<<< zpět na seznam metod

Faktor VIII (P)

Název metody: Faktor VIII (P)
Statim: Ne
Zkratka: Faktor VIII
Jednotka: %
Žádanka: Speciální hemokoagulace
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Vacuette: Modrá
Množství: 2 ml, 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: indikuje hematolog, Rutina: 4 týdny
Poznámka k odběru: Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr "po rysku"). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu.
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
0–1 den60–140%
1 den–1 měsíc60–125
1 měsíc–1 rok55–100
1–6 let75–150
>6 let50–150
Zdroj RM: www.hematology.cz
Klinický popis: Stanovení koagulační aktivity F VIII. Diagnostika vrozených či získaných deficitů F VIII (hemofilie A), diagnostika zvýšené aktivity F VIII (zvýšený trombofilní stav, součást trombotického panelu).
Další informace: Samostatná indikace pouze na doporučení hematologa