Metody


Biochemie Hematologie           Měřené Výpočty         
Materiál: Krev Likvor Moč Ostatní
Kategorie: Enzymy  Sacharidový metabolismus   Lipidový metabolismus   Pigmenty   Dusíkaté látky   Bílkoviny   Minerály  
Léky   Toxikologie   Sérologie   Hormony, vitaminy, AK   Molekulární biologie   Biol. expoziční testy   Funkční testy  
ABR a vodní hosp.   Moč chemicky+sediment   Moč. konkrement  

Krevní obraz   Dif. počet automat.   Dif. počet mikroskop.   Rutinní koagulace   Speciální koagulace   Agregace destiček  
Hematologie ostatní   Kontrola antikoagulační léčby  
   A      B      C      D      E      F      G      H      Ch    I      J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z      Ž     
NázevProvádí seOdběr
ABR a krevní plyny (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Anion gap korigovaný Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Base excess extracelulární tekutiny Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Bikarbonát [HCO₃⁻] aktuální Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Bilirubin novorozenecký (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Clearance bezelektrolytové vody (EWC) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Clearance bezsolutové vody Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Clearance osmolální Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Draslík (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Fetální hemoglobin (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Frakční exkrece močoviny Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece osmolální Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece vody Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Glukóza - astrup (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Hemoglobin (ABR) (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Chloridy (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Karbonylhemoglobin (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka/K3EDTA plazma/Heparinová plazma bez gelu
Laktát (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Methemoglobin (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka/K3EDTA plazma/Heparinová plazma bez gelu
Neměřené anionty korigované Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Osmolalita - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Osmolalita - výpočet Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Osmolalita (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Osmolalita (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Osmolalita efektivní - výpočet Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Oxyhemoglobin Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
pCO2 aktuální (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
pH (Pu,…) Nepřetržitě kapilára na ABR
pH (U) - samostatně Pracovní dny - dopoledne Vacuette močová 10,5 ml
pH aktuální (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
pO2 aktuální (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Saturace hemoglobinu Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Sodík (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Vápník ionizovaný - výpočet Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vápník ionizovaný (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer