<<< zpět na seznam metod

Troponin T - vysoce senzitivní (P)

Název metody: Troponin T - vysoce senzitivní (P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Kardiální troponin
Zkratka: hs-cTnT, cTnT
Jednotka: ng/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Heparinová (Li) plazma s gelem
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 1-2 hodiny
Poznámka k odběru:

Pouze PLAZMA.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    < 14* ng/L  

* Hodnota 99. percentilu zdravé populace je 14 ng/l, nicméně i pacienti s hodnotami mezi 5 a 14 ng/l mají vyšší riziko kardiovaskulárních komplikací (a úmrtí). Např. hodnota < 5 ng/L při přijetí u pacienta s bolestí na hrudi má negativní prediktivní hodnotu 98 %.

Zdroj RM:

Roffi, M. et al. (2016). 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal, 37(3), 267–315. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv320

Klinický popis:

Kardiální troponiny (I nebo T) se používají především v diagnostice akutního infarktu myokardu (AIM). Obecně je lze použít pro detekci poškození myokardu z jakékoliv příčiny (trauma, zánět, multiorgánové selhání, toxické poškození, chronické choroby …). Pro interpretaci je důležité přijmout fakt, že kardiální troponiny se (až na vzácné výjimky) uvolňují pouze z myokardu (nikoliv z kosterního svalu či jiných tkání).

Nové verze souprav na stanovení kardiálních troponinů dokáží detekovat velmi malé koncentrace analytu s velkou přesností (a nazýváme je hypersenzitivní, hsTn). Hypersenzitivní soupravy tak umožňují časnou diagnostiku i vyloučení AIM. V moderních algoritmech pro AIM se využívá (spolu s klinickým obrazem a EKG) kombinace

  • různých rozhodovacích mezí pro vyloučení zařazení pacientů
  • změny koncentrace hsTn v čase (pro AIM je typická dynamika koncentrací, u jiných příčin zvýšení troponinů dynamika chybí).

Podle doporučení ESC z roku 2015 je spolu s hypersenzitivními troponiny vhodné používat zkrácené diagnostické algoritmy, kde se troponiny nabírají při přijetí a za 1 nebo za 3 hodiny. Pro 0/1 hodinový algoritmus při použití hsTnT platí:

  • hodnota < 5 ng/L "vylučuje" AIM (s 98-99% NPV)
  • hodnota > 52 ng/L "zařazuje" pacienta do pozitivní větve (AIM pravděpodobný)
  • změny mezi hodnotou při přijetí a hodnotou 1 hodinu poté nám pomáhají v diferenciální diagnostice zvýšení kardiálních troponinů
    • je-li změna 0/1 >= 5 ng/L, je paceint zařazen do pozitivní větve (AIM pravděpodobný)
    • je-li změna 0/1 < 3 ng/L a absolutní hodnota < 12 ng/l, je pacient "vyřazen" (negativní)
  • všechny ostatní kombinace zařazují pacienta do větve "ostatní", kde je vhodná observace.

Roffi, M. et al. (2016). 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal, 37(3), 267–315. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv320

Související metody a výpočty: N-terminální prohormon BNP (S/P)
Další informace:

Hemolýza > 1 g/l může falešně snížit hodnotu hs-cTnT. Toto ovlivnění by mohlo mít vliv na zařazení pacienta při podezření na NSTEMI, zejména v nízkých hodnotách, proto pokud naměříme hodnotu < 5 ng/l a bude přítomna hemolýza > 1 g/l, vydáme "hemolýza" (s poznámkou, že naměřená hodnota byla < 5 ng/l). 

U fyziologických novorozenců je perinatálně vyšší hodnota cTnT než u dospělých (99. percentil je 95 ng/l - vlastní data).

Přednáška o hs troponinech: https://youtu.be/Z8yRrtuwqlE