<<< zpět na seznam metod

paO2/FiO2 index (B)

Název metody: paO2/FiO2 index (B)
Nadřazené metody: ABR a krevní plyny (B)
Podřazené metody: pO2 aktuální (B)
Statim: Ano
Klíčová slova: PFi, PF-index, hypoxemický index, Horowitzův index, respirační index
Zkratka: paO2/FiO2
Jednotka: mmHg (torr)
Žádanka: Souhrnná
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Stříkačka Radiometer
Množství: 2 ml - stříkačka
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim:2h; Rutina 24h
Poznámka k odběru:

Odběr do stříkačky Radiometer.

Krev odebraná do stříkačky se ihned zabalí do krátkodobě namraženého nebo zchlazeného modrého chladicího gelu (teplota by měla být kolem 0°C, kdy gel zůstává ohebný, hladký, bez krystalků), nelze používat přemražené gely, materiál nesmí zmrznout. Vzorek je třeba co nejrychleji transportovat do laboratoře; při užití potrubní pošty transportovat  svázané gumičkou (viz odkazy). Balení do chladicího gelu platí i pro osobní donášku. Vzorek je nutné dodat (a zpracovat) co nejdříve po odběru, jinak dochází k níže uvedeným změnám (viz pozdní dodání vzorku).

Alternativou pro osobní donášku (ne pro transport potrubní poštou) zůstává vložení do kelímku s tajícím ledem (ledovou tříští).

Příprava ledové tříště:
Smíchat kousky ledu s vodou (poměr 1:1). Po odběru a po ochlazení krve na pokojovou teplotu (cca 5 minut) do této směsi vložit zkumavku s kapilárou nebo stříkačku. Led ve vodě postupně odtává a udržuje konstantní teplotu vzorku těsně nad bodem mrazu.

Podrobnější návod - viz Odkazy.

Pozdní dodání vzorku do laboratoře vede ke snížení pH, snížení pO2, zvýšení pCO2 (ovlivněny budou i výpočty: HCO3, BE), poklesu glykémie a zvýšení laktatémie vlivem metabolizace krevními elementy, mění se i ionizovaný vápník (zvýšení vlivem poklesu pH); velikost zkreslení je úměrná době od odběru a počtu krevních elementů - zvláště při uchování bez ledu (intenzivnější metabolismus), 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     > 300  mmHg (torr)  
Zdroj RM:

https://www.uptodate.com/contents/measures-of-oxygenation-and-mechanisms-of-hypoxemia

Zdroj výpočtu:
Jabor, A. a kol., Vnitřní prostředí., GRADA, 1. vyd. 2008.  ISBN 978-80-247-1221-5, 560 stran, str. 464

 

Klinický popis:

Index paO2/FiO2 je ukazatelem stupně plicní dysfunkce. U zdravých lidí má běžně hodnotu ≥375 mmHg (torrů), tj.≥ 50 kPa. Za kritickou se považuje hodnota ≤200 mmHg (torrů), tj.≤27 kPa.

Výpočet indexu: paO2/FiO2

paO2 = parciální tlak kyslíku v arteriální krvi v mmHg (torrech)

FiO2 = podíl O2 ve vdechované směsi v relativních dílech (ve vzduchu = 0,21)

Přepočty jednotek: 1 mmHg (torr) = 0,133 kPa

                                 1 kPa = 7,5 mmHg (torrů)

Související metody a výpočty: pO2 aktuální (B)
Odkazy:

Jabor, A. a kol., Vnitřní prostředí., GRADA, 1. vyd. 2008.  ISBN 978-80-247-1221-5, 560 stran, str. 464, 466

https://www.uptodate.com/contents/measures-of-oxygenation-and-mechanisms-of-hypoxemia

Transport materiálu na vyšetření ABR a amoniaku 

 Autor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 05.01.2021