<<< zpět na seznam metod

Hemoglobin (okultní krvácení) (F)

Název metody: Hemoglobin (okultní krvácení) (F)
Statim: Ne
Klíčová slova: Hemokult, FOBT, TOKS, FIT
Zkratka: Hb(okult.krvácení)
Jednotka: µg/l (ng/ml) extraktu
Žádanka: Speciální
Materiál: Stolice
Odběr: Speciální zkumavka - k dispozici na příjmu ÚKBH
Množství: Zajišťuje systém odběrové kazety
Dostupnost: Dávkově po 18 vzorcích
Odezva: Dle počtu vzorků, max. týden
Poznámka k odběru:

viz Další informace

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤75 µg/l  
Zdroj RM:

Kovarova, J. T. et al. Improvements in colorectal cancer screening programmes - quantitative immunochemical faecal occult blood testing - how to set the cut-off for a particular population. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacký Olomouc Czechoslov. 156, 143

Klinický popis:

Imunochemické stanovení lidského hemoglobinu slouží obecně k detekci krvácení do distálních partií GIT. Test na okultní krvácení do stolice je prvním stupněm screeningu kolorektálního karcinomu. Toto kvantitativní, vysoce citlivé vyšetření (FIT test třetí generace) není zatíženo interferencemi s potravou a léky a nahrazuje chemický guajakový test. Cut-off pro českou populaci je 75 ng/ml. Při správné technice odběru postačuje jeden náběr. Koncentrace koreluje s kolonoskopickým nálezem.

Další informace:

Přepočtový faktor pro vyjádření v jednotkách µg/g (tj. µg hemoglobinu na gram stolice): µg/g = ng/ml x 0,2

Návod k odběru: Odběr stolice na stanovení hemoglobinu

Po odběru uchovávat vzorek v chladničce a doručit co nejdříve do laboratoře.

Stabilita vzorku: 8°C: 7 dnů, 4°C až 21 dnů

Video (informace o metodě a odběru, česky, Dr. Kocna)

Video (anglicky s českými titulky)

http://ukbh.fnplzen.cz/sites/users/ukbh/obrazky/stool.jpg

Odkazy:

Kocna P., Zima T., Stanovisko ke stanovení hemoglobinu ve stolici kvantitativní analýzou. Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 78–81.

www.kolorektum.cz