<<< zpět na seznam metod

Trombinový test (P)

Název metody: Trombinový test (P)
Statim: Ano
Zkratka: Trombin. test
Jednotka: s
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Vacuette: Modrá
Množství: 2 ml, 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2 h, Rutina: tentýž den
Poznámka k odběru:

Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    11,0–18,0 s  
Zdroj RM:

www.hematology.cz

Klinický popis:

Základní screeningový koagulační test testující aktivaci fibrinogenu a jeho přeměnu na zesíťovaný fibrin. Trombinový čas se prodlužuje v přítomnosti nefrakcionovaného heparinu.

Další informace:

Součást základního koagulačního screeningu a panelu DIC. Lze žádat i samostatně.