Metody


Biochemie Hematologie           Měřené Výpočty         
Materiál: Krev Likvor Moč Ostatní
Kategorie: Enzymy  Sacharidový metabolismus   Lipidový metabolismus   Pigmenty   Dusíkaté látky   Bílkoviny   Minerály  
Léky   Toxikologie   Sérologie   Hormony, vitaminy, AK   Molekulární biologie   Biol. expoziční testy   Funkční testy  
ABR a vodní hosp.   Moč chemicky a morfologicky  Moč. konkrement  

Krevní obraz   Dif. počet automat.   Dif. počet mikroskop.   Rutinní koagulace   Speciální koagulace   Agregace destiček  
Hematologie ostatní   Kontrola antikoagulační léčby  
   A      B      C      D      E      F      G      H      Ch    I      J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z      Ž     
NázevProvádí seOdběr
Anion gap Nepřetržitě Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára
Base excess extracelulární tekutiny Nepřetržitě Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára
Bikarbonát [HCO₃⁻] aktuální Nepřetržitě Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára
Clearance bezelektrolytové vody (EWC) Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Clearance bezsolutové vody Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Clearance osmolální Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece močoviny Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece osmolální Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece vody Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Neměřené anionty korigované Nepřetržitě Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára
Osmolalita - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Osmolalita - výpočet Nepřetržitě heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Osmolalita efektivní Nevydává se heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Oxyhemoglobin Nepřetržitě Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára
paO2/FiO2 index (B) Nepřetržitě Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální krev
Saturace hemoglobinu Nepřetržitě Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára