<<< zpět na seznam metod

Litium (S)

Název metody: Litium (S)
Statim: Ne
Klíčová slova: Li, Lithium
Zkratka: Li
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev srážlivá
Odběr: Sérum s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Metoda: AAS plamen
Dostupnost: 1x týdně
Odezva: Max. týden
Poznámka k odběru:

Pouze SÉRUM, nepoužívat zkumavku s heparinátem litným. Odběr se provádí za 12 hodin po poslední dávce.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,4–1,0 mmol/l  

Terapeutické optimum vychází z indikace (akutní manie vs. profylaxe) a tolerance pacientem.

Zdroj RM:

Marshall, W. J., & Bangert, S. K. (2008). Clinical Biochemistry: Metabolic and Clinical Aspects (2. vyd.). Churchill Livingstone, s. 825

Klinický popis:

Litium se jako tzv. tymostabilizér uplatňuje zejména v terapii a profylaxi bipolární poruchy. Jelikož mají soli litia úzký terapeutický index, variabilní farmakokinetiku a značné riziko lékových interakcí, je zapotřebí léčbu pečlivě monitorovat (při zahájení i v jejím průběhu). Vedle hladin litia je třeba sledovat minerály (Na, K, Ca, Mg), funkci ledvin, štítné žlázy, krevní obraz, EKG.

Litium se vylučuje z 95 % ledvinami. V proximálním tubulu dochází k 60% reabsorpci. Ustálený stav nastává za 5-8 dní po změně dávky.

Toxicita se projevuje výrazněji od koncentrace cca 1,5 mmol/l, i když nažádoucí učinky se často objevují i u hladin terapeutických. Příznaky se liší podle toho, zda se jedná o otravy akutní nebo chronické. Objevuje se zvracení, průjem, zmatenost, třes, rozostřené vidění, nefrogenní diabetes insipidus, hypertonus, hyperreflexie, křeče, arytmie, kóma. Koncentrace nad 3,5 mmol/l jsou potenciálně letální. U akutních otrav často hladina v séru nekoreluje s klinickými příznaky.

Koncentrace > 2 mmol/l laboratoř neprodleně telefonicky hlásí jako kritickou hodnotu.

Další informace:

Extracorporeal Treatment for Lithium Poisoning: Systematic Review and Recommendations from the EXTRIP Workgroup. Decker BS et al. Clin J Am Soc Nephrol 2015 Jan 12

Hisayasu, GM., Cohnen, JL., Nelson, RW.: Determination of plasma and erythrocyte Li concentrations by AAS. Clin. Chem., 1977, 23, 41

Přepočtový faktor: mg/l= 6,94 x mmol/l

Odkazy:

http://www.uptodate.com/contents/lithium-poisoning

http://www.uptodate.com/contents/bipolar-disorder-in-adults-and-lithium-pharmacology-administration-and-side-effects