<<< zpět na seznam metod

Fenytoin (S/P)

Název metody: Fenytoin (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Epilan, Epanutin
Jednotka: mg/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Obvykle před dávkou nebo alespoň 8 hodin po poslední dávce.

Zahájení terapie: Nasycovací dávka (i.v.): 2 hodiny po dávce; Nasycovací dávka (p.o.): 24 hodin po poslední dávce
                             Udržovací dávka: 3.-4. den po přechodu na udržovací dávkování

Zahájení bez nasycovací dávky: 5. den po zahájení terapie

Změna dávkování: 6.-7. den po změně (před dávkou)

Podezření na non-compliance, toxicitu, selhání terapie, lékovou interakci: kdykoliv

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    10,0–20,0 mg/l U pacientů s hypoalbuminémií (≤30 g/l) se doporučuje provést korekci naměřené hladiny - viz níže.
Zdroj RM:

Příbalový leták - Roche

Klinický popis:

Antiepileptikum s úzkým terapeutickým indexem, složitou nelineární (saturační) farmakokinetikou, silnou vazbou na bílkoviny (90%) a vysokým rizikem lékových interakcí (induktor jaterních mikrozomálních enzymů). Po dosažení eliminační kapacity (vysoce inter-individuálně variabilní) dochází k výraznému nárůstu eliminačního poločasu (např. 6 hodin v nízkých koncentracích, 60 hodin při předávkování). Průměrný poločas se pohybuje kolem 22h. Malé změny dávkování tak mohou vyvolat výraznou změnu v sérové koncentraci. Ustáleného stavu se běžně dosahuje po 7-10 dnech. Pouze 10% léčiva je ve volné, účinné frakci. U pacientů s hypoalbuminémií a/nebo urémií se provádí korekce naměřených hodnot pomocí původní nebo modifikované Winter-Tozerovy rovnice. U renálního selhání a hypoalbuminémie tak mohou být cílové terapeutické hodnoty < 10 mg/l.  

Toxicita se může projevit i v rámci běžných terapeutických hladin (do 20 mg/l - zejména nystagmus). Nad 30 mg/l se objevuje dysartrie, ataxie, nevolnost, zvracení, pomatenost, křeče. Za letální hladinu se považuje koncentrace 100 mg/l.

Lékové interakce: Fenytoin je silným induktorem jaterních enzymů a může snižovat hladiny léčiv vylučovaných játry (kontraceptiva, karbamazepin). Naopak, induktory cytochromu P450 (např. fenobarbital) snižují hladinu fenytoinu, inhibitory ji zvyšují (např. amiodaron). Valproát je inhibitorem cytochromu P450 a ještě vytěsňuje fenytoin z vazby na plazmatické bílkoviny - výsledkem je snížení hladiny celkového fenytoinu, ale zvýšení volné frakce. 

Další informace:

Přepočtový faktor: µmol/l= 3,96 x mg/l

 

Odkazy:

http://clincalc.com/phenytoin/correction.aspx