Metody


Biochemie Hematologie           Měřené Výpočty         
Materiál: Krev Likvor Moč Ostatní
Kategorie: Enzymy  Sacharidový metabolismus   Lipidový metabolismus   Pigmenty   Dusíkaté látky   Bílkoviny   Minerály  
Léky   Toxikologie   Sérologie   Hormony, vitaminy, AK   Molekulární biologie   Biol. expoziční testy   Funkční testy  
ABR a vodní hosp.   Moč chemicky+sediment   Moč. konkrement  

Krevní obraz   Dif. počet automat.   Dif. počet mikroskop.   Rutinní koagulace   Speciální koagulace   Agregace destiček  
Hematologie ostatní   Kontrola antikoagulační léčby  
   A      B      C      D      E      F      G      H      Ch    I      J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z      Ž     
NázevProvádí seOdběr
Bilirubin (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Bilirubin celkový (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Bilirubin konjugovaný (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Bilirubin novorozenecký (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Fetální hemoglobin (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Hemoglobin (ABR) (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Hemoglobin (okultní krvácení) (F) Dávkově po 18 vzorcích Speciální zkumavka - k dispozici na příjmu ÚKBH
Karbonylhemoglobin (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka/K3EDTA plazma/Heparinová plazma bez gelu
Koproporfyrin III (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Kyselina δ-aminolevulová (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Methemoglobin (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka/K3EDTA plazma/Heparinová plazma bez gelu
Oxyhemoglobin Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Porfyriny celkové (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Urobilinogen (U) Nepřetržitě Kónická odběrová nádobka 10 ml - pouze na základní chemické vyšetření moči a sedimentu/Vacuette močová 10,5 ml
Uroporfyrin (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml