<<< zpět na seznam metod

Karbamazepin (S/P)

Název metody: Karbamazepin (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Biston, Neurotop, Tegretol, Timonil
Jednotka: mg/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Odebírá se před podáním ranní dávky. Monitorování je doporučeno na počátku léčby, při změně dávky, přidání/odebrání interagujícího léčiva, neuspokojivé kompenzaci, projevech toxicity.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    4,0–12,0 mg/l  v monoterapii

Toxické projevy při koncentracích nad 15 mg/l.

Zdroj RM:

Patsalos PN, Berry DJ, Bourgeois BF, et al: Antiepileptic drugs-best practice guidelines for therapeutic drug monitoring: A position paper by the subcommission on therapeutic drug monitoring, ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2008;49(7):1239-1276

Klinický popis:

Antiepileptikum a antipsychotikum se silnou vazbou na plazmatické bílkoviny užívané i v dalších psychiatrických a neurologických indikacích. Významný induktor cytochromu P450 a tedy zdroj možných lékových interakcí (kombinace s fenytoinem, valproátem, ...). Vlivem autoindukce může na počátku léčby dojít ke snížení plazmatických hladin. Ustálený stav na počátku léčby po 2-8 dnech. U uremických pacientů může dojít ke zvýšení volné (aktivní) frakce kvůli vytěsnění z vazby na plazmatické bílkoviny. Toxicitu může také způsobovat kumulace aktivního metabolitu karbamazepin-epoxidu.

Další informace:

Přepočtový faktor: µmol/l = 4,23 x mg/l

Odkazy:

Patsalos PN, Berry DJ, Bourgeois BF, et al: Antiepileptic drugs-best practice guidelines for therapeutic drug monitoring: A position paper by the subcommission on therapeutic drug monitoring, ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2008;49(7):1239-1276