<<< zpět na seznam metod

Hořčík (S/P)

Název metody: Hořčík (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Magnézium
Zkratka: Mg
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Hemolýza zvyšuje koncentraci Mg.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–6 týdnů 0,70–1,20 mmol/l  
  6 týdnů–1 rok 0,70–1,00    
  1–15 let 0,80–1,00    
  >15 let 0,80–1,10    
Zdroj RM:

Soldin,S.J., Brugnara,C., Wong,E.C., Pediatric Reference Intervals., AACC Press, 6th Edition, 2007. ISBN 978-1-59425-067-5, 271 stran, str. 148-149

Nordic Reference Interval Project 2000 (NORIP), Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2004: 64, No. 4 , 177 stran (265 - 442), str. 12

Jabor a kol.: Vnitřní prostředí, Grada Publishing, a.s.,2008, 1. vydání, Praha 2008, počet stran 560, str,58

 

Klinický popis:

Koncentrace celkového magnézia v plazmě je spolehlivým orientačním ukazatelem nedostatku hořčíku v těle, přestože se jedná o převážně intracelulární iont. Deplece horčíku však může být přítomna i při fyziologické magnezémii, suspektní je při současném nízkém vylučování magnézia zdravými ledvinami (< 0,5 mmol Mg/l moči). Stanovení ionizovaného hořčíku je technicky a interpretačně problematické a využívá se omezeně.

Hypomagnezémie (nízká koncentrace magnézia v krvi) je závažná zvláště u kriticky nemocných pacientů a u diabetiků. Příčinou může být malnutrice, malabsorpce, chronické průjmy, etylismus, podávání léků (např. cis-platina, cyklosporin, takrolimus, amfotericin B), atd. K suplementaci hypomagnezémie se přistupuje individuálně, podle závažnosti klinických příznaků, obvykle však při hodnotách < 0,7 mmol/l. Hodnota magnézia v krvi ≤ 0,4 mmol/l je považována za kritickou (arytmie) a je okamžitě hlášena ošetřujícímu personálu. Dalšími projevy hypomagnezémie jsou svalové křeče, bolesti hlavy, únavnost, lámavost vlasů a nehtů, atd. Důsledkem extrémně nízké koncentrace magnézia může být pokles koncentrace vápníku v krvi (snížení sekrece, případně vnímavosti tkání na parathormon).

Hypermagnezémie (zvýšená koncentrace hořčíku v krvi) při jeho normálním příjmu může značit poruchu funkce ledvin. 

Indikace vyšetření: poruchy srdečního rytmu, tetanie, dlouhodobá parenterální výživa, diuretická léčba, porucha funkce ledvin

Interference: hemolýza koncentraci Mg v krvi arteficiálně zvyšuje.

Související metody a výpočty: Hořčík (U), Vápník (S/P)