<<< zpět na seznam metod

Spektrofotometrie (Csf)

Název metody: Spektrofotometrie (Csf)
Statim: Ano
Zkratka: -
Jednotka: -
Žádanka: Speciální, elektronická
Materiál: Mozkomíšní mok
Odběr: Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Množství: 0,5 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 2 hodiny
Poznámka k odběru:

Vzorek je třeba doručit do laboratoře co nejrychleji! Je vhodné zaslat vždy co nejméně krvavý vzorek ze všech odebraných porcí. V případě delší očekávané doby mezi odběrem a vyšetřením (např. při transportu mozkomíšního moku z pracovišť mimo FN Plzeň, není-li možno zajistit zpracování vzorku přibližně do hodiny od odběru) je třeba vzorek zcentrifugovat (cca >2000 rpm, cca 5 min), supernatant skladovat a poté i transportovat v chladu (cca 6°C) a temnu. Nepřípustné je užití zkumavek s korkovými zátkami!

Referenční meze:

Jasné nálezy spektrofotometrického vyšetření jsou hodnoceny jako pozitivní, nebo negativní. V případě nejasných nálezů je výsledek vyšetření telefonicky konzultován, případně komentář k nálezu uveden v poznámce laboratorního vyšetření v programu Win Medicalc.

Klinický popis:

Spektrofotometrie mozkomíšního moku slouží zejména k diagnostice subarachnoidálního krvácení (SAK). Indikována je v případě negativního CT vyšetření hlavy, jestliže klinické podezření na SAK stále trvá. Hodnotí se zejména přítomnost oxyhemoglobinu a bilirubinu. Narozdíl od oxyhemoglobinu, který se může do vzorku dostat též arteficielně, je přítomnost bilirubinu za předpokladu intaktní hematoencefalické bariéry a vyloučení významnější arteficielní příměsi krve nepochybnou známkou krvácení do likvorových prostor.

V případě odběru krvavého vzorku je důležitá informace, zda se likvor v průběhu punkce čeřil či nikoli. Současně je vhodné posouzení trvalého cytologického preparátu se snahou o nalezení známek úklidové reakce po krvácení. Ke spolehlivé interpretaci výsledku je důležitá informace o časovém rozdílu od vzniku potíží po provedení lumbální punkce. Při časném provedení lumbální punkce je zvýšena pravděpodobnost nepřítomnosti jak úklidové reakce po krvácení, tak nepřítomnosti bilirubinu, což jsou významné známky krvácení do likvorových cest. Z uvedených důvodů je důležité interpretovat spektrofotometrický nález v kontextu s klinickým obrazem i cytologickým vyšetřením.

Vzhledem ke stále se rozšiřující dostupnosti zobrazovacích metod však spektrofotometrické vyšetření mozkomíšního moku ustupuje do pozadí.

Odkazy:

Vyšetření mozkomíšho moku v diagnostice subarachnoiálního krvácení

Revidovaná britská doporučení k využití bilirubinu při spektrofotometrii mozkomíšního moku v diagnostice subarachnoidálního krvácení

Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemoprrhage