8 ml
Princip: Reflexní fotometrie, analýza obrazu
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 1-2 hodiny
Poznámka k odběru:

1 den před odběrem vyloučit pohlavní styk, vynechat vitamin C. Je vhodná přiměřená hydratace, noční klid (doporučeno minimálně 8 h na lůžku, odběr nejdříve po 4 h stání moče v močovém měchýři), odběr je nejvhodnější provést před snídaní a dalšími aktivitami.
K vyšetření je zapotřebí zaslat čerstvou, nejlépe první ranní moč  (pro záchyt elementů a válců se doporučuje spíše 2. ranní moč, nelze-li dodržet dobu transportu, je vhodnější náhodný vzorek moče) ze středního proudu (za 2-3 s od začátku močení) po omytí genitálií bez mýdla - viz Další informace. U žen nevyšetřujeme během menstruace nebo těsně před či po! Moč se sbírá do čisté a suché nádoby předem vypláchnuté horkou vodou bez použití saponátů a dezinfekčních prostředků. Po důkladném promíchání se odlije 4-8 ml do určené močové zkumavky. Po odběru je třeba chránit moč před světlem (přímé sluneční světlo, zářivka) a nejpozději do 1 h dodat do laboratoře; pro záchyt válců musí být vyšetření provedeno do 1/2 h po vymočení (zvlášť u hypotonické a alkalické moče).
Při zavedení permanentní cévky je nutné moč odebrat přímo z cévky po částečném odpuštění moči z odvodné části. Nepřípustný je odběr z močového vaku.   
U kojenců a malých batolat se odebírá tzv. chytaná moč nebo se moč odebírá do nalepeného sterilního sáčku, u větších batolat je možno k odběru středního proudu moče využít nočník (viz obrázek níže).    

 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Klinický popis:

Jedná se o základní chemické a morfologické vyšetření moče.
Chemické vyšetření moče: Semikvantitivní stanovení (bílkovina, glukóza, ketolátky, bilirubin, urobilinogen, krev, leukocyty chemicky, nitrity) + pH, specifická hmotnost moče; činidla jsou v suchém stavu imobilizována na reakčních ploškách proužku a po styku s močí reagují za vzniku barevné reakce, kterou je možno semikvantitativně odečíst pomocí plně automatického přístroje; rozlišujeme 4 stupně.
Morfologické vyšetření moče (dříve močový sediment): Morfologické vyšetření moče, kdy pro každý vzorek moče je vytvořeno velké množství snímků, které jsou automaticky zpracovány softwarem porovnávajícím vytvořené snímky s uloženými. V případě poruchy či sporných nálezů se odečítá pod mikroskopem močový sediment. Morfologické vyšetření provádíme vždy; dříve jen při pozitivním chemickém vyšetření moče (alkalické pH, pozitivní krev, bílkovina, leukocyty, nitrity) nebo při pozitivitě kys. askorbové (vitaminu C) a při změně vzhledu moče.

INTERFERENCE:
Nedodržením podmínek odběru a transportu
(čerstvá moč doručená do 1 h) dochází k alkalizaci pH, rozkladu žlučových barviv, kvašení glukózy, odpaření ketolátek, rozpadu elementů a válců, pomnožení baktérií, kvasinek a krystalizaci. Alkalické pH, drť, baktérie, kvasinky jsou typickým nálezem při nedodržení podmínek odběru moče.
Dezinfekční přípravky (např. chloramin, persteril) mohou způsobit falešnou pozitivitu chemického vyšetření glukózy a krve; naopak užívání vitaminu C může vést k falešně negativnímu výsledku těchto dvou vyšetření. Pozitivitu chemického vyšetření krve můžeme nalézt i při přítomnosti volného hemoglobinu (lýza erytrocytů při nedodržení podmínek odběru nebo intravaskulární hemolýza) či myoglobinu, při výrazné bakteriurii nebo leukocyturii.

 

Další informace:

Wikiskripta: moč chemicky

Wikiskripta: močový sediment

Evropské doporučení

Klinická nefrologie - Tesař V., Viklický O., str. 53 -60

Odkazy:

FSPRCHA

MSPRCHA

 Autor: MUDr. Marie Šolcová
Poslední aktualizace: 12.07.2022