<<< zpět na seznam metod

Fenobarbital (S/P)

Název metody: Fenobarbital (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Luminal, Phenaemal
Jednotka: mg/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Kdykoliv během dne. Ustálený stav nastává za 2-4 týdny.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    10,0–40,0 mg/l  
Zdroj RM:

Milan Grundmann, Ivana Kacířová: Terapeutické monitorování hladin antiepileptik I. - obecné zásady, „stará“ antiepileptika, Klin Farmakol Farm 2016: 30(2): 9-15

Klinický popis:

Dlouhodobě působící barbiturát s účinky antiepileptickými, sedativními a hypnotickými. Induktor jaterních enzymů s rizikem lékových interakcí. Eliminace je lineární, u dospělých je udáván biologický poločas 70-140 hodin, u novorozenců je ovšem farmakokinetika značně variabilní. Metabolismus fenobarbitalu je ovlivněn autoindukcí, eliminace je inhibována fenytoinem a valproátem. Během léčby vzniká tolerance na nežádoucí sedativní účinek a mohou být tolerovány vyšší dávky. Obvyklá antikonvulzivní hladina 15-35 mg/l, toxická hladina ≥ 50 mg/l.

Další informace:

Přepočtový faktor: µmol/l= 4,31 x mg/l