<<< zpět na seznam metod

Apolipoprotein B (S/P)

Název metody: Apolipoprotein B (S/P)
Statim: Ne
Zkratka: Apo B
Jednotka: g/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Pracovní dny
Odezva: Rutina: 24h
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,5-1,00 g/l  
Zdroj RM:

Soška, Zima, Friedecký, Franeková, Buryška, Palička, Jabor, Poledne, Freiberger, Piťha, Rosolová, Štulc, Urbanová, Vaverková, Vráblík, Češka: Společné dopor. ČSKB a ČSAT ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a LP pro dospělou populaci, KLB a metabolismus, 1/2010, str. 45-46

Soška, Vaverková, Vráblík, Bláha, Cífková, Freiberger, Kraml, Piťha, Rosolová, Štulc, Urbanová: Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií z roku 2011, Vnitř. lék. 2013, 59(2):120-126

Vaverková, Soška, Rosolová, Češka, Cífková, Freiberger, Piťha, Poledne, Štulc, Urbanová, Vráblík: Doporučení pro diagnostiku a léčbu DLP v dospělosti vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu: Vnitřní lékařství 2007, 53(2):181-197, Cor Vasa 2007, 49(3):K73-K86, Čas. lék. čes. 2007:146(6):I-XV, DMEV 2007:10(2):106-120

Soldin, Brugnara, Wong: Pediatric Reference Intervals, AACC Press, 6th Edition 2007. ISBN 978-1-59425-067-5, 271 stran, str. 38

Klinický popis:

Apolipoprotein B je hlavní bílkovinou sloužkou LDL lipoproteinové částice a jako takový je cílem hypolipidemické léčby u pacientů s vyššími TG (diabetici, pacienti s metabolickým syndromem), kde selhává výpočet LDL cholesterolu. Je důležitý pro monitorování terapie dyslipidémií, jeho přínos pro odhad kardiometabolického rizika před zahájením léčby zůstává sporný.

Cílem léčby pro pacienty ve vysokém riziku je hodnota apo B < 1,0 g/l, pro pacienty ve velmi vysokém riziku pak hodnota < 0,8 g/l. 

Hodnota apo B obvykle dobře koreluje s hodnotou LDLcholesterolu, pokud je však koncentrace apo B vyšší při normální hodnotě LDL cholesterolu, může to signalizovat zvýšený podíl jiných aterogenních částic v plazmě. Apo B se rovněž zvyšuje v těhotenství, u nefrotického syndromu a při obstrukci žlučových cest. Naopak pokles apo B pozorujeme u hepatopatie, sepse a po podání estrogenů.

Stanovení nevyžaduje odběr krve nalačno a je možno ho provádět až do hodnoty TG kolem 10 mmol/l. Nespolehlivé výsledky můžeme získat u některých vzácných gamapatií, např. Waldenströmovy makroglobulinémie.

Pokud není možno stanovit hodnotu LDL cholesterolu ani apo B, měl by být proveden alespoň výpočet non-HDL cholesterolu.  

Související metody a výpočty: Non-HDL cholesterol, ApoB/ApoA-I, Apolipoprotein A-I (S/P)