<<< zpět na seznam metod

Valproát (S/P)

Název metody: Valproát (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Convulex, Depakine, Orfiril
Jednotka: mg/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Obvykle před ranní dávkou v ustáleném stavu (3 dny). V případě akutního selhání léčby či podezření na non-compliance kdykoliv.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    50,0–100,0 mg/l  
Zdroj RM:

Milan Grundmann, Ivana Kacířová: Terapeutické monitorování hladin antiepileptik I. - obecné zásady, „stará“ antiepileptika, Klin Farmakol Farm 2016: 30(2): 9-15

Klinický popis:

Antiepileptikum se širokým spektrem účinku, podávané jak v monoterapii, tak v kombinaci. Používá se i v dalších psychiatrických a neurologických indikacích. Inhibitor jaterních enzymů se silnou, na koncentraci závislou vazbou na plazmatické bílkoviny (max. 90%). U dospělých pacientů biologický poločas 12-16 hodin, u dětí 8-12 hodin, u novorozenců 20-40 hodin. Podání spolu s enzymovými induktory může snižovat poločas až o 50%. Podaná dávka nekoreluje významně s plazmatickou koncentrací ani klinickým efektem. Monitorování se doporučuje pouze v počátku terapie, při podezdření na toxicitu, lékové interakce, non-compliance, při hypoalbuminémii a renálním selhání. Toxické projevy při peakových koncentracích nad 125 mg/l. Významný vliv na farmakokinetiku fenytoinu a lamotriginu.

Další informace:

Přepočtový faktor: µmol/l= 6,93 x mg/l