<<< zpět na seznam metod

Kyselina močová (U)

Název metody: Kyselina močová (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Acidum uricum v moči, urát, urikosurie
Zkratka: KM, Kys. moč.
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 8 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 24 hodin
Poznámka k odběru:

Jednorázová moč odebraná ráno, kdykoliv během dne, krátkodobý sběr moče nad 4h, sběr moče 24 h. Alkalizace moče - pro výpočet odpadu nebo clearance; nemusí být pro výpočet Kaufmanova indexu a frakční exkrece.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    1,50–4,50 mmol/l  
Klinický popis:

Koncentrace kys. močové v moči slouží k výpočtům (odpad KM, FE KM, C KM, U KM/U kreat.), vyšetřuje se u pacientů s hyperurikémií a/nebo urolitiázou, slouží k hodnocení rizika urátové urolitiázy, určení příčiny hyperurikémie, akutního renálního selhání nebo k monitorování compliance ze strany pacienta (dieta, léčba).

Kys. močová je velice špatně rozpustná v kyselé moči, nález konkrementů z kyseliny močové (urát, močan, mineralogicky uricit) je tedy charakteristický pro kyselé a koncentrovanější moče. Při pH 7 je rozpustnost v moči více než 10x větší než při pH 5. Drobné krystalky kys. močové se mohou stát jádrem kalciumoxalátových konkrementů.

Ke zvýšení kys. močové v moči (koncentrace, odpadu, C KM, FE KM) dochází při hyperurikémii - viz P/S KM, při užívání urikosurik (probenecid, benzbromaron, sulfinpyrazon).

Ke snížení kys. močové v moči (koncentrace, odpadu, C KM, FE KM) dochází při hypourikémii nebo při sníženém vylučování KM - viz P/S KM.

Urikosurii lze hodnotit i indexem U KM/Ukreat. (Kaufmanův index) s omezením při hodnotách P/S kreat. > 250 µmol/l; hodnoty > 0,3 mmol/mmol jsou považovány za rizikové z hlediska urolitiázy; stejně i FE KM nad 12 % a odpad KM nad 4 mmol/d. Kaufmanův index > 0,7 mmol/mmol u akutního selhání ledvin svědčí pro příčinu z hyperurikosurie (často při dehydrataci a acidóze).

Poznámka: Korekce na U kreat. není použitelná při P/S kreat. > 250 µmol/l, při výrazné fyzické zátěži, rozpadu svalů, malnutrici, katabolismu či při vysokém příjmu masa. 

INTERFERENCE: Hodnota je závislá na příjmu purinů a fyzické zátěži – podrobněji: viz P/S KM. K falešně nízkým hodnotám dochází při léčbě vysokými dávkami kyseliny askorbové, při podání katecholaminů (dopaminu, dobutaminu), levodopy, metyldopy, dobesilátu, etamsylátu (Dicynone), metamizolu (Novalgin), acetaminofenu (paracetamolu) nebo N-acetylcysteinu.

Související metody a výpočty: Frakční exkrece kyseliny močové, Kyselina močová (S/P), Kyselina močová - odpad
Další informace:

 

 

Odkazy:

Masopust J., Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I., AVICENUM, 1998. ISBN 80-85047-03-9, 630 stran, str. 253 (urolitiáza - rizikové faktory urikosurie).