<<< zpět na seznam metod

Etanol (S/P)

Název metody: Etanol (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: ethanol, alkohol, osmoticky aktivní látka
Jednotka: g/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Metoda: UV enzymová metoda (ADH)
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0 g/l  jde o exogenní, toxickou látku, nelze uvádět referenční rozmezí
Klinický popis:

Etanol je často zneužívaná, akutně relativně málo toxická látka, jejíž zneužívání má však značné negativní následky (akutně hlavně úrazy - násilí a autonehody, chronicky poškození mnoha orgánů - typicky jater - cirhóza). Diagnóza otravy etanolem může být podpořena laboratorně stanovením jeho koncentrace. Vzhledem k tomu, že otravy jinými, daleko toxičtějšími osmoticky aktivními látkami, jsou často spojeny i s otravou etanolem nebo mají obdobnou klinickou symptomatologii, snažíme se tyto otravy odlišit. Laboratorně nám k tomu může pomoci:

 • výpočet osmolálního okna (osmolal gap, OG): naměřená osmolalita - vypočtená osmolalita (2 x Na  + urea + glukóza); pokud je OG po korekci na etanol > 10 mmol/l, je vhodné pátrat po otravě metanolem či etylenglykolem; korekce na etanol je založena na principu, že 1 g/l etanolu zvyšuje osmolalitu o cca 23 mmol/kg 
 • vyšetření acidobazické rovnováhy: pro otravy etanolem, metanolem a etylenglykolem je typická metabolická acidóza se zvýšeným anion gapem
 • vyšetření močového sedimentu: u otravy etylenglykolem nacházíme (asi v 1/2 případů) záplavu oxalátových krystalů v moči
 • stanovení metanolu, etylenglykolu a jejich metabolitů: na ÚKBH neprovádíme, doporučený postup je:
  • během ranní směny: Toxikologická laboratoř ÚSL
   Karlovarská 48,  301 66 Plzeň
   tel.: 377 593 391,  377 593 392,  377 593 395
  • o službě či mimo pracovní dny: stanovení v Ústavu soudního lékařství a toxikologie VFN v Praze (jsou zde dostupné žádanky a další informace): předem je vhodné konzultovat na 224 911 267 (během transportu zajistí přípravu přístrojů ...).

Jako markery chronického abuzu etanolu můžeme použít bezsacharidový transferin nebo etylglukuronid (viz tam).

Související metody a výpočty: Etylglukuronid (U), Osmolalita (S/P), Osmolalita - výpočet, ABR a krevní plyny (B), Moč chemicky a sediment (U), Bezsacharidový transferin (CDT) (S)