<<< zpět na seznam metod

Orální glukózový toleranční test (oGTT) (P)

Název metody: Orální glukózový toleranční test (oGTT) (P)
Statim: Ne
Zkratka: oGTT
Jednotka:
Žádanka: Speciální
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Na2EDTA/NaF/citrát plazma (FC Mix)
Vacuette: Růžová
Množství: 2 ml
Dostupnost: Pracovní dny
Odezva: 6 h
Referenční meze:

Hodnocení testu podle hladiny glukózy v plazmě žilní krve 2 h po zátěži:

Glukóza [mmol/l]Interpretace
< 7,8 Normální glukózová tolerance, vyloučení DM
7,8 - 11,0 Porušená glukózová tolerance (IGT, impaired glucose tolerance)
≥ 11,1 Diabetes mellitus

 

Rozhodovací meze pro glukózu nalačno (FPG, fasting plasma glucose)

FPG [mmol/l]     Interpretace
<  5,6 Vyloučení diabetu mellitu
5,6 - 6,9 Zvýšená FPG (zvýšená koncentrace glukózy nalačno)
≥ 7,0 Diabetes mellitus                                                                 

 

Gestační DM - viz Doporučení.

 

Klinický popis:

Orální glukózový toleranční test (OGTT) se používá k potvrzení diagnózy diabetes mellitus v případě, že diagnóza není jednoznačně potvrzena nálezem FPG (glykémie nalačno) vyšší než 7,0 mmol/l. U těhotných je indikován k potvrzení diagnózy GDM (gestační diabetes mellitus).

Při oGTT se podá roztok 75 g glukózy v 250 ml vody p. os. Hodnotí se koncentrace glukózy v plazmě nalačno před zátěží a 2 hod po zátěži.
U dětí se počítá použitá dávka glukózy pro oGTT 1,75 g/kg tělesné hmotnosti do maxima 75 g.
Podrobný popis viz Doporučení ČSKB

Související metody a výpočty: Glukóza (P), Glykovaný hemoglobin A1c (B)
Další informace:

Test je indikován, pokud je hodnota glykémie na lačno (FPG) 5,6 – 6,9 mmol/l, nebo v situacích s FPG nižší než 5,6 mmol/l u jedinců s podezřením na poruchu tolerance z předchozích vyšetření nebo u jedinců se zvýšeným rizikem diabetu. Při nálezu porušené glukózové tolerance se oGTT opakuje ve dvouletých intervalech.

V těhotenství je indikován na začátku těhotenství, pokud je jedna ze dvou měření glykemií (nelze stanovit týž den) v rozmezí 5,1 – 6,9 mmol/l. U těhotných s negativním nálezem na začátku těhotenství a opakovanou glykémií nalačno pod 5,1 mmol/l je indikováno vyšetření oGTT v 24. – 28. týdnu těhotenství.

Krev se odebere nejprve na lačno a čeká se na výsledek glykémie. Poté pacient vypije během 2 - 5 minut 75 g glukózy rozpuštěné v 250 ml čaje. Glukóza je hexóza s prahovým vylučováním do moče. Perorální podání vede u zdravého jedince k alimentární hyperglykémii, která umožňuje posoudit glukózovou toleranci. Další odběr se provádí za 2h, u těhotných  i za 1 h po podání glukózy. Odebírá se žilní nesrážlivá krev (zkumavka s NaF) na stanovení glykémie (P-glukóza). Pokud není test prováděn v laboratoři, je třeba žilní krev skladovat v chladničce při teplotě 2 - 8 °C. Ihned po ukončení testu doručit do laboratoře řádně označené vzorky.

Nevhodné u chorob zažívacího traktu s poruchou pasáže nebo resorpce. Test není indikován ve stresovém stavu nebo nejméně 6 týdnů po něm (akutní oběhové poruchy, operace, úrazy, popáleniny, otravy, sepse, IM, CMP, imobilizace, delší hladovění ...), krátce po přerušení léčby tzv. „diabetogenními léky“ (glukokortikoidy, diuretika, b-blokátory, salicyláty, p.o. kontraceptiva, tyreoidální hormony, adrenalin, levodopa, psychofarmaka, izoniazid...).
3 dny před testem pacient dodržuje dietu bohatou na sacharidy (125 - 150 g/den) a normální fyzickou zátěž. Vynechat léky, vitamíny - pokud je to z klinického hlediska možné. Ponechaná farmaka je třeba vzít v úvahu při interpretaci výsledků testu.
Test se provádí ráno v 7,00 h po 10 - 14 h lačnění, fyzickém klidu, bez alkoholu, kofeinu a nikotinu. Během vyšetření pacient sedí, nejí, nekouří, měl by být i v duševním klidu. „Ranní“ léky si vezme až po skončení testu.

 

Odkazy:

Diabetes mellitus –laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů (Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České diabetologické společnosti ČLS JEP)Autor: MUDr. Vlasta Petříková
Poslední aktualizace: 04.05.2022