<<< zpět na seznam metod

Kreatinkináza (CK) (S/P)

Název metody: Kreatinkináza (CK) (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Kreatinkinasa, ATP:kreatin N-fosfotransferáza, ATP:kreatin N-fosfotransferasa, kreatinfosfokináza, kreatinfosfokinasa, fosfokreatinkináza, fosfokreatinkinasa, kreatinfosfotransferáza, kreatinfosfotransferasa, adenosintrifosfát-kreatinfosforyláza, adenosintrifosfát-kreatinfosforylasa, ..
Zkratka: CK
Jednotka: µkat/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Před odběrem je vhodné vyloučit svalovou zátěž (min. 24 hodin).

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 měsíc ≤6,60 µkat/l  
  1 měsíc–15 let ≤2,40    
Ženy >15 let ≤2,40    
Muži >15 let ≤3,20    
Zdroj RM:

Soldin, S.J. , Brugnara, C., Wong, E.C., Pediatric Reference Intervals., AACC Press, Sixth Edition, 2007. ISBN 978-1-59425-067-5 , 271 stran, str. 164.

Ed. Carl A. BurtisTietz, TIETZ textbook of Clinical Chemistry., W.B.Saunders Comp. USA, 1915 stran, str. 2171.

 

Klinický popis:

Kreatinkináza (CK) je enzym, který se nachází v příčně pruhovaných svalech (včetně srdeční svaloviny - myokardu) a v mozkové tkáni.

Poškození kosterních svalů a myokardu jsou hlavní příčiny zvýšení aktivity CK v plazmě/séru.

Aktivita CK je závislá na objemu svalové hmoty, u žen proto bývá obvykle o 20 - 25 % nižší než u mužů. Fyziologicky je aktivita CK až dvojnásobně vyšší u černošské populace.

Příčiny zvýšení aktivity CK

  • fyzická zátěž, traumata svalů, chirurgické výkony, intramuskulární injekce, st. po epileptickém záchvatu, rhabdomyolýza následkem intoxikací, syndrom maligní hypertermie;
  • svalová onemocnění (např. svalové dystrofie, myozitidy, dermatomyozitidy, polékové myopatie aj.);
  • onemocnění myokardu (např. akutní infarkt myokardu, myokarditidy, st. po elektrické kardioverzi aj.);
  • dále např. hypotyreóza, onemocnění prostaty, nádorová onemocnění s produkcí CK (např. hepatocelulární karcinom), přítomnost makroenzymu CK (makrokreatinkinázy) v krvi aj.

Pozn.: Při léčbě hypolipidemiky (zejm. statiny) považujeme za závažné zvýšení CK vzestup nad pětinásobek horní referenční meze, potvrzený dvěma po sobě jdoucími měřeními. Pokud vyloučíme jinou příčinu elevace aktivity CK (zejm. fyzickou zátěž před odběrem), je toto zvýšení důvodem k přerušení hypolipidemické léčby.

Příčiny snížení aktivity CK

  • málo svalové hmoty;
  • užívání steroidů;
  • alkoholické onemocnění jater;
  • onemocnění pojivových tkání.

 

Související metody a výpočty: Myoglobin (S/P), Aspartátaminotransferáza (AST) (S/P)
Odkazy:

http://www.labtestsonline.cz/tests/CK.html?tab=2

http://www.enclabmed.cz/encyklopedie/A/AJDUJ.htm