<<< zpět na seznam metod

Digoxin (P/S)

Název metody: Digoxin (P/S)
Statim: Ano
Jednotka: µg/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vacuette: Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Princip: CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay), Bory-ECLIA
Přístroj: Architect i1000SR
Reagencie: Abbott
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 4h
Poznámka k odběru:

Odběr krve provést min. za 6h (nejlépe za 8-24h) po podání léku. V praxi se odběr nejčastěji provádí před podáním následující dávky.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,50-1,20 µg/l Pro pacienty se srdečním selháním jsou optimální koncentrace mezi  0,5-0,8 µg/l, pro pacienty s fibrilací síní mohou být třeba koncentrace pohybující se při horní hranici rozmezí (i vyšší). Nicméně doporučuje se nepřekračovat hladinu 1,2 µg/l.

Pediatričtí pacienti mohou tolerovat vyšší terapeutické hladiny.

Zdroj RM:

Digitalis Investigation Group. The effect of digoxin on mortality and morbidity in patients with heart failure. N Engl J Med. 1997 Feb 20;336(8):525-33

Klinický popis:

 Srdeční glykosid z digitalisové skupiny s úzkým terapeutickým rozmezím a vysokým interakčním potenciálem. Zvyšuje sílu kontrakce myokardu, zpomaluje srdeční frekvenci, má antiarytmický účinek. Dlouhodobé podávání digoxinu je indikováno u chronického srdečního selhání a fibrilace síní s rychlou odpovědí komor.

Vrcholové koncentrace v krvi je dosaženo za 60-90 minut od podání per os a za 10 minut od intravenózní aplikace. Distribuce v organismu je u obou forem podání rychlá - do 6-8 hodin. Rovnovážný stav se při normální funkci ledvin vytvoří za 5-7 dní. Poločas eliminace je 1,5-2 dny, při anurii 4-6 dnů. Vylučování se děje ze 70% ledvinami, z 30% játry. Koncentrace digoxinu v krvi není přímo úměrná dávce ani léčebnému efektu. Závisí i na věku, hmotnosti, komorbiditách a souběžné farmakoterapii.

Hladina digoxinu v krvi se monitoruje za účelem včasného odhalení hrozící intoxikace nebo naopak nedostatečného dávkování léku, dále k posouzení compliance pacienta. 

Toxické účinky digoxinu jsou srdeční (dysrytmie), gastrointestinální ( nauzea, zvracení, průjmy) a neurologické ( dezorientace, barevné vidění). Mohou se projevit už při koncentracích >2,0 ug/l, jisté jsou při hodnotách >3,0 ug/l. Hodnota >3,0 ug/l je zároveň hodnotou kritickou, kterou ÚKBH neprodleně telefonicky hlásí ošetřujícímu lékaři.

V krvi některých pacientů (esenciální hypertenze, srdeční selhání, selhání jater nebo ledvin, novorozenci, těhotné ad.) se mohou nacházet zvýšené hladiny endogenních kardiotonických steroidů. Patří mezi ně i tzv. DLIF (Digoxin-like imunoreaktivní faktory), které mohou způsobovat falešně zvýšené výsledky testu.

Další informace:

ÚKBH ve spolupráci s Oddělením klinické farmacie nabízí interpretaci naměřených hladin pomocí farmakokinetického programu MW Pharm.

Přepočtový faktor: nmol/l= 1,281 x µg/l

Toxicity more likely within therapeutic range in patients with hypokalemia, hypomagnesemia, hypercalcemia, underlying heart disease, and hypothyroidism; patients with hyperthyroidism may be resistant at a given digoxin concentration.

Odkazy:

http://www.remedia.cz/Clanky/Prehledy-nazory-diskuse/Digoxin-a-jeho-uziti-v-klinicke-praxi/6-F-dk.magarticle.aspx

https://www.uptodate.com/contents/treatment-with-digoxin-initial-dosing-monitoring-and-dose-modification Autor: PharmDr. Michal Vostrý  
Poslední aktualizace: 29.04.2022