<<< zpět na seznam metod

Glukóza - ABR (B)

Název metody: Glukóza - ABR (B)
Statim: Ano
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Souhrnná
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Kapilára/stříkačka Radiometer/nesrážlivá krev
Množství: 140 µl (200 µl) - kapilára, 2 ml - stříkačka
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Odběr je třeba provést po minimálně 30 minutách fyzického klidu, z dobře prokrveného ušního lalůčku nebo bříška prstu. Vyšetření ovlivňuje poloha těla, proto při opakovaných odběrech nestřídat polohy vleže a vsedě. Odběr provést anaerobně, kapiláru ihned uzavřít z obou konců. Krev má odtékat volně, bez masáže (zhmoždění) okolní tkáně. Okamžitě po odběru kapiláru promíchat pomocí vložených kovových drátků a magnetu. Ihned transportovat do laboratoře. Stabilita glukózy - do 1 hodiny. 

Stříkačku po odběru rovněž utěsnit a šetrně promíchat valivým pohybem mezi dlaněmi.

Pro samostatné stanovení glykémie lze použít i nesrážlivou krev - Vacuette zelené nebo fialové víčko (″″/″″/″″)

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0-1 den 2,2–6,0 mmol/l  
  1-30 dní  2,6-6,0 mmol/l  
  > 30 dní 3,3–5,5  mmol/l  
Zdroj RM:

Soldin, S.J. , Brugnara, C., Wong, E.C.: Pediatric Reference Intervals., AACC Press, 6th Edition, 2007. ISBN 978-1-59425-067-5 , 271 stran, str. 108

Friedecký, B., Zima, T., Kratochvíla, J., Springer, D. : Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, Klinická biochemie a metabolismus, 20 (41), 2012, No. 1, str. 44 - 45"

 http://www.neonatology.cz/doporuceni-a-postupy (Péče o donošené a lehce nezralé novorozence matek s GDM)

Klinický popis:

Glykémie stanovená v rámci měření acidobazických parametrů na některých typech analyzátorů ABR a krevních plynů ( se zabudovanou glukózovou elektrodou) slouží pouze ke kontrole diabetika. Tuto hodnotu není možné použít ke stanovení diagnózy DM (viz glukóza/P).

Glykémie ≤2,5 mmol/l je považována za kritickou hodnotu a je okamžitě nahlášena ošetřujícímu personálu. 

Související metody a výpočty: Glukóza (P), Glukóza (S/P)
Odkazy:
 
 

  Odběr krve na ABR a krevní plyny (řízená dokumentace FN Plzeň)