<<< zpět na seznam metod

C-reaktivní protein (CRP) (S/P)

Název metody: C-reaktivní protein (CRP) (S/P)
Statim: Ano
Zkratka: CRP
Jednotka: mg/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤8 mg/l  
Zdroj RM:

Thomas, L. a kol., Clinical laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results., TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany, 1998. ISBN 3-9805215-4-0, 1527 stran, str. 685

Klinický popis:

C‑reaktivní protein (CRP) patří mezi reaktanty akutní fáze s rychlou odpovědí, je produkován játry. Jeho koncentrace se zvyšuje již 6 hodin od počátku zánětlivého procesu nebo jiného náhlého poškození tkání. Maxima dosahuje za 24‑48 hodin. Koncentrace vzrůstá až několikasetkrát oproti fyziologické hodnotě. Poločas je 5‑7 hodin.                      

Stanovení CRP v séru/plazmě se využívá k diagnostice a monitorování infekčních onemocnění, případně ke sledování odezvy na terapii. Nejvýraznější změny koncentrace vyvolává bakteriální zánět (koncentrace CRP může stoupnout až na hodnoty několika set mg/l), u virových zánětů je nárůst malý, obvykle do 100 mg/l.

Nevýhodou je nespecifičnost, a proto by výsledek neměl být interpretován bez klinického kontextu (mezi další příčiny elevace hladiny patří např. Crohnova choroba - zvýšení CRP koreluje s aktivitou onemocnění, infarkt myokardu, generalizace maligních onemocnění, systémový lupus erythematodes apod.). Elevace v uvedených případech však obvykle nepřesahuje hodnoty kolem 100 mg/l.

CRP neprochází placentární bariérou a jeho koncentrace v séru novorozence tedy není závislá na koncentraci CRP matky.

Zvýšené hodnoty CRP se vyskytují ve třetím trimestru těhotenství (do 20 mg/l), u novorozenců (3. den až 15 mg/l) a kojenců (do 10 mg/l). Zvýšení bývá pozorováno u kuřáků (až 20 mg/l) a po nadměrné fyzické zátěži (např. absolvování maratonu). Nevýrazné zvýšení hladiny v séru/plazmě může souviset se stárnutím, hypertenzí, abúzem alkoholu, konzumací kávy, diabetem, dietou a životním stylem.

Související metody a výpočty: Prokalcitonin (S/P)