<<< zpět na seznam metod

Glykovaný hemoglobin A1c (B)

Název metody: Glykovaný hemoglobin A1c (B)
Statim: Ne
Zkratka: HbA1c
Jednotka: mmol/mol
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Vacuette: Fialová
Množství: 4 ml, 2 ml
Princip: Chromatografie (HPLC iontově výměnná)
Dostupnost: Pracovní dny do 14h
Odezva: Ranní a dopolední vzorky obvykle do 14 hodin (mimo dobu pohotovosti)
Poznámka k odběru:

Stanovení se provádí z plné krve, odběr do zkumavky s K3EDTA. Okamžitě po odběru krev důkladně promíchat; několikrát šetrně obrátit, netřepat. Krev nemusí být odebrána nalačno.

U pediatrických pacientů je možné odebrat kapilární krev (cca 10 µl) do kapiláry na glykémii (tj. cca 1/2 kapiláry) a vhodit ji do eppendorfky s 1 ml hemolyzačního činidla (dodává laboratoř). Hemolyzační roztok pro glykovaný hemoglobin nesmí být v žádném případě zaměněn za systémový roztok pro glykémii!!!

Vzorek plné krve je často sdílen s hematologickou laboratoří při požadavku na analýzu krevního obrazu (KO). Ten je prováděn přednostně. Stanovení glykovaného hemoglobinu lze urychlit samostatným odběrem materiálu na KO a pro biochemii.

 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    20,0–42,0 mmol/mol  
Zdroj RM:

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů (2019) Společné doporučení ČSKB a ČDS ČLS JEP.

 

Klinický popis:

Glykovaný hemoglobin ( HbA1c) je považován za dlouhodobý vážený průměr jednotlivých glykémií v období 8-12 týdnů před odběrem krve. Využívá se k posouzení kompenzace diabetika. Na rozdíl od aktuální glykémie nevyžaduje odběr krve nalačno ani jinou přípravu pacienta, hodnota je stabilní v čase, nehrozí glykolýza. 

Interference : výsledky mohou být zkresleny patologicky změněnou délkou střední doby života erytrocytu.

Falešná pozitivita: u anémií z nedostatku železa, vitaminu B12 a kyseliny listové; u asplenie, urémie, těžké hypertriacylglycerolémie, těžké hyperbilirubinémie, chronického abusu alkoholu, opiátů a salicylátů, u otravy olovem, atd.

Falešná negativita: u anémií z akutní nebo chronické ztráty krve; u splenomegalie, v těhotenství, po požití větších dávek vitaminu E, po ribavirinu a interferonu-alfa, Dapsonu (chemoterapeutikum se širokým využitím především v dermatologii), atd.

Falešná pozitivita i negativita je možná u hemoglobinopatií, po transfuzi krve, případně po požití větších dávek vitaminu C.

U dětí do 6 měsíců věku s prokázaným vyšším zastoupením HbF v krvi nelze HbA1c interpretovat.

Kritéria kompenzace - viz tabulka Sledování stavu choroby

HbA1c je v některých zemích rovněž považován za diagnostické kritérium DM (Doporučení WHO 2011 o diagnóze diabetu). Českou diabetologickou společností zatím HbA1c jako diagnostické kritérium DM schválen nebyl.

Související metody a výpočty: Glukóza (P), Glukóza (P/S), Orální glukózový toleranční test (oGTT) (P)
Další informace:

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů (2019)

Společné doporučení ČSKB a ČDS ČLS JEP.

Sledování stavu choroby:

HbA1c [mmol/mol] Interpretace
20-42 Referenční interval (dospělí, negravidní).
43-53 Kompenzovaný diabetes (dospělí, negravidní).
>53 Dekompenzovaný diabetes. Signál k změně terapie a režimu.
<59 Kompenzovaný DM v dětském věku

 

 

 

 

 

Stabilita vzorku: 20°C: 3 dny; 4-8°C: týden; -20°C: 6 měsíců; -80°C: 1 rok 

 

Odkazy:

http://www.ngsp.org

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3912281/

 Autor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 28.04.2023