<<< zpět na seznam metod

Benzodiazepiny - průkaz (U)

Název metody: Benzodiazepiny - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Zkratka: BZDPp
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní (T10), speciální, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Metoda: Imunoassay
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Čerstvý vzorek moči může být odebraný v kteroukoliv denní dobu a nevyžaduje se žádná zvláštní úprava. Pro průkaz jsou ovšem nevhodné silně naředěné vzorky močí, např. po podání velkého množství tekutin, po infúzi apod.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 200  µg/l  pouze orientační kvalitativní průkaz se vydává jen jako pozitivní/negativní
Zdroj RM:

Příbalový leták "DIAQUICK" Multi-10 Drug Panel firmy Dialab.

Klinický popis:

Benzodiazepiny představují skupinu často užívaných léků tlumících činnost CNS vazbou na GABA (gama-aminobutyric acid) receptory. Jsou podávány jako anxiolytika, sedativa, myorelaxancia, antikonvulziva, preanestetika, antiepileptika apod. Při dlouhodobém a nadměrném užívání způsobují návyk spojený s nutností zvyšovat aplikované dávky. Po náhlém vysazení léčby se mohou objevit i akutní abstinenční příznaky (křeče, anorexie, svalová ochablost, zvracení, průjem). Riziko vzniku závislosti a tím i zneužívání je však u benzodiazepinů relativně malé. Vzhledem k masovému užívání benzodiazepinů jsou relativně časté intoxikace způsobené předávkováním a potencované současným působením jiných léků nebo alkoholu. Otrava se projevuje ospalostí, komolením řeči, poruchou koordinace pohybů a případně až komatem. Právě bezvědomí neznámé etiologie a podezření na zneužívání drogy je nejčastější indikací kvalitativního průkazu drogy v moči. Benzodiazepiny se obvykle stanovují v rámci současného průkazu 10 (skupin) drog na společné destičce. Výsledek průkazu se vydává jako negativní, resp. pozitivní. 

Pozn.: Pokud se v relevantních situacích následně realizuje i semikvantitativní stanovení benzodiazepinů na analyzátoru, může být u pozitivních nálezů výsledkem konkrétní, číselně vyjádřená koncentrace v µg/l.

 

Související metody a výpočty: Benzodiazepiny (U)
Další informace:

Imunotest na destičce poskytuje pouze orientační kvalitativní výsledky. Pro potvrzení je nutné použít jinou vhodnou metodu, např. GC/MS.

Benzodiazepiny jsou značně různorodou skupinou léků, jednotlivé druhy vykazují nestejnou analytickou citlivost při kvalitativním průkazu na destičce a semikvantitativním stanovení na analyzátoru. Nálezy obou systémů se navzájem nemohou přehlasovat, ale vhodně se doplňují. Interpretace nálezu u benzodiazepinů je z uvedeného důvodu obtížnější, protože výstup záleží na konkrétním typu benzodiazepinu. Např. Nitrazepam vyvolá pozitivní nález na destičce již při koncentraci 100  µg/l, zatímco pozitivní nález Midazolamu je na destičce až při koncentraci 12500 µg/l. Nízká citlivost je na destičkách např. i u Clonazepamu (lék Rivotril) aj.

Pozn.: V praxi se vyskytuje požadavek na průkaz (stanovení) benzodiazepinů u aplikace léku Stilnox. Vždy negativní nález je způsobený tím, že ačkoliv se aktivní látka Zolpidem klinicky projevuje obdobně jako benzodiazepiny, je to z chemického hlediska zcela odlišná látka, na kterou imunochemické testy pochopitelně nereagují. Obdobný problém je s moderními antidepresivy 3. generace, na které nejsou k dispozici vhodné komerčně dostupné testy.

Odkazy:

Baselt, R.C.: Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. Biomedical Publications, 6th Ed. Davis, CA, 2002.

Urine Testing for Drugs of Abuse. National Institute on Drug Abuse (NIDA), Research Monograph 73, 1986.

Gilman, A.G., Goodman, L.S.: The Pharmacological Basis of Therapeutics, eds. MacMillan Publishing, New York, NY, 1980.