<<< zpět na seznam metod

Buprenorfin - průkaz (U)

Název metody: Buprenorfin - průkaz (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Subutex, Subuxon, Temgesic
Zkratka: BUPRp
Jednotka: -
Žádanka: Speciální, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Metoda: Imunoassay
Dostupnost: Nepřetržitě, lze požadovat sólově
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče, pouze jsou nevhodné silně naředěné vzorky močí (pití, infúze).

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 10  µg/l při překročení výsledek pozitivní 
Zdroj RM:

Příbalový leták "Diaquick" BUP firmy Dialab.

Klinický popis:

Syntetický opioid, užívaný k substituční a detoxikační léčbě závislosti na opioidech. Terapeutická hladina je kolem 1 µg/l, ale při zneužívání jsou koncentrace obvykle vyšší než 20 µg/l. Kvalitativní průkaz je k dispozici na sólové destičce. Cut-off hodnota metody je 10 µg/l. Při překročení cut-off se vydá výsledek jako pozitivní. Vzhledem k biologickému poločasu, lze látku v moči prokázat jen asi do 3 dnů po aplikaci.

Další informace:

Výsledek je nutné brát pouze jako orientační, pro potvrzení je třeba aplikovat specifičtější metody, např. GC/MS, HPLC, aj.

Odkazy:

Glass, I.B.: The International Handbook of Addiction Behavior. Routledge Publishing, New York, NY., 1991, 216.