<<< zpět na seznam metod

Kanabinoidy semikv.(U)

Název metody: Kanabinoidy semikv.(U)
Statim: Ano
Klíčová slova: THC, hašiš, marihuana, marjánka, konopí, tráva, grass
Zkratka: THC
Jednotka: µg/l
Žádanka: Speciální
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: KIMS
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim 2h; Rutina 4h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče, ale ke stanovení jsou nevhodné silně naředěné vzorky moče, např. po aplikaci velkého množství tekutin (pití, infuze).

Referenční meze:

Cut-off: 50 µg/l (kalibrováno na 11-nor-d9-THC-9-COOH). Výsledky se vydávají textovou formou:

negativ.slabě POZIT.středně POZIT.silně POZIT.
< 50 50-99 100-299 ≥300

 

Zdroj RM:

Příbalový leták firmy ROCHE.

Klinický popis:

Orientační semikvantitativní stanovení kanabinoidů v moči na analyzátoru. 

Kanabinoidy mají dlouhý poločas vylučování (10-40 h). Při chronickém užívání se kumulují v tělesných tkáních s následným uvolňováním (flashback). U příležitostných uživatelů je tak droga v moči prokazatelná 2-8 dní a u chronických 14-42 dní po poslední dávce. 

Požadavky na stanovení jsou velmi rozmanité (kontrola psychiatrických pacientů, CEPHA, atd.). Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň nakoncentrování či naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip).

Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 

   Příklad možného falešně pozitivního nálezu:
= Pozitivní nález kanabinoidů a barbiturátů při aplikaci ibuprofenu. 

Související metody a výpočty: Kanabinoidy - průkaz (U), Toxikologický screening T10 (U)
Další informace:

Vedle této semikvantitativní metody s kvalitativně ostupňovaným textově vyjádřeným výsledkem (negativní, slabě pozitivní, středně pozitivní, silně pozitivní) se často současně realizuje kvalitativní vyšetření pomocí testovací destičky Kanabinoidy-průkaz (U) s čistě kvalitativním textovým vyjádřením výsledku (negativní nebo pozitivní). Jedná se o dva odlišné analytické systémy, laboratoř si je proto zcela vědomá možných rozdílů ve výsledcích způsobených např. jinými kalibrátory či jinou citlivostí k metabolitům. 

Odkazy:

Příbalový letákAutor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 25.08.2023