Žádost o zaslání obrazové dokumentace systémem ePACS - ReDiMedPacient
Příjmení:
Jméno:
Rok narození:

Vyšetření
Typ vyšetření: (RTG, CT, MR, ...)
Podrobnosti (datum vyšetření, upřesňující údaje, ...)

Žadatel
Zdravotnické zařízení:
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Telefon: