<<< zpět na seznam metod

Močovina (U)

Název metody: Močovina (U)
Statim: Ano
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 8 ml
Metoda: UV enzymová metoda (GMD)
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Referenční meze:

Referenční meze lze klinicky použít jen u odvozených výpočtů (clearance urey, frakční exkrece urey, odpad urey), proto zde referenční meze neuvádíme.

 

Klinický popis:

Močovina se volně filtruje glomerulem a je reabsorbována asi z 50% v Henleho kličce a sběrných kanálcích (viz S/P urea). Používá se k dalším výpočtům - např. odpad močoviny a dusíková bilance, frakční exkrece močoviny u rozlišení prerenálního a renálního selhání, clearance močoviny pro odhad reziduální funkce ledvin - viz tam.

Související metody a výpočty: Frakční exkrece močoviny, Močovina (U), Močovina-odpad, Clearance močoviny