<<< zpět na seznam metod

Hořčík (U)

Název metody: Hořčík (U)
Statim: Ne
Klíčová slova: Magnézium
Zkratka: Mg
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 8 ml
Metoda: AAS s plamenovou atomizací
Dostupnost: 2x týdně
Odezva: Rutina: max. týden
Poznámka k odběru:

Vzorek jednorázové ranní ( nebo kdykoli během dne odebrané) moči nebo vzorek krátkodobě sbírané moči (sběr > 4h) nebo vzorek moči sbírané po dobu 24 h. U sbírané moči je vhodné stanovit současně kreatinin - k ověření správnosti sběru. Před stanovením magnézia ve ve vzorku sbírané moči je nutné moč okyselit na hodnotu pH=1,0 (pomocí HCl).

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,60–5,00 mmol/l  
Zdroj RM:

Thomas, L. a kol., Clinical laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results., TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany, 1998.  ISBN 3-9805215-4-0, 1527 stran, str. 339-340

Jabor, A. a kol., Vnitřní prostředí., GRADA, 1. vyd. 2008.  ISBN 978-80-247-1221-5, 560 stran, str. 58-60

Klinický popis:

Vylučování magnézia do moči závisí na jeho přísunu potravou, stavu ledvin a řadě dalších faktorů. Za fyziologických okolností se více než 95% profiltrovaného magnézia v tubulech zpětně resorbuje. Do defiitivní moči se vylučuje 3-5 mmol Mg za den. Reabsorpci v tubulech podporuje a vylučování do moči snižuje parathormon, nízká koncentrace magnézia v krvi, hypovolémie, amilorid, thiazidy, v experimentu pak kalcitonin, vitamin D3, ADH, inzulin a glukagon.

Vylučování magnézia do moči naopak zvyšují hyperkalcémie, hypermagnezémie, hypervolémie a kličková diuretika. Aldosteron může vylučování magnézia do moči ovlivnit oběma způsoby.

Koncentrace magnézia v moči slouží k výpočtu FE Mg, denního odpadu, event. bilance magnézia. 

K přesnějšímu odhadu vylučování Mg do moči a eliminaci chyb spojených s jejím sběrem slouží index Mg(U)/kreatinin(U). Fyziologické rozmezí indexu je 0,2 - 0,5 mmol Mg/mmol kreatininu.

Poznámka: Korekce na U kreat. není použitelná při P/S kreat. > 250 µmol/l, při výrazné fyzické zátěži, rozpadu svalů, malnutrici, katabolismu či při vysokém příjmu masa v dietě. 

Rizikové hodnoty magnesiurie pro urolitiázu: fU Mg < 2,5 mmol/d, U Mg/U kreat. < 0,2 mmol/mmol, FE Mg < 0,015, U Ca/U Mg > 2 mmol/mmol.

Související metody a výpočty: Frakční exkrece hořčíku, Hořčík - odpad
Odkazy:

Masopust J., Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I., AVICENUM, 1998. ISBN 80-85047-03-9, 630 stran, str. 254 (urolitiáza  - rizikové hodnoty magnesiurie).

Willis, J.B.: Determination of Calcium and Magnesium in Urine by Atomic Absorption Spectroscopy.  Anal. Chem. 33, (1961), 556.