<<< zpět na seznam metod

Metotrexát (S/P)

Název metody: Metotrexát (S/P)
Statim: Ano
Zkratka: MTX
Jednotka: µmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev srážlivá
Odběr: Sérum bez gelu
Vacuette: Červená (černý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Po domluvě nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h; STATIM PŘEDEM DOMLUVIT S LABORATOŘÍ
Poznámka k odběru:

Sérum BEZ gelu. Odběr obvykle v pravidelných intervalech po podání - 24h, 48h, 72h. Chraňte vzorek před světlem.

Referenční meze:

Toxická hladina: Za 24 hodin po podání > 5 µmol/l; za 48 hodin po podání > 0,5 µmol/l; za 72 hodin po podání > 0,1 µmol/l.

Klinický popis:

Stanovení slouží k monitorování vysokodávkové chemoterapie methotrexátem (HD-MTX) a dávkování antagonisty leukovorinu (calciumfolinátu) (příp. karboxypeptidázy G2). V revmatologických indikacích se TDM metotrexátu nepoužívá. Obvykle se monitoruje do poklesu pod 0,25 µmol/l.

Antimetabolit kyseliny listové s protinádorovým a imunosupresivním účinkem. Vykazuje výraznou vazbu na plazmatické bílkoviny, četné lékové interakce (např. NSAIDs, azolová antimykotika, omeprazol) a distribuci do "třetích prostor" (ascites, výpotky), což může výrazně snižovat jeho clearance (60-90% ledvinami). Nefrotoxicita je závislá na hydrataci pacienta a na pH moče (precipitace MTX v kyselém prostředí). Toxicitu a účinnost léčby ovlivňuje míra tvorby metabolitu 7-OH-MTX.

Další informace:

Přepočtový faktor:  mg/l = µmol/l / 2,2

Odkazy:

Nové poznatky ve farmakologii methotrexátu – diagnostické možnosti a klinický význam. Klin Onkol 2015; 28(3): 163-170

https://www.uptodate.com/contents/therapeutic-use-and-toxicity-of-high-dose-methotrexate