<<< zpět na seznam metod

Salicyláty (S/P)

Název metody: Salicyláty (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Acylpyrin, Aspirin, ...
Zkratka: SAL
Jednotka: mg/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Metoda: Fotometrie
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Obvykle 2-6 h po požití (pokud známo); u závažných otrav (nebo požití retardovaných forem) může být dosažení vrcholové koncentrace výrazně zpožděné.

Referenční meze:

Hodnotí se vzhledem k předpokládané době od požití, v kontextu parametrů vnitřního prostředí a klinických příznaků.

 

Klinický popis:

Stanovení derivátů kyseliny salicylové - slouží k posouzení závažnosti intoxikace. Predikce toxicity dle Doneova nomogramu je nespolehlivá.

Terapeutické hladiny obvykle ≤ 60 mg/l pro analgetický/antipyretický  a ≤300 mg/l pro protizánětlivý účinek . Známky toxicity od 400 mg/l, závažné otravy nad 800 mg/l.

Měření by se mělo opakovat po 2 hodinách do okamžiku klesající hladiny a zároveň poklesu pod 400 mg/l. Hladina vyšší než 1000mg/l (600 mg/l u chronických otrav) je indikaci k hemodialýze.

Při otravě salicylátem je vhodné monitorovat: ABR a krevní plyny, K+ (i v moči), glykémii, protrombinový čas, CK, myoglobin; pH moči při alkalizační léčbě.

 

Další informace:

Přepočtový faktor: µmol/l= 7,24 x mg/l

 

Odkazy:

http://www.uptodate.com/contents/salicylate-aspirin-poisoning-in-adults

http://www.uptodate.com/contents/salicylate-poisoning-in-children-and-adolescents

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1725844/pdf/v019p00206.pdf

Hammond PM. A simple colorimetric assay to determine salicylate ingestion utilizing salicylate mono-oxygenase. VIIth International Conference on Enzyme Engineering. 1985.