<<< zpět na seznam metod

Kanabinoidy - průkaz (U)

Název metody: Kanabinoidy - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: THC, hašiš, marihuana, marjánka, konopí, tráva, grass
Zkratka: THCp
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní (T10), speciální, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Přístroj: Multi-drogové panely
Reagencie: Dialab
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim 2h; rutina 4h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče, ale pro testování nejsou vhodné silně naředěné vzorky močí, např. po podání velkého množství tekutin (pití, infuze,...)

Referenční meze:
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     50  µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní
Zdroj RM:

Příbalový leták firmy Dialab.

Klinický popis:

Kvalitativní (orientační) průkaz v moči, vesměs v rámci současného průkazu deseti, resp. devíti skupin drog (amfetamin a metamfetamin se vydávají spojené do jednoho výstupu v rámci metody U-Amfetaminy) na společné destičce. Indikací vyšetření je podezření na intoxikaci (bezvědomí nejasné etiologie) nebo abusus drogy. Hlavním zástupcem této skupiny je THC (tetrahydrokanabinol) obsažený v konopí. Váže se na kanabinoidní receptory v CNS a má antikonvulzivní, antiemetické, hypotenzní a analgetické účinky.

Kanabinoidy mají dlouhý biologický poločas (10-40 h). Při chronickém užívání se kumulují v tělesných tkáních s následným uvolňováním (flashback). U příležitostných uživatelů je tak droga v moči prokazatelná 2-8 dní a u chronických 14-42 dní po poslední dávce. Výsledek se vydává jako negativní, resp. pozitivní při překročení cut-off hodnoty 50 µg/l (kalibrováno na 11-nor-Δ9-THC-9-COOH).

Požadavky na kvalitativní screening jsou velmi rozmanité (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.). 
   Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip).
Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 
   Příklad možného falešně pozitivního nálezu:
= Pozitivní nález kanabinoidů a barbiturátů při aplikaci ibuprofenu. 

Související metody a výpočty: Kanabinoidy semikv.(U), Toxikologický screening T10 (U)
Další informace:

Syntetické kanabinoidy (na trhu jsou dostupné desítky typů) tento test neprokáže!

 Vedle tohoto průkazu pomocí testovací destičky s čistě kvalitativním textovým vyjádřením výsledku se u kanabinoidů často současně realizuje semikvantitativní vyšetření na analyzátoru s kvalitativně odstupňovaným textově vyjádřeným výsledkem (negativní, slabě pozitivní, pozitivní, silně pozitivní). Jedná se o dva odlišné analytické systémy, laboratoř si je proto zcela vědomá možných rozdílů ve výsledcích způsobených např. jinými kalibrátory či jinou citlivostí. 

Odkazy:

Příbalový leták - viz Toxikologický screening T10 (U)

Kanabinoidy semikv. (U)Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 27.03.2024